TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 34/1   -   Yıl: 1991 ŞUBAT Cilt 34 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Gördes (Menderes Masifi Kuzeyi) Pegmatoidleri

Nuran Dağ Osman Ozcan Dora

Yalvaç-Yarıkkaya Neojen Havzasının Stratigrafisi ve Depolanma Ortamları

Fuzuli Yağmurlu

Palu Formasyonu`nun (Pliyosen-Kuvaterner) Sedimantolojik Özellikler, Elazığ Doğusu

Ilyas Erdal Kerey Ibrahim Türkmen

Planktik Foraminifer Zonlamasına Doğu Akdeniz Provensinden Bir Örnek: Mut Havzası Tersiyer İstifi

Ümit Şafak Nuran Gokçen

İncipınarı-Kurtkuyusu (Sinop Batısı) Yöresi Üst Miyosen İstifinin Ostrakod Biyostratigrafisi

Cemal Tunoğlu Nuran Gokçen

Elazığ Doğusunda Çaybağı Formasyonu (Üst Miyosen-Pliyosen?) Stratigrafisi ve Sedimantolojisi

Ibrahim Türkmen

İzmir Yöresinin (Batı Anadolu) Jurasik-Kretase Kalker Algleri

Musa Kazım Düzbastılar
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası