TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 32/1-2   -   Yıl: 1989 ŞUBAT-AĞUSTOS Cilt 32 Sayı 1-2

KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

Gördes Barajı ve Çevresinin Temel Jeolojik Özellikleri

Fuzuli Yağmurlu Hasan Baykal

Görmel Baraj Yeri ile Göl Alanının (Ermenek, Konya) Mühendislik Jeolojisi ve Kayaların Jeoteknik Özellikleri

Hasan Aydın Ozsan

Bolkardağ Sulucadere (Ulukışla-Niğde) Kalay İçerikli Çinko-Kurşun Cevherleşmesinin Mineralojisi

Ahmet Çağatay Mehmet Bülent Arman

Divriği Bölgesi Demir Cevheri Yataklarının Nadir Toprak Element (REE) Jeokimyası, Orta Anadolu, Türkiye

Taner Ünlü Henrlk Stendal

Boyabat (Sinop) Havzası Ekinveren Fayının Petrol Aramalarındaki Önemi

Nurettin Sonel Ali Sarı Bülent Coşkun Ethem Tozlu

İzmit Körfezi Güneyindeki Geç Pleyistosen (Tireniyen) Çökel Stratigrafisi ve Bölgenin Neotektonik Özellikleri

Mehmet Sakınç Mustafa Simav Bargu

Batı Toroslar Kambriyen`inde Hadimopanellid Biyostratigrafisi: Kambriyen’de Yeni Bir Biyostratigrafik Zonlama

Ismet Gedik

Alçıtepe (Gebilolu Yarımadası) Yöresi Memeli Faunaları: Perissodactyla Bulguları

Tümel Tanju Kaya

Ulukışla Tersiyer İstifi’nin Foraminifer ve Ostrakod Faunasına Göre Stratigrafik Yorumu

Atike Nazik Nuran Gokçen

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası