TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• 2009/1 UYGULAMA GENELGESİ

Sayı      : 2009/1

Konu    : Uygulama Genelgesi

 

GENELGE

2009/1

Serbest jeoloji mühendisliği hizmetleri ile bu hizmetleri verecek kişi ve kuruluşlara ilişkin ilk tescil ve tescil yenileme işlemleri hakkındaki usul ve esaslar ile 2009 yılı birinci yarısında geçerli olacak asgari ücret tarifesi ve uygulanmasıyla ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir.

-Büro tescil ve tescil yenileme işlemleri 04.07.2008 tarih ve 2008/2 sayılı Genelgemize göre yürütülecek olup, bu konuda önceki uygulamalarımızda bir değişiklik yapılmamıştır.

-Büro tescil yenileme ücreti 150 TL olarak belirlenmiştir.

-Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli su şirket veya işletmelerinde aylık ücreti karşılığında kadrolu olarak istihdam edilen jeoloji mühendisleri için "Teknik Sorumluluk Atama Belgesi" vize ücreti 150 TL, "Teknik Sorumluluk" için başvuruda bulunan Odamıza tescilli şirket veya büroların sorumlu jeoloji mühendisleri için 10 TL olarak belirlenmiştir.

-YAS Arama, Kullanma belgelerinin ve YAS Tadil projesinin hazırlanması hizmet bedelleri 300 TL olarak belirlenmiştir. Bundan böyle YAS Arama belgelerinin Oda tarafından vizelenmesi esnasında fatura kontrolü yapılmayacak, YAS Kullanma belgeleri geldiğinde 600 TL üzerinden ikili (Arama-Kullanma) fatura denetimi yapılacaktır.

-Bina bazında yapılan jeolojik-jeoteknik etüt raporlarında (zemin ve temel etüdü raporları) 1. ve 2. Kategorilerde tanımlama daha detaylandırılmıştır. 1.Kategoriye giren yapılarda 1000 m2 üstü, 2.Kategoriye giren yapılarda 5000 m2 üstü bina oturum taban alanı için tanımlamalar getirilmiştir.

-Deprem bölgelerinden bağımsız olarak bodrum kat dahil 3 kata kadar olan yapılar (Bodrum+2 kat veya bodrumsuz 3 kat) eskisi gibi 1. Kategoriye giren yapılar olarak değerlendirilecektir.

-Bina oturum taban alanına bakılmaksızın tüm zirai yapılar, 2000 m2‘ye kadar bina oturum taban alanına sahip atölye ve imalathane tipi basit sanayi yapıları 1. Kategoriye giren yapılar olarak değerlendirilecektir.

-Zirai yapılar dışı 2000 m2 üstü bina oturum taban alanına tüm yapılar kat adedine bakılmaksızın 2. ve 3. Kategoriye giren yapılar olarak değerlendirilecektir.

-Atölye ve imalathane tipi basit sanayi yapıları dışındaki her türlü sanayi yapısı 2. ve 3. Kategoriye giren yapılar olarak değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, bu güne kadar uygulanan raporu hazırlayan meslektaşımızın adı soyadı, Oda sicil nosu ve kimlik nosu bilgilerini ile Oda logosunu içeren tip mühür kullanımı; ilgili idare veya belediyeler tarafından şekil olarak Oda onayı/vizesi olarak algılanarak işleme alınması sakıncasının görülmesi üzerine kaldırılmıştır.

Bundan sonra hizmet ürünlerini hazırlayan sorumlu jeoloji mühendisine ait bilgiler ve imzası ile büro kaşesinin bulunması ve Oda logosunun kullanılmaması konusunda tescilli bürolarımızın uyarılması gerekmektedir.

Gereğini önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Dündar ÇAĞLAN
Oda Başkanı

 

                                                                                                                                        

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası