TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 26/1   -   Yıl: 1983 ŞUBAT Cilt 26 Sayı 1

KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

Hoyran Gölü (Isparta Büklümü) Dolayının Tektoniği

Ali Koçyiğit

Pontidlerde Neo-Tetis`in Kuzey Kolunun Açılmasına İlişkin Sedimantolojik Veriler

Naci Gorür A. M. Celal Şengor Remzi Akkok Yücel Yılmaz

Büyük Magnitüdlü Depremlerin Episantr Alanlarını Önceden Belirleyecek Bazı Jeolojik Veriler

A. Aykut Barka

Istranca Masifi’ndeki maden yataklarının jeolojisi ve mineralojisi

Mehmet Fevzi Taner Ahmet Çağatay

Gördes Volkanitlerinin (Manisa) Petrolojisi ve Kökensel Yorumu

Tuncay Ercan

Erzin ve Dörtyol ovalarında yeraltı su düzeyi değiştirmelerinin yorumu

Hamzaköy formasyonunun Çavda (Baküniyen) Bivalvleri, Gelibolu Yarımadası

Kuzey Anadolu Alt Jura (Liyas) Phylloceratidlerinin taksonomik revizyonu (II. Bölüm)

Özdirencin-gerilme-yamulma ile ilişkisi

Alanya batısındaki kıyılarda ilk C14 tarihlendirmelerinin ışığında Geç Holosen tektonik hareketleri

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası