TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 37/1   -   Yıl: 1994 ŞUBAT Cilt 37 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Doğu Pontidler`de Volkanizma ve Jeotektonik Gelişim, Yomra (Trabzon) - Keşap (Giresun) - Kelkit (Gümüşhane) Yöresi, KD Türkiye

Salim Genç Ismail Hakkı Güven

İnler Yaylası (Şebinkarahisar-Giresun) Pb-Zn Yatakları

Ahmet Şaşmaz Ahmet Sağıroğlu

Alaşehir Kuzeyinde (Menderes Masifi, Demirci-Gördes Asmasifi) Gözlenen Metagabroların Petrografisi ve Metamorfizması

Osman Candan

Pontid Adayayı`nda Carlin Tipi Kaletaş (Gümüşhane) Altın Zuhuru

Necati Tüysüz Kemal Ozdoğan Murat Er Zeki Yılmaz Ahmet Ağan

Ankara`nın Doğusunda Yer Alan Yayla Olistostromun Jeolojisi

Ilyas Yılmazer

Akçaabat, Yomra (Trabzon) Kıyı Yöresi Topraklarının Bazı Ağır Metal İçerikleri

M. Burhan Sadıklar Aydın Ali Van S. Serpil Karamehmet

Sivas-Ulaş Sölestin Oluşumlarının (Tersiyer) Mikrodokusal Özellikleri ve Sıvı Kapanım Çalışmaları

Erdoğan Tekin Ayşe Zeynep Ayan Baki Erdoğan Varol

Başören Köyü (Kuluncak-Malatya) Britolit Damarlarının Jeolojisi ve Kimyasal-Mineralojik Özellikleri

Ismet Ozgenç Yaşar Kibici
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası