TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• ZEMİN VE TEMEL ETÜT FORMATI UYGULANMASI (20.06.2006 TARİH VE 632 SAYILI GENELGE)

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.mevzuat.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

ANKARA

SAYI :B.09.O.YİG.0.13.00.09/632                                                   20 HAZİRAN 2006

KONU : Zemin ve Temel Etüdü Raporu

            Genel Formatı

 

GENELGE

İlgi: 18.08.2005 tarih ve 847 sayılı genelgemiz.

Zemin etüd raporlarının yazılmasında içerik ve format açısından uyulması gerekli koşulları içeren "Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı" ilgi genelgemizle Valiliğinize (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) gönderilmiştir.

Uygulamada birlikteliğin sağlanabilmesi için, Valilikler bünyesindeki birimlerce yaptırılanlar ile Belediyeler tarafından ruhsata bağlanan binaların inşasından önce düzenlenecek zemin ve temel etüdü raporlarının da söz konusu Formata uygun olarak hazırlanması zorunlu görülmektedir.

Bilgi alınmasını, gereğini ve bu genelgenin İliniz dahilinde bulunan Belediye Başkanlıklarına da duyurulmasının teminini rica ederim.

                                                                                                                             

                                                                                                      (İmza) 

                                                                                            Faruk Nafız ÖZAK

                                                                                                   Bakan

Dağıtım :

-Tüm Valiliklere

-Bakanlık Merkez Teşkilatına

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası