TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 25/2   -   Yıl: 1982 AĞUSTOS Cilt 25 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Türkiye’nin Güneybatısındaki Bey Dağları ve Susuz Dağ Masiflerinde Miyosen yaşlı kırıntı tortulların stratigrafisi

Köprübaşı Uranyum yataklarındaki doğal radyoaktif dengesizlik hakkında

Elmadağ formasyonunun (Ankara) yaşı ve alt bölümleri

Burhan Mahallesi-Yuları köyü arasında bulunan galenitli barit yatakları (Gazipaşa-Antalya)

Kula volkanizmasının özellikleri ve içerdiği “Base Surge” tabaka şekilleri

Gülpınar (Çanakkale) hipparionlarının odontolojik özellikleri

Gravite ve manyetik veri işlem yöntemleri ve Ankara-Polatlı bölgesinin yorumu

Elazığ volkanik karmaşığının petrolojik ve yapısal özellikleri

Erzin ve Dörtyol ovalarının jeolojik ve hidrojeolojik özellikleri

Selimiye-Beşparmak yöresindeki (Muğla) Menderes Masifi kayalarının stratigrafisi: Tartışma

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası