TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 36/1   -   Yıl: 1993 ŞUBAT Cilt 36 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Kızılcaören (Sivrihisar-Eskişehir) Karbotermal Bastneazit-Fluorit-Barit Yatağının Jeolojisi ve Nadir Toprak Element Jeokimyası

Ismet Ozgenç

Darende Havzası Tersiyer İstifinin Mikropaleontolojik (Ostrakod ve Foraminifer) İncelemesi

Atike Nazik

Üst Kretase Yaşlı Saraf Tepe (Trabzon) Bazanitinin Jeokimyasal Özellikleri ve Jeotektonik Anlamı

Sadettin Korkmaz M. Burhan Sadıklar Aydın Ali Van Necati Tüysüz Tuncay Ercan

Cideina Soezerii (Sirel) Yüzlekler-Tanım-Lektotip-Paratipler ve Tartışma

Ibrahim Engin Meriç Nurdan Inan Turan

Doğu Toros Karbonat Platformunda Önülke-Dağarası Havza Gelişimine Bir Örnek: Akdere Havzası, Gürün-GB Sivas (Türkiye).

Eşref Atabey

Çarıksaraylar (Şarkikaraağaç-Isparta) Kuzeyinin Jeolojisi ve Kurşunlu Barit Yatakları

Oya Cengiz Mustafa Kuşcu

Güledar Barajı Derivasyon Tünel Güzergahındaki (Çubuk-Ankara) Kaya Birimlerinin Mühendislik Jeolojisi İncelemesi

Hasan Aydın Ozsan

Yıldızeli (Sivas) Güneyinde Akdağ Metamorfitleri ve Örtü Kayalarının Stratigrafisi ve Tektoniği

Ergun Gokten

Karsantı yöresinde (KKD Adana) Yüzeyleyen Tersiyer İstifinin Ostrakod Dağılımı ve Ortamsal Özellikleri

Ümit Şafak

Kula Volkanitlerinin Jeokimyasal, Radyometrik ve İzotopik Verilerinin Yorumu (Manisa-Batı Anadolu)

Tuncay Ercan

Hekimhan (Malatya) Yöresindeki Üst Kretase Yaşlı Birimlerin Paleontolojik ve Stratigrafik Özellikleri

Zeynep Ozdemir Mahmut Tunç

Kademeli (En Echelon) Kıvrım Geometrisinde Üçüncü Boyut: San Andreas Fay Zonu`ndan örnekler

Hayrettin Koral

Tonya-Düzköy (GB Trabzon) Yöresinin Stratigrafisi

Sadettin Korkmaz

Sultançayır (Susurluk-Balıkesir) Boratlı Jips Havzasının Jeolojisi, Mineralojisi ve Ekonomik Potansiyeli

Ibrahim Gündoğan Cahit Helvacı
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası