TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 28/2   -   Yıl: 1985 AĞUSTOS Cilt 28 Sayı 2

KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

Akçakent (Çiçekdağı-Kırşehir) Yöresi Fluorit Yataklarının Jeolojisi ve Sıvı Kapanım Çalışmaları

Süleyman Servet Yaman

Yukarı Keltik Çayı ile Munzur Dağları Arasının Temel Jeoloji Özellikleri ve Yapısal Evrimi

Ali Yılmaz

Samsun Yerleşim Sahası Mikrobölgelendirme Çalışmaları

Vedat Doyuran Taylan Lünel Demir Altıner Ali Koçyiğit

Antalya Neojen Havzasının Stratigrafisi

Ergün Akay Şükrü Uysal Andre Poısson Jacques Cravatte Carla Müller

Batı Anadolu Senozoyik Volkaniklerine Ait Kimyasal, İzotopik ve Radyometrik Verilerin Yorumu

Tuncay Ercan Muharrem Satır Hans Kreuzer Ahmet Türkecan Erdoğdu Günay Ali Çevikbaş Müslüm Ateş Bülent Can

Şarkikaraağaç (Isparta) Güneyinde Bulunan Boksitli Demir ve Demirli Boksit Yataklarının Jeolojisi ve Oluşum

Ahmet Ayhan Mehmet Muzaffer Karadağ

Polatlı (GB Anadolu) Güneyi Alt Paleojen’in Beş Yeni Türü Kapsayan Ostrakod Faunası ve Stratigrafik Yorumu

Mehmet Duru Nuran Gokçen

Çangal Metaofiyoliti Karadere Metabazitindeki Cu, Co, Zn, Cr ve Ni Anomalileri

Osman Yılmaz Mehmet Sezai Kırıkoğlu

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası