TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 41/2   -   Yıl: 1998 AĞUSTOS Cilt 41 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Kan Yayla (Maçka-Trabzon) Altınlı Zn-Pb Yatağının Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Bülent Yalçınalp

Tumanpman (Balikesir-Dursunbey) Fe-Mn Cevherleşmesinin Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Ali Haydar Gültekin Yüksel Orgün Tutay Fuat Derya Yavuz

Orhaniye Bölgesi (Ankara kuzeyi) Üst Kretase-Eosen İstifinin Kil Stratigrafisi: Eski Ortamsal ve İklimsel Koşullara İlişkin Bazı İpuçları

Faruk Ocakoğlu

Eskişehir Fay Zonimun İnönü-Sultandere Arasında Neotektonik Aktivitesi

Erhan Altunel A. Aykut Barka

Göynük Pb-Zn Cevherleşmesinin (Yahyalı-Kayseri) Kökeni

Osman Koptagel Ahmet Efe Fuat Ceyhan

Batı Pontidler`in Paleosen-Eosen Bentik Foraminifer Toplulukları

Nazire Ozgen Erdem

Sarialan Formasyonunun (Ilgaz-Çankırı) Tanımlanması

Mehmet Akyazı Mahmut Tunç

Dodurga (Çorum) Kömür Havzasında Karbonat ve Smektit Minerallerinin Kökeni ve Diyajenetik Evrimi

Hüseyin Yalçın Şenol Karslı

Deprem Hasarlarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemi (22 Temmuz 1967 Mudurnu Vadisi Depremi, Türkiye)

Murat Nurlu Sezai Gormüş

Arazi Kullanım Kapasitesi Belirleme Çalışmalarında Yerbilim Verilerinin Uygulanmasına Bir Örnek: Aşağı Filyos Vadisi (Zonguldak, Batı Karadeniz)

Tamer Yiğit Duman Omer Emre Ali Ekber Akçay Şükrü Uysal Merih Ozmutaf Erdoğan Bozbay Orhan Tongal Muzaffer Sonmez

Şereflikoçhisar (İç Anadolu-Türkiye) Maastrihtiyen’indeki Orbitoides Apiculatus Schlumberger Şizogonik Çoğalması Hakkında

Ibrahim Engin Meriç Nurdan Inan Turan Muhittin Gormüş

Zilan (Erciş-Van) Yöresi Pomza Tiiflerinde Gelişen Mangan Oluşuğunun Jeolojisi ve Jeokimyası

Mehmet Arslan Miğraç Akçay

İzmit Körfezi Plio-Kuaterner Çökellerinin Sismik İrdelenmesi

Rebii Güven Ozhan Dursun Bayrak

Adriyatik Platformu ve Torid Platformu’nda Bentik Foraminiferlerle K/T Geçişinin Karşılaştırılması

Mehmet Akyazı Nazire Ozgen Erdem Nurdan Inan Turan

Sulakyurt Granitoidindeki Gabroların Derin Yapısının Sondajlarla Belirlenmesi

Yusuf Kağan Kadıoğlu Hasan Aydın Ozsan

Tartışma:Çay(Afyon) Güneybatısında Sultandağlar Masifi`nin Mesoskopik Tektonik Özellikleri ve Jeoloji Evrimi

Yanıt:Sayın İ.Erdal Kerey`e Ait Tartışmaya,Yanıt

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ YAYIN AMAÇLARI, KURALLARI VE YAYINA KABUL İLKELERİ

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası