TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 33/1   -   Yıl: 1990 ŞUBAT Cilt 33 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Kastamonu Yöresinin Jeolojisi ve Paleotetis`in Evrimine İlişkin Jeolojik Sınırlamalar

Metin Şengün Halil Keskin Ferit Akçoren Ibrahim Etem Altun Mustafa Sevin Mehmet Umur Akat Fahrettin Armağan Şükrü Acar

Istranca Orojeni; Karadeniz Çevresi Kimmerid Orojen Kuşakları ve Masif Sülfit Yatakları

Şener Üşümezsoy

Mut-Ermenek-Silifke (Konya-Mersin) Havzasında Ana Kaya Fasiyesi ve Petrol Oluşumunun Organik Jeokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi

Sadettin Korkmaz Abdullah Gedik

Engili (Akşehir) ve Bağkonak (Yalvaç) Köyleri Arasında Sultandağları Masifi’nin Tektonik Özellikleri.

Yaşar Eren

Gürlevik Kireçtaşlarının (Sivas) Özellikleri ve Önerilen Yeni İsim: Tecer Formasyonu.

Nurdan Inan Turan Selim Inan

Orhaniye (KB Ankara) yöresinin nannoplanktonlarla Kretase Biyostratigrafisi

Proctictitherium İntermedium`a Ait İzole Sol P4 Bulgusu

Feral Arslan

Atikosikladik Masifinin (Yunanistan) Jeolojisine Yeni Bir Yaklaşım

Vaios Avdıs
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası