TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 29/2   -   Yıl: 1986 AĞUSTOS Cilt 29 Sayı 2

KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

Ballıdağ-Çangaldağı (Kastamonu) Arasındaki Bölgenin Jeolojisi

Mustafa Aydın Omer Şahintürk Hüseyin Sebat Serdar Yakup Ozçelik Ibrahim Akarsu Ayhan Üngor Ahmet Reha Çokuğraş Sancar Kasar

Deniz Dibi Termal Kaynakların İnsan Yaşamı Üzerine Etkisi Hakkında Güncel Bir Örnek (Ilıca-Çeşme-İzmir)

Ibrahim Engin Meriç

Haymana (SW Ankara) Doğusu ve Batısındaki Üst Kretase-Alt Tersiyer İstifinin Sedimantolojik ve Sedimanter Petrolojik İncelenmesi

Haluk Çetin Ismail Hakkı Demirel Sungu L. Gokçen

Akkaya (Feke-Adana) Fluorit-Barit Mineralleşmesi ve Köken Sorunları

Ali Serdar Ozüş Süleyman Servet Yaman

Bolu Çevresindeki Deprem Zararlarının Azaltılmasına Yönelik Sismik Zonlama

Hasan Tahsin Aktimur Şerafettin Ateş Atila Oral

Amanos Dağlarındaki Alt Paleozoyik Çökellerinin Çökelim Ortamları ve Bölgenin Paleocoğrafik Evrimi

Mehmet Onalan

Dumanlı Dağı (Tokat) ile Çeltek Dağı (Sivas) Arasındaki Bölgede Boztepe Formasyonunun Yaşı, Alt Bölümleri ve Dokanak İlişkileri: Tartışma ve Yanıt

Fikret Işler Ali Yılmaz

İstanbul Çevresinden Ordovisiyen Brakiyopodları C. SAYAR, 1984," Hakkında Bir Görüş: Tartışma ve Yanıt

Hayriye Füsun Alkaya Cazibe Sayar

Sinop Volkanitlerinin Petrolojisi ve Jeokimyası: Tartışma ve Yanıt

Osman Bektaş Ismet Gedik Halil Baş

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası