TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 31/1   -   Yıl: 1988 ŞUBAT Cilt 31 Sayı 1

KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

Çatalca (İstanbul) Yöresinde Kömür İçeren Tersiyer Tortullarının Çökelme Özellikleri ve Jeofizik İncelenmesi

Ahmet Ercan Fuzuli Yağmurlu Bektaş Uz

Kayma Zonlarının Mikrotektonik Özellikleri: Tane Yönelimi ve Tane Şekli Analizleri

Ihsan Seymen

Kaman (Kırşehir) Kuzeydoğusunda Bulunan Gabroların Mineralojisi, Petrografisi ve Jeokimyası

A. Pırıl Onen Coşkun Unan

Siderolites Denticulatus Douville`nin Elmalı (Antalya-Güneybatı Türkiye) Yöresinde Bulunuşu Üzerine

Ibrahim Engin Meriç

Akhisar (Manisa) Bölgesi Liyas Volkanitleri ve Erken Mesozoyik Volkanizmasının Ege Denizi Çevresindeki Yayılımı

Necati Akdeniz Tuncay Ercan

Orta-Doğu-Güneybatı Anadolu ve Yarımadası’nda Bulunan Pironaea (Rudist) Türlerinin Paleontolojisi ve Biyocoğrafyası

Sacit Ozer

Bayındır-Akpınar (Kaman) Yöresindeki Alkali Kayaçların Jeokimyası ve Kökensel Yorumu

Hasan Bayhan

Demirözü Permo-Karboniferi ve Bölgesel Yapı İçindeki Yeri

Necati Akdeniz

Ankara Kuzeyi, Paleosen Örgülü Akarsu Tortullarında Çevrimsel Depolanma ve Litofasiyes Değişimleri

Nizamettin Kazancı Yaşar Ergün Gokten

Naltaş (Saimbeyli, KB-Adana) Karbonifer İstifinde Olası Eski Karbonat Fırtına Depoları

Baki Erdoğan Varol Yavuz Oran

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası