TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 27/1   -   Yıl: 1984 ŞUBAT Cilt 27 Sayı 1

KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

Güneybatı Türkiye ve Yakın Dolayında Levha İçi Yeni Tektonik Gelişim

Ali Koçyiğit

Düzpınar (Manisa) Miyosen omurgalı faunası hipparionlarında odontolojik değişimler

Edremit Korucu, Yöresinin (Balıkesir) Tersiyer Stratigrafisi, Magmatik Kayaçların Petrolojisi ve Kökensel Yorumu

Tuncay Ercan Erdoğdu Günay Ahmet Türkecan

Erzurum-Pasinler, Erzincan-Çayırlı, Kars-Tuzluca, Malatya-Hacılar Stratigrafik Açınsama Kuyularına Örneklerin X-Işınları Tekniği ile İncelenmesi

Osman Yılmaz Mehmet Şener

Scandonea De Castro (1971)` nın Paleojen`deki Varlığı Hakkında

Ibrahim Engin Meriç

Ahmetler Üşümüş (Manisa) Dolayında Menderes Masifi Metamorfitlerinin Jeolojik ve Petrografik İncelemesi ve Distenli Pegmatoidlerin Durumu

Osman Candan Osman Ozcan Dora

Göktepe (Ermenek-Konya) Kuzey Kesimi Pb-Zn Zuhurlarındaki Floritlerin Y (Yitriyum) İçerikleri

Mustafa Kuşcu

Pınarbaşı (Kayseri) Çevresindeki Allokton Birimlerin Stratigrafisi ve Yapısal Durumları

Siyami Ozer Hasan Çetin Ismail Terlemez Muhsin Sümengen Emin Erkan

Akdağmadeni (Yozgat) Cevherleşmesinde Görülen Değişik Skarn Oluşuklarının Özellikleri ve İrdelenmesi

Ahmet Sağıroğlu

Antalya Güneybatısındaki Triyas Kayalarının Konodont Biyostratigrafisi

Fuat Onder

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası