TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 28/1   -   Yıl: 1985 ŞUBAT Cilt 28 Sayı 1

KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

Saros Körfezinin İstifleri ve Tektonik Yerleşimi, Kuzeydoğu Ege Denizi, Türkiye

Salih Saner

Loftusia Anatolica Meriç’in Neo-Tetis İçinde Yayılımı

Ibrahim Engin Meriç

Malatya Güneydoğusundaki Maden Magmatik Kayaçlarının Jeolojisi ve Tektonik Ortamına Jeokimyasal Bir Yaklaşım

Mustafa Ozçelik

Göktepe (Ermenek-Konya) Yöresinin Pb-Zn Zuhurları

Mustafa Kuşcu

Kemiktepe (Uşak-Eşme) Omurgalı Faunası Hipparionlarında Odontolojik Değişimler

Vahdet Tuna

Ankara Dolaylarındaki Neojen Yaşlı Volkanitlerinin Jeokimyası

Ayla Tankut

Karayazı Fayı

Ali Koçyiğit

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası