TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 45/1   -   Yıl: 2002 ŞUBAT Cilt 45 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Beypazarı (Ankara) Kuzeyinde Miyosen Yaşlı Bitümlü Birimlerin Organik Jeokimyasal Özellikleri

Orhan Ozçelik

Sivas - Kızıldağ Ofiyolitlerinin (Orta Anadolu) Eser Element, Ni, PGE ve Au Jeokimyası

Yahya Çiftçi

Karamadazı Plütonunun (Yafayalı-Kayseri) Mineralojik-Petrografîk ve Jeokimyasal İncelemesi

Durmuş Boztuğ Ali Çevikbaş Cavit Demirkol Sibel Tatar Erkül Mustafa Akyıldız Nazmi Otlu

Dikme Miyosen Havzasının (KD Aladağlar) Sedimantolojik İncelemesi

Faruk Ocakoğlu

Galatya Volkanik Bölgesinin (KB İç Anadolu, Türkiye) Güney Sınırında Kabuk Açılmasına Ait Veriler

M. Tekin Yürür Abidin Temel Onur Kose

Türkiye`nin Doğu Karadeniz Bölgesi`nden Candoniade (Ostracoda) familyasına ait Ponsiyen Yaşlı Bir Yeni Cins ve Altcinsin Keşif

Cemal Tunoğlu

Kuzeydoğu Ege Denizi-Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi Geçiş Bölgesi Çökellerinde İnce Tane Boyunun Ağır Metal Dağılımına Etkisi

Fulya Yücesoy Eryılmaz Mustafa Eryılmaz

Jeokimyasal Karakterizasyon Çalışmalarında Faktör Analizi Yönteminin Kullanımı: Çelebi /Granitoyidi ve Karamadazı Graniti

Ilkay Kuşçu Gonca Gençalioğlu Kuşçu Cem Saraç Lawrence D. Meınert

Gümüşhane-Bayburt Yöresindeki Mesozoyik Havzalarının Tektono-Sedimantolojik Kayıtları ve Kontrol Etkenleri

Cemil Yılmaz

Tokaris Sahası Mardin-Adıyaman Grubu Birimlerinin (Adıyaman-Kahta) Petrol Hazne Kaya Özelliklerinin Elan Plus Yazılımıyla Değerlendirilmesi (Güneydoğu-Türkiye)

Nurettin Sonel Nihal Eker Ali Sarı Suat Bağcı

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası