TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 44/2   -   Yıl: 2001 AĞUSTOS Cilt 44 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Amasya Yöresi`ndeki Linyitli Çeltek Formasyonumun Stratigrafisi, Fasiyes Ve Çökelme Ortamı Özellikleri

Zeki Atalay

Çakmakkaya ve Damarköy (Murgul - Artvin) Bakır Yataklarında Sıvı Kapanımı, Oksijen ve Hidrojen İzotopları Jeokimyası incelemeleri ve Yatakların Oluşumu Açısından Düşündürdükleri

Ahmet Gokçe

Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) Bentik Foraminifer Faunası ve Bu Toplulukta Gözlenen Yerel Değişimler

Ibrahim Engin Meriç Niyazi Avşar Yavuz Kılınçaslan

Batı Anadolu`dan Örneklerle Epitermal Kuvars Damarlarında Görülen Dokuların Maden Aramacılığındaki Önemi

Ali Vedat Oygür

Şaplıca (Şebinkarahisar, Giresun) Volkanitlerinin Hidrotermal Alterasyon Türlerinin Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Necati Karakaya Muazzez Çelik Karakaya

Keban (Elazığ) Civarı Eski imalat Paşalarında Au, Ag, Pb? Zn Cevherleşmelerinin Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Leyla Kalender Şahin Hanelçi

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası