TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 40/1   -   Yıl: 1997 ŞUBAT Cilt 40 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Afyon metasedimanter grubunun Mesozoyik öncesi metamorfîk evrimi

Arif Ümit Tolluoğlu Yavuz Erkan Cüneyd Dayhan Mehmet Nuri Boyacı Fatma Yavaş Bektaş

Keban (Elazığ) simli kurşun yatağı Batı Fırat Sahası gümüşlü mangan cevherlerinin jeokimyası

Hüseyin Çelebi

Avcıpmarı (Yıldızeli - Sivas) sülfîd cevherleşmesinin jeolojisi ve kökeni

Osman Koptagel Ahmet Efe

Şile bölgesi (İstanbul) Üst Kretase volkaniklerinde mordenit türü zeolit oluşumu

Recep Fahri Esenli Bektaş Uz Işık Kumbasar

Valles tip kaldera cehverleşmesi örneği: Gümüşki (Maçka - Trabzon) Zn - Pb yataklarının jeolojisi ve mineralojisi

Bülent Yalçınalp

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ YAYIN AMAÇLARI, KURALLARI VE YAYINA KABUL İLKELERİ

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası