TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 29/1   -   Yıl: 1986 ŞUBAT Cilt 29 Sayı 1

KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

Sedimentoloji ve Tektonik Yorumlamada Kumtaşı Petrolojisinin Kullanımı : ABD`nin Kuzeydoğusundan Bir Örnek

Talat Ozbek Kelvın S. Rodolfo

Soma Neojen Stratigrafisine Palinolojik Bir Yaklaşım

Funda Akgün Cengiz Alişan Erol Akyol

Aladağlarda Paleokarstlaşmaya Bağlı Zn - Pb Mineralizasyonu

Mustafa Çevrim Volfram Echle Günther Frıedrıch

Yeşilyurt (Alaşehir) Sahasındaki Uranyum Belirtilerinin Kökeni ve Bunların Depolanma Sonrası Alterasyonlarla Tahribi

Hüseyin Yılmaz

Erzin Ovası (Hatay) Yeraltısuyu Havzası Sonlu Eleman Modeli

Nurkan Karahanoğlu Vedat Doyuran Fongs Award Su Vagonda

Sonlu Elemanlar Modelinin Erzin Ovası (Hatay) Serbest Akiferine Uygulaması

Vedat Doyuran Fongsaward Suvagqndha Nurkan Karahanoğlu

Paleontolojide Türlerin Nicel Olarak Saptanmasına Bir Örnek : Alt Devoniyen Icriondus`larında Bir Uygulama

Mustafa Kemal Cebecioğlu Mıchael A. Murphy

Adana Havzası Kuzgun Formasyonunun (Üst Miyosen) Fasiyes ve Ortamsal Nitelikleri

Cengiz Yetiş Cavit Demirkol Ilyas Erdal Kerey

Gelibolu Yarımada`sındaki İki Ana Kayanın Organik Jeokimyası ve Kil Minarelleri ile İncelenmesi

Mehmet Onal

Jeofizik Yöntemle Kurşun-Çinko (Ph - Zn) Yatağının Üretim Alanının Genişletilmesi : Afşin-Elbistan

Ahmet Ercan

Doğu Karadeniz Bölgesinde Pliyosen Yaşlı Erdembaba Volkanitlerinin Petroloji ve Kökensel Yorumu

Mehmet Nuri Terzioğlu

Kazdağı Batısı Mıhlı Dere Vadisinin Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi

Muhittin Ziya Gozler

Sinop Volkanitlerinin Petrolojisi ve Jeokimyası

Halil Baş

Altınekin (Konya) Çevresinin Jeolojisi ve Tektonik Evrimi

Mehmet Erkan Karaman

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası