TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 43/2   -   Yıl: 2000 AĞUSTOS Cilt 43 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Büyükbelen (Faraşa - Yahyalı - Kayseri) Demir Cevherinin Oluşumu

Şuayip Küpeli Israfil Kayabalı

Çayırbağı-Meram (Konya) Manyezitlerinin Kökeni Üzerine

Afet Tuncay

Geç Jura Yaşlı Karbonat Platformunun Litofasiyes Özellikleri ve Evrimi, Uluçayır Yöresi (Bayburt, Doğu Pontidler)

Mehmet Ziya Kırmacı

Pazarcık Volkanitinin (Yıldızeli - Sivas) Mineralojik - Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

Musa Alpaslan

12 Kasım 1999 Düzce Depremi ve Bölgesel Tektonik Anlamı

Süha Ozden Orhan Tatar Bekir Levent Mesci Fikret Koçbulut Salih Zeki Tutkun Bülent Doğan Oktay Tüvar

Isparta ve Burdur Dolaylarının Tektono-Stratigrafik Özellikleri (GB Türkiye)

Mehmet Erkan Karaman

Yeşilçay (Ağva-KD istanbul) Yöresi Geç Kuvaterner İstiflenin Mikrofaunası ve Sedimantolojisi

Ibrahim Engin Meriç Ilyas Erdal Kerey Cemal Tunoğlu Niyazi Avşar B. Çağrı Onal

Küçükdere (Havran-Balıkesir) Epitermal Altın Damarının Özellikleri

Ali Rıza Çolakoğlu

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası