TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 33/2   -   Yıl: 1990 AĞUSTOS Cilt 33 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Bitlis Masifi, Çökekyazı-Gökay (Hizan-Bitlis) Yöresi Metamorfitlerinin Petrografisi, Metamorfizması ve Kökeni

Salim Genç

Küçük Menderes Delta Kompleksi ve Gelişiminde Aktif Tektonizma Etkileri

Sungu L. Gokçen Nizamettin Kazancı Doğan Yaşar Nuran Gokçen Emel Bayhan

Kurşunlu (Ortakent-Koyulhisar-Sivas) Pb-Zn-Cu Yataklarındaki Sıvı Kapanım ve Jeotermometre İncelemeleri

Ahmet Gokçe

Ereğli (Konya) Güneybatısındaki Tersiyer Yaşlı Tortulların Stratigrafisi

Süleyman Pampal Ibrahim Engin Meriç

Oltu-Narman Tersiyer Havzası Kuzeydoğusunun (Kömürlü) Stratigrafisi.

Cevdet Bozkuş

Isparta Güneyinin Temel Jeolojik Özellikleri

Mehmet Erkan Karaman

Sarıcakaya (Eskişehir) Volkanitlerinin Petrolojisi ve Kökensel Yorumu

Yaşar Kibici

İç "Albonides" lerdeki Jura Volkanosedimanter Seri (Ofioliti)

Alaudin Kodra Vehap Behzani Halil Hallaçlı Pano Çakallı Kadri Gjata
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası