TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 43/1   -   Yıl: 2000 OCAK Cilt 43 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Kınık (Gördes) Çevresindeki Erken Miyosen Yaşlı Linyitli Çökellerin Küçük Memeli Biyokronolojisi: Ön Sonuçlar

Engin Ünay Fikret Goktaş

Simav Grabeninin Metalojenisi (İç-Batı Anadolu, Türkiye)

Ali Vedat Oygür Yusuf Ayhan Erler

Kalburçayın (Kangal, Sivas) Linyit Yatağının Jeolojisi ve Blok Kriging Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Ozgül Şen Cem Saraç

Aladağ Birliği`nin Üst Devoniyen-Alt Triyas İstifinin Çökelme Ortamları ve Hidrokarbon Kaynak Kaya Değerlendirmesi: Orta Toroslar, Türkiye

Tuğrul Şükrü Yurtsever Osman Bora Gürçay Ismail Hakkı Demirel

Marmara Denizi güneyinde Orta-Geç Miyosen Aluviyal Yelpaze Sisteminin Depolanma ve Fasiyes Özellikleri

Melih Ozdoğan Abdurrahim Şahbaz Nizamettin Kazancı

Geç Kuvaterner (Holosen)`de Istanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz Bağlantısı Hakkında Yeni Bulgular

Ibrahim Engin Meriç Ilyas Erdal Kerey Niyazi Avşar Cemal Tunoğlu Güler Taner Sevinç Kapan Ismail Unsal Antonietta Rosso

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası