TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 35/2   -   Yıl: 1992 AĞUSTOS Cilt 35 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

İç Anadolu Üst Maestrihtiyen’inde Yeni Bir Cins (Foraminifer) ve Türü: Postomphalocyclus Meriçi

Nurdan Inan Turan

Dirmil (Burdur) ve Güneyindeki Tektonik ve Neootokton Birimlerin Stratigrafisi ve Ortamsal Yorumu

Şükrü Ersoy

Kütahya Turanocağı ve Ortaocak Manyezit Bölgeleri Sondaj Verilerinin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Değerlendirilmesi

Gürkan Yersel Can Ayday

Zile (Tokat) Yöresinin Stratigrafisi

Mehmet Akyazı Mahmut Tunç

Şerefköy (Muğla-Yatağan) Geç Miyosen’ine Ait Bir Felis cf. Catus (Carnivora, Mammalia) Buluntusu

Feral Arslan

Rahmanlar (Selendi-Manisa) Cu-Pb-Zn Yatağının Çevresindeki Volkanitlerin Petrojenetik İncelenmesi

Ilyas Ozkan Nuhoğlu

Pertek-Demürek (Tunceli) Skarn Tipi Manyetit ve İlişkili Bakır Cevherleşmeleri

Ahmet Sağıroğlu

Ulukışla-Çamardı (Niğde) Magmatitlerinin Petrografisi ve Jeokimyası

Halil Baş Necdet Poyraz Dieter Jung

Ankara Güneyindeki Eymir Gölü’nün Batimetresi ve Taban Sedimanları

Tevfik Kemal Türeli Teoman Nuriddin Norman

Bolkardağı Yöresi (Ulukışla/ Niğde) Çinko-Kurşun Yataklarının Jeokimyasal İncelemesi

Sedat Temur

Avnik (Bingöl) Metamorfik Manyetit Oluşuklarının Jeokimyası, Jeoistatistiksel İncelenmesi ve Kökenlerinin İrdelenmesi

Hüseyin Çelebi

Bayburt ve Kop Dağları (KB Erzurum) Yöresindeki Calpionellid Biyozonları (Üst Jurasik-Alt Kretase)

Aşkın Burşuk

Ordu-Ünye-Fatsa-Aybastı Yöresindeki Altın Aramalarına Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerinin Uygulanması ve Jeokimyasal Yorumu

Necati Tüysüz
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası