TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 26/2   -   Yıl: 1983 AĞUSTOS Cilt 26 Sayı 2

KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

Tamadağ (Kaman-Kırşehir) Çevresinde Kaman Grubunun ve Onunla Sınırdaş Oluşukların Karşılaştırmalı Tektonik Özellikleri

Ihsan Seymen

Menderes Grubu Kayalarının Temel Örtü İlişkisine Yapısal Bir Yaklaşım (Selimiye-Muğla)

Ali Oztürk Ali Koçyiğit

Aladağ (Yahyalı-Çamardı) Yöresi Karbonatlı Çinko-Kurşun Yatakları

Ahmet Ayhan

Bitlis Masif, Avnik (Bingöl) Bölgesi Metamorfik Kayalarının Petrojenezi

Cahit Helvacı

Bitlis Masifi Apatitli Demir Yataklarının Jeolojisi ve Oluşumu

Burhan Erdoğan Osman Ozcan Dora

Masif Sülfid Yataklarındaki Pritlerin Karakteristik İz Element içerikleri

Nilgün Türkan Güleç Yusuf Ayhan Erler

Denizli Volkanitlerinin Petrolojisi ve Plaka Tektoniği Açısından Bölgesel Yorumu

Tuncay Ercan Erdoğdu Günay Halil Baş

Menderes Masifi Pelitik Şistlerinin (Yeşil Şist Fasiyesi) Beyaz Mikaları Üzerine Yeni Veriler

Muzaffer Evirgen

Şarkışla (Sivas) Güneydoğusunun Stratigrafisi ve Jeolojik Evrimi

Yaşar Ergün Gokten

Çankırı Havzasının Batı Kenarına İlişkin Üst Kretase ve Alt Tersiyer Yaşlı Çökellerinde Kaynak Kaya İncelemeleri

Güner Ünalan Osman Bülent Harput

Karadeniz`in Güncel Çökellerinde Değişik Uranyum Analiz ve Çözümleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Namık Çağatay

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası