TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 25/1   -   Yıl: 1982 ŞUBAT Cilt 25 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Güneş-Sağucak (Divriği/Sivas) yöresinin petrografik-petrolojik incelemesi

Ulukışla ve çevresinin stratigrafisi ve jeolojik evrimi

Köprübaşı alüvyal yelpaze çökelleri içinde gözlenen kil mineralleri

Kuzey Anadolu Alt Jura (Liyas) Phylloceratidlerinin taksonomik revizyonu (I. Bölüm)

Işıklar-Altındağ (Bornova-İzmir) alanı Üst Kretase kireçtaşlarının jeolojik konumu, stratigrafisi ve fasiyes özellikleri

Ergani-Maden yöresindeki Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kuşağının jeolojisi ve volkanik kayaları

Niğde Masifi paragnayslarında zirkon U/Pb yaşları

Selimiye-Beşparmak yöresindeki (Muğla) Menderes Masifi kayalarının stratigrafisi

Mekke iççevre yolu projesi: MIT-2 tünelinin jeoteknik incelenmesi

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası