TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 34/2   -   Yıl: 1991 AĞUSTOS Cilt 34 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Datça (Muğla) Yarımadasının Stratigrafisi ve Tektoniği

Şükrü Ersoy

Varto, Hınıs, Bulanık, Malazgirt Yöresi Linyitlerinin Petrografik Özellikleri

Ilker Şengüler Selami Toprak

Miyosen Yaşlı Hırka Formasyonundaki (Beypazarı-Ankara) Dolomitlerin Mineralojik Özellikleri

Işık Ozpeker Fazlı Çoban Recep Fahri Esenli Recep Hayri Eren

Aktaş (Kızılcahamam) Yöresinin Pelajik Kireçtaşlarının Biyostratigrafisi

Mahmut Tunç

Çünür Köyü Yöresindeki (Isparta Kuzeyi) Üst Kretase-Eosen Yaşlı Birimlerin Planktik Foraminiferalar ile Biyostratigrafik İncelemesi

Ayşegül Yıldız Hatice Vedia Toker

İzmir Yöresinin (Batı Anadolu) Jurasik-Tersiyer Kalker Algleri (Solonoporaceae)

Musa Kazım Düzbastılar

Çiniyer-Küre (Tire) Sahasındaki Fluvial Sedimanların Ağır Mineralleri

Ali Haydar Gültekin

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ`NDE YAYIMLANMASI İSTENEN YAZILARDA ARANAN NİTELİKLER

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası