TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 24/2   -   Yıl: 1981 AĞUSTOS Cilt 24 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Gümüldür yöresinin kristalin temeli ve allokton birimleri

Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir masifinin stratigrafisi ve metamorfizması

Isparta büklümünde (Batı Toroslar) Toros karbonat platformunun evrimi

Beyşehir yöresinde (Orta Toroslar) olası Alt Kimmeriyen dağ oluşumu izleri

Nallıhan-Seben (Bolu) bölgesinde Üst Jura/Alt Kretase karbonat istifinin Lito ve biyofasiyes özellikleri

Doğu Anadolu’nun jeomorfolojik gelişimine etki eden öğeler: Jeomorfoloji tektonik, volkanizma ilişkileri

Tokat ile Sivas arasındaki bölgede bazı volkanitlerin petrokimyasal özellikleri

Türkiye’nin bazı radyoaktif cevherleşmeleri üzerinde mineralojik çalışmalar

Elmadağ (Ankara) bölgesinden yeni bir fusulinid genusu, (Erkina)

Çankırı (Ankara) Orta Miyoseninde bulunan Anchitherium aurillense cuvier

Nohutluk Tepe Alt Karbonifer istifinin foraminifer biyostratigrafisi (Aladağ bölgesi, Doğu Toroslar)

İnönü (KB Ankara) Orta Miyosenindeki Hemicyon sansaniensis (ursidae) türünün tanımlaması ve stratigrafik yayılımı

Menderes Masifinin gnayslarında ve Şitlerinde metamorfizme koşulları,Alaşehir-Manisa

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası