TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 2019 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
01.01.2019 - 31.12.2019

2018 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2018 - 31.12.2018 ulaşmak için tıklayınız.

JEOLOJİ ETÜT HİZMETLERİ

Sıra Kod No İşin Adı Birimi Birim Fiyatı TL.
1 J1 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 144 Km2(1 pafta) 39.250 TL.
2 J2 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 1Km2 1.250 TL.
3 J3 1/5.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 1Km2 2.000 TL.
4 J4 1/1.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 1Km2 3.000 TL.
5 R1 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Raporu yazım bedeli 144 Km2(1 pafta alan için) 18.000 TL.
6 R2 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Rapor yazım bedeli 1Km2 790 TL.
7 R3 1/5.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Rapor yazım bedeli 1Km2 1.100 TL.
8 R4 1/1.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Rapor yazım bedeli 1Km2 1.250 TL.

NOT Jeolojik Etüt: Jeolojik harita ve kesit hizmetlerinin bedeli + Rapor Yazım Bedelinin toplamından oluşur.


HİDROJEOLOJİ ETÜT HİZMETLERİ

Sıra Kod No İşin Adı Birimi Birim Fiyatı TL.
9 R5 1/25.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım Bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 1Km2 2.875 TL.
10 R6 1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım Bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 75-100 ha(1Km2) dahil alan için 6.750 TL.
11 R7 1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım Bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 50-75 ha dahil alan için 5.750 TL.
12 R8 1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 25-50 ha dahil alan için 5.000 TL.
13 R9 1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 0-25 ha dahil alan için 3.750 TL.

NOT Hidrojeolojik rapor yazım bedeline uygun ölçekte jeolojik harita ve kesitlerin hazırlanması, hidrojeolojik çalışmaların yapılması, verilerin toplanması modellemelerin yapılmasını ve buna ilişkin rapor yazımını kapsamakta olup, havza içinde araştırma amaçlı sondajların açılması, saha ve laboratuvarlarda yapılması gerekli deneyler ile harç ve KDV gibi giderler dahil değildir.


MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HİZMETLERİ

Sıra Kod No İşin Adı Birimi Birim Fiyatı TL.
14 R10 1/25.000 Ölçekli Mühendislik Jeolojisi Etüdü Rapor yazım bedeli (Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) 1Km2 4.300 TL
15 R11 1/1.000-1/5.000 Ölçekli Mühendislik Jeolojisi Etüdü Rapor yazım bedeli (Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) 1Km2 10.000 TL

NOT Mühendislik jeoloji (jeoteknik) rapor yazım bedeline uygun ölçekte jeolojik harita ve kesitlerin hazırlanması,, hidrojeoloji ve mühendislik jeolojisi çalışmalarının yapılması, verilerin toplanması modellemelerin yapılması ve buna ilişkin rapor yazımını kapsamakta olup, bu bedele sahada yapılacak sondaj vb. araştırmalar ile saha ve laboratuvarlarda yapılması gerekli deneyler ile harç ve KDV gibi giderler dahil değildir.


ZEMİN SONDAJLARI HİZMETLERİ

A) TOPRAK (İNCE VE KABA TANELİ) ZEMİNLER İÇİN
16 J5 0.00-20.00m. arası toprak zeminler için sondaj yapılması m 145 TL  
17 J6 20.00-40.00m. arası toprak zeminler için sondaj yapılması m 175 TL  
18 J7 40m. üzerinde toprak zeminler için sondaj yapılması m 200 TL  
19 A Standart Penetrasyon Testi (SPT) adet 70 TL  
B İnce cidarlı tüple örselenmemiş örnek alımı (UD) adet 95 TL  
C Permabilite Testi adet 155 TL  
D Basınçlı Su Testi (BST) adet 220 TL  
B) BLOKLU VE KAYA ZEMİNLER İÇİN
20 J8 0.00-20.00m. arası bloklu ve kaya zeminler için sondaj yapılması m 210 TL  
21 J9 20.00-40.00m. arası bloklu ve kaya zeminler için sondaj yapılması m 245 TL  
22 J10 40m.üzerinde bloklu ve kaya zeminler için sondaj yapılması m 275 TL  
23 J11 Muayene çukuru açtırılması adet 430 TL
* Söz konusu fiyat tek bir muayene çukuru için geçerli olup, aynı sahada birden fazla muayene çukuru açılması durumunda her bir ilave muayene çukuru için 50 TL. ilave edilecektir.
C) DENİZDE YAPILAN ZEMİN VE TEMEL ETÜT SONDAJLARI
24 J12 0.00-20.00m. arası zeminlerde m 430 TL  
25 J13 20.00-40.00m. arası zeminlerde m 575 TL  
26 J14 0.00 - 40.00 m arası kayalarda m 640 TL  

NOT Sondaj fiyatları jeoteknik amaçlı sondajları için geçerli olup su, madencilik, petrol, jeotermal ve (v.b.) derin sondajlar bu fiyatın dışındadır.

NOT Sondaj birim fiyatları bölgesel koşullara göre değişebilmektedir.

NOT Deniz sondajlarında suyun derinliği, akıntı miktarı ve kullanılan ekipmana göre yukarıdaki fiyatlar arttırılabilir.SU SONDAJ HİZMETLERİ

27 J15 Alüvyon 12 1/2" 150 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
28 J16 Alüvyon 15" 170 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
29 J17 Alüvyon 17" 190 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
30 J18 Alüvyon 17" 190 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
31 J19 Yumuşak ve Orta Sert Formasyon 12 1/2" 200 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
32 J20 Yumuşak ve Orta Sert Formasyon 15" 230 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
33 J21 Yumuşak ve Orta Sert Formasyon 17" 245 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
34 J22 Sert ve Aşındırıcı Formasyon 12 1/2" 245 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
35 J23 Sert ve Aşındırıcı Formasyon 15" 290 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
36 J24 Sert ve Aşındırıcı Formasyon 17" 330 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti

NOTSu Sondajı Hizmeti; sadece delgi açım işleminden ibaret olup, borulama ve çakıllama ücret dışında tutulmuştur.

NOTSondaj birim fiyatları bölgesel koşullara göre değişebilmektedir.


SU YAPILARI JEOTEKNİK ETÜT VE RAPOR YAZIM BEDELLERİ

Büyük Su Yapıları (Baraj) için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri
37 R12 1/25.000 ölçekli Ön İnceleme Etüdü ve Ön İnceleme Jeoteknik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) adet 25.000 TL.
38 R13 Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 ölçekli Planlama Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) adet 62.000 TL.
39 R14 Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 Ölçekli Kesin Proje Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) adet 100.000 TL.
40 R15 4628 Sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan Fizibilite Raporlarının Jeoloji-Jeoteknik Etüt Raporu bölümünün hazırlanması bedeli adet 25.000 TL.
Küçük Su Yapıları (Gölet ve Reğülatör) için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri
41 R16 1/25.000 ölçekli Ön İnceleme Etüdü ve Ön İnceleme Jeoteknik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) adet 20.000 TL.
42 R17 Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 ölçekli Planlama Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) adet 37.500 TL.
43 R18 Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 Ölçekli Kesin Proje Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) adet 63.000 TL.
44 R19 4628 Sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan Fizibilite Raporlarının Jeoloji-Jeoteknik Etüt Raporu bölümünün hazırlanması bedeli adet 19.500 TL.
Sulama ve İçme Suyu İsale Hattı Güzergahları için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri
45 R20 1.000/1/5.000 ölçekli Kanal Güzergahı Jeoteknik Etüt ve Rapor yazım bedeli 1km 2.000 TL.
Tünel Güzergahları için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri
46 R21 1/25.000 ölçekli Tünel Jeolojik-Jeoteknik Ön Etüdü ve Raporunun hazırlanması 100m 20.000 TL.
47 R22 1/5.000 ölçekli Tünel Ön Proje Jeolojik-Jeoteknik Etüdü ve Raporunun hazırlanması 100m 44.500 TL.
48 R23 1/1.000-1/5.000 ölçekli Tünel Kesin Proje Jeolojik-Jeoteknik Etüdü ve Raporunun hazırlanması 100m 56.000 TL.

NOT Su yapıları için yapılan etüt ve rapor yazım ücretlerine sahada yapılan çalışmalar ve rapor yazım ücretleri dahil olup, arazi çalışmaları esnasında yapılan sondaj ve yerinde deneyler ile laboratuvar çalışmaları dahil değildir. Ayrıca çalışma alanının büyüklüğü ile güzergahının uzunluğuna bağlı olarak da aşağıda belirtilen oranlarda atış yapılmalıdır.

 1. Göl alanı 5 km2 den fazla ise bu bedel her km2 için % 2 arttırılır.
 2. Kanal güzergahı 5 km den fazla ise bu bedel her km için % 2 arttırılır.
 3. Tünel uzunluğu 1 km den fazla ise bu bedel her km için % 25 arttırılır.


ÇED RAPORU HAZIRLAMA BEDELİ

49 R24 ÇED Yönetmeliği?nin Ek-II listesindeki faaliyetler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyasına esas olan 1/25.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun ile dosyanın hazırlanması 1Km2 2.500 TL
50 R25 ÇED Yönetmeliği?nin Ek-II listesindeki faaliyetler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyasına esas olan 1/5.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun ile dosyanın hazırlanması 1Km2 4.375 TL
51 R26 ÇED Yönetmeliği?nin Ek-I listesindeki faaliyetler için hazırlanacak ÇED Raporuna esas olan 1/25.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun hazırlanması 1Km2 5.000 TL
52 R27 ÇED Yönetmeliği?nin Ek-I listesindeki faaliyetler için hazırlanacak ÇED Raporuna esas olan 1/5.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun hazırlanması 1Km2 5.875 TL

NOT ÇED kapsamında yapılması gereken sondajlar, laboratuar deneyleri v.b. hizmetler fiyata dahil değildir.


JEOTERMAL AKIŞKAN VE DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLERİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

53 R28 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/25.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması 1 Km2 3.125 TL  
54 R29 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/10.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması 1hektar 625 TL  
55 R30 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/5.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması 1hektar 940 TL  
56 R31 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/1.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması 1hektar 1.250 TL  
57 R32 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesi ve Raporunun düzenlenmesi her bir ruhsat sahası için 25.000 TL  
58 R33 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faliyet Raporunun düzenlenmesi her bir ruhsat sahası için 10.000 TL  
59 R34 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı Belgelerinin Düzenlenmesi ve Başvurunun yapılması her bir ruhsat sahası için 3.750 TL  
60 R35 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi her bir ruhsat sahası için 9.375 TL  
61 R36 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi her bir ruhsat sahası için 12.500 TL  
62 R37 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Etüdü ve Raporunun düzenlenmesi her bir ruhsat sahası için 22.000 TL  
63 R38 Jeotermal kuyuda jeolojik takip günlük 625 TL  
64 R39 Jeotermal kuyuda sıcaklık ve basınç profili alınması ve değerlendirme raporu hazırlanması adet 8.375 TL Cihaz ve tüm ekipmanlar ve nakliyeleri dahildir.
65; R40 1/1.000 ölçekli alterasyon zonlama haritasının hazırlanması (İnceleme,zonlama, örneklendirme dahil) hektar 500 TL x-ray, kimyasal ve izotrop analiz bedelleri bu fiyatlara dahil değildir.
66 R41 Jeotermal kuyuda üretim ve kısa süreli girişim testleri yapılması ve verilerin hidrojeolojik analizi, rapor hazırlanması adet 3.750 TL Test için gerekli tüm malzeme ve ekipmanlar ile bunlara ait giderler hariçtir.
67 R42 Jeotermal kaynağın rezervuar modelleme çalışması ve değerlendirmesi ile raporunun hazırlanması( jeoloji, jeofizik, jeokimya, kuyu logları, hidrojeoloji verilerin yorumlanması ve sistemin modellenmesini kapsar) adet 31.250 TL Çalışmalar için gerekli tüm malzeme ve ekipmanlar ile bunlara ait giderler hariçtir.
68 R43 Jeotermal ve doğal mineralli su kuyu veya doğal çıkışlarından analiz için SU örneği alınması ile analiz verilerinin jeokimyasal değerlendirmesi ve raporunun yazılması her bir rapor için 5.000 TL Örneklerin laboratuvara nakliyesi ve analiz bedelleri hariçtir.
69 R44 Jeotermal ve doğal mineralli su kuyu veya doğal çıkışlarından analiz için GAZ örneği alınması ile analiz verilerinin jeokimyasal değerlendirmesi ve raporunun yazılması her bir rapor için 6.250 TL Örneklerin laboratuvara nakliyesi ve analiz bedelleri hariçtir.

ÖNEMLİ NOT

 1. Arama Proje ve Raporları Jeotermal akışkanın ve Doğal Mineralli suyun arandığı sahada yapılması gereken tüm çalışmaların (jeoloji harita ve kesitleri, jeofizik aletsel araştırma sonuçları, koyu logları, suyun hidrolojisi ve hidrojeokimyası v.b. )bir bütün halinde derlenerek karşılaştırılması ve sonucunda düzenlenecek raporu belirtmektedir.
 2. İşletme Proje ve Raporları bölümünde belirtilen fiyat sadece jeoloji mühendisliği ile ilgili hizmetlerini kapsamaktadır.İşletme projesi kapsamında diğer mühendislik disiplinlerinin yapacakları çalışmalar bu fiyatın dışındadır.
 3. Teknik Sorumlu Jeoloji Mühendisi için ödenecek ücret sadece Teknik Sorumluluğu için olup diğer hizmetleri için ayrıca ücret ödenecektir.


YERALTISUYU RAPORU HİZMETLERİ BEDELİ

70 R45 YAS Arama Belgesinin hazırlanması Her bir kuyu için 1150 TL. YAS Arama Belgesi; Arazi çalışması ile kuyu yerinin saptanması, Kuyu yeri koordinatlarının alınması ve haritaya işaretlenmesi, Kuyunun 500m. çevresindeki resmi ve belgeli şahıs kuyuları ile kaynakların araştırılması, Kuyu inşa ve tatbik projesinin hazırlanması ile Kuyu açılacak saha hakkında hidrojeolojik etüt yapılması ve raporlarının hazırlanması hizmetlerini kapsar.
71 R46 YAS Kullanma Belgesinin hazırlanması Her bir kuyu için 1575 TL. YAS Kullanma Belgesi; Arazide kuyu yerinin sondaj firmasına gösterilmesi, Gerçek kuyu yeri koordinatlarının alınması ve haritaya işaretlenmesi, Kuyu delgi çalışmasının takibinin yapılarak kuyu tatbik projesine uygun yapılamasının kontrolü,,Kuyu delgi sonrası kırıntı numune incelemesi ve gerekli aletsel testlerin yapılması, Kuyu techiz şemasının saptanması, Kuyu inkişafının takibi ve YAS hakkında bilgi toplanması, Su numunesi alımı, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması ile Kuyu Kütüğü Projesi hazırlanması hizmetlerini kapsar.
72 R47 YAS Tadil ve Yenileme Belgesinin hazırlanması Her bir kuyu için 860 TL. YAS Tadil ve Yenileme Belgesi; Kuyu yeri koordinatının alınması ve haritaya işaretlenmesi,, Su numunesi alımı, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması ile Kuyu Kütüğü Projesinin hazırlanması hizmetlerini kapsar.
73 R48 YAS Analiz ve Kullanabilirliğin Değerlendirilmesinin yapılması Her bir kuyu için 360 TL. Her bir numune için yetkilendirilmiş laboratuarda su numunesi analizin bedelini kapsar
74 R49 YAS Dinamik ve Statik Seviyesinin Belirlenmesi Amacıyla Pompa Tecrübelerinin yapılması TL/Saat 145 TL. Pompa tecrübe testinin takibi ve pompaj raporunun hazırlanması hizmetlerini kapsar
75 R50 Kuyu Etkileşim Raporu Adet 500 TL. Kuyular arasında etkileşimin bulunup bulunmadığını gösterir rapor

KUYU-AKİFER TESTLERİ VE KUYU LOGU ÖLÇÜMLERİ

a YAS kuyu -akifer hidrolik değerlerinin belirlenmesi (pompa testlerinin yapılması) 250 /saat TL
b Rezistivite, Doğal Potansiyel ( SP), Gamma - Ray metre 30 TL
c Gamma - Ray / Neutron metre 20 TL
d Density metre 10 TL
e Caliper metre 10 TL
f Hız ( Vp ? Vs) metre 20 TL
g Mikrodirenç metre 10 TL
h Debi Ölçer metre 10 TL
i Sıcaklık / İletkenlik metre 20 TL
j Kuyu Eğimi metre 10 TL
k Formasyon Eğimi adet 10 TL
l Kuyu İçi Kamera adet 10 TL
m Kuyu İçinde Statik Sıcaklık Profil Alınması Testi adet 3600 TL
n Kuyu İçinde Statik Basınç Profil Alınması Testi adet 3600 TL
o Kuyu İçinde Dinamik Sıcaklık Profil Alınması Testi adet 3600 TL
p Kuyu İçinde Dinamik Basınç Profil Alınması Testi adet 3600 TL
r Water-Loss Testi adet 7000 TL
s Çok Debili Enjeksiyon Testi adet 7000 TL
t Basınç Yükselim Testi (Build-Up) adet 3600 TL
u Draw-Down Testi adet 3600 TL
v Girişim Testi ( Bir Kuyuda Basınç Değişimi İzleme ) adet 15000 TL
y Tek Debili Enjeksiyon Testi adet 3600 TL
z Üretim Testi (Silincer-Savak) 1.Kuyu için 7000 TL
zz Gaz Ölçüm Testi İlave her 400 TL
vz Kuyu Sapma Ölçümü kuyu 3000 TL

NOT-1Su numunesi analizi yaptırılması birim fiyata dahil değildir.

NOT-2DSİ Genel Müdürlüğünce Hazırlanması Zorunlu olan Belge ve Eklerinin Hazırlanmasını kapsar.


MADENCİLİK HİZMETLERİ BEDELİ

76 R51 1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)1.Grup ruhsatlarda 0-10ha. Kadar 3.625 TL.
77 R51 1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)1.Grup ruhsatlarda 10-50 ha.kadar 4.750 TL.
78 R52 1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)2. ve3.Grup ruhsatlarda 0-100 ha. Kadar 5.375 TL.
79 R53 1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)4.grup ruhsatlarda 0-2000ha. Kadar 6.625 TL.
80 R54 1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)5.Grup ruhsatlarda 0-1000ha. Kadar 5.875 TL.
81 R55 1/500 veya 1/100 Ölçekli Yer altı Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması m. 88 TL.
82 R56 1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)1.Grup Ruhsatlarda 0-10 ha. Kadar 1.625 TL.
83 R57 1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)1.Grup Ruhsatlarda 10-50 ha. Kadar 1.750 TL.
84 R58 1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)2.ve3.Grup Ruhsatlarda 0-100 ha. kadar 2.125 TL.
85 R59 1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)4.Grup Ruhsatlarda 0-2000ha.Kadar 2.875 TL.
86 R60 1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)5.Grup Ruhsatlarda 0-1000ha. Kadar 2.750 TL.
87 R61 1/500 veya 1/100 Ölçekli Yeraltı Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması 100 m için 940 TL.
88 R62 Maden Arama Sondaj,Yarma v.b Öneri Raporunun Hazırlanması 1. ve 2. Grup Madenler için 4.375 TL.
89 R63 Maden Arama Sondaj,Yarma v.b Öneri Raporunun Hazırlanması 3.grup madenler için 14.375 TL.
90 R64 Maden Arama Sondaj,Yarma v.b Öneri Raporunun Hazırlanması 4.ve 5. Grup Madenler için 8.625 TL.
91 R65 1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 1-a Grup Ruhsatlarda 6.000 TL.
92 R66 1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 1-b Grup Ruhsatlarda   10.000 TL.
93 R66 1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 2. ve 3. Grup Ruhsatlarda   11.500 TL.
94 R67 1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 4. ve 5. Grup Ruhsatlarda   19.375 TL.
95 R68 Sondaj Korelasyon Haritası Hazırlanması Her yatak başına 22.000 TL
96 R69 Kaynak Tahmin ve Rezervuar Rapor Bedeli Her Yataklanma başına 5.750 TL.
97 R70 İşletme Projesi(I ve IIa gurubu madenler için) Ruhsat başına 6.625 TL.
98 R71 İşletme Projesi (IIb, III ve V. gurup madenler için) Ruhsat başına 7.200 TL.
99 R72 İşletme Projesi (IV. Grup madenler için) Her Yataklanma başına 14.375 TL.
100 R73 Fizibilite Projesi Raporu Bedeli (arazi faaliyetleri hariç) Her Bir Yatak Grubu Başına 14.375 TL.
101 R74 Maden Arama Projesi Hazırlanması Ruhsat Başına 5.750 TL.
102 R75 Ön İnceleme Raporu Ruhsat Başına 2.875 TL.
103 R76 Ön Arama Faaliyet Raporu Ruhsat Başına 5.750 TL.
104 R77 Genel Arama Faaliyet Raporu Ruhsat Başına 7.875 TL.
105 R78 Detay Arama Faaliyet Raporu Ruhsat Başına 10.000 TL.
106 R79 Maden Sahası Terk Raporunun Hazırlanması (Arama Ruhsatlarında) Ruhsat Başına 1.560 TL.
107 R80 Maden Sahası Terk Raporunun Hazırlanması (İşletme Ruhsatlarında) Ruhsat Başına 7.180 TL.
108 R81 Sevk Fişi Talep Formu Hazırlanması Her Bir Yatak Grubu Başına 1.500 TL.

Not Madencilik hizmetlerinde; maden sondajı, örnek alımı, yarma veya oluk numunesi alınması, kimyasal analizler, sıvı kapanım analizleri fiyatın dışındadır


İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPOR BEDELİ

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu Bedeli (Gözlemsel Etütler için)
109 R82 1/100.000 veya 1/50.000 Bölge/Çevre Düzeni Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Bedeli 1 km2 alan için 2.200 TL.
110 R83 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Bedeli 1 km2 alan için 4.375 TL.
111 R84 1/5.000 Ölçekli İmar Planına Esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli 1 km2 alan için 7.190 TL.
112 R85 1/2.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli 25.000ha-50.000(dahil)ha alan için 187.500 TL.
113 R86 1/2.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli 1.000ha-25.000(dahil)ha alan için 93.750 TL.
114 R87 1/2.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli 500ha-1.000(dahil)ha alan için 37.500 TL.
115 R88 1/1.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli 400ha-500 ha (dahil) alan için 18.750 TL.
116 R89 1/1.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli 300ha-400 ha (dahil) alan için 16.250 TL.
117 R90 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 200ha-300ha (dahil) alan için 14.375 TL.
118 R91 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 100ha-200ha (dahil) alan için 11.875 TL.
119 R92 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 50ha-100ha (dahil) alan için 9.670 TL.
120 R93 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 25ha-50ha (dahil) alan için 8.750 TL.
121 R94 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 10ha-25ha (dahil) alan için 7.875 TL.
122 R95 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 5ha-10ha (dahil) alan için 6.875 TL.
123 R96 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 1ha-5ha (dahil) alan için 6.000 TL.
124 R97 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 1ha için (5.00-10.00m2 dahil alan için) 5.000 TL.

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPOR BEDELİ

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu Bedeli (Gözlemsel Etütler için)
125 R98 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu (0-5000 m2 dahil) 2.500-5.00 m2 alan için) 4.375 TL.
126 R99 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu (0-2500 m2 dahil) 0-2.500 m2 alan için) 3.750 TL.

Not-1 İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Bedeli (Sondaja Dayalı Etütler İçin): Gözlemsel olarak hazırlanacak olan İmar Planına Esas ölçeğine uygun Jeolojik-Jeoteknik Etüt Rapor Bedeline ilave olarak aşağıda belirtilen kalemler eklenecektir.

 1. Sondaj ve arazide yerinde deneylerin yaptırılmasının toplam maliyeti
 2. Muayene çukuru açtırılması toplam maliyeti.
 3. Laboratuar deney numunelerin nakli ve deney ücretleri toplam maliyetleri
 4. Paleosismoloji çalışmalarının toplam bedeli

Not-2 İmar Planına esas olarak hazırlanacak olan jeoteknik etüt raporlarında gerek gözlemsel olarak gerekse de sondaja dayalı olarak yapılacak çalışmalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tarafından yayımlanan Jeoloji-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Genelgesi formata uygun raporlar düzenlenecektir.

İMAR PLANINA ESAS OLARAK DÜZENLECEK OLAN JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


PARSEL BAZINDA YAPILAN JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI (ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORLARI)

127 R100 1. Kategoriye Giren Küçük, Basit Konut ve Atölye Türü Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 0-500 m² Bina oturum taban alanı için 1.375 TL.
128 R101 1. Kategoriye Giren Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 500-1.000 m² Bina oturum taban alanı için 1.875 TL.
129 R102 1. Kategoriye Giren Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 1.000-2.000 m² Bina oturum taban alanı için 2.375 TL.
130 R103 1. Kategoriye Giren Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 2.000 m² nin üstü bina oturum alanına sahip yapılar için 2.875 TL.
131 R104 2. Kategoriye Giren BYS 4-8 Arasında Kalan Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 0-300 m² (Bina oturum taban alanı için) 1.625 TL.
132 R105 2. Kategoriye Giren BYS 4-8 Arasında Kalan Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 300-600 m² (Bina oturum taban alanı için) 2.000 TL.
133 R106 2. Kategoriye Giren BYS 4-8 Arasında Kalan Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 600-900 m² (Bina oturum taban alanı için) 2.500 TL.
134 R107 2. Kategoriye Giren BYS 4-8 Arasında Kalan Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 900-1.200 m² (Bina oturum taban alanı için) 3.000 TL.
135 R108 2.Kategoriye Giren BYS 4-8 Arasında Kalan Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 1.200-1.500 m² (Bina oturum taban alanı için) 3.625 TL.
136 R109 3. Kategoriye Giren BYS 1-3 Arasında Kalan Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 0.00-300 m² (Bina oturum taban alanı için) 4.000 TL.
137 R110 3. Kategoriye Giren BYS 1-3 Arasında Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 300-600 m² (Bina oturum taban alanı için) 4.625 TL.
138 R111 3. Kategoriye Giren BYS 1-3 Arasında Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 600-900 m² (Bina oturum taban alanı için) 5.125 TL.
139 R112 3. Kategoriye Giren BYS 1-3 Arasında Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 900-1.200 m² bina oturum taban alanı için 5.750 TL.
140 R113 3. Kategoriye Giren BYS 1-3 Arasında Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 1.200-1.500 m² bina oturum taban alanı için 6.250 TL.
141 R114 3. Kategoriye Giren BYS 1-3 Arasında Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 1500-2.000 m² bina oturum taban alanı 7.800TL.
142 R115 Pressiyometre Rapor Bedeli 10 kuyuya kadar 12.500 TL.
143 R116 Pressiyometre Rapor Bedeli 10 kuyu ve daha fazlası 18.750 TL.

PARSEL BAZINDA YAPILACAK ZEMİN VE TEMEL ETÜTLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

 • İmar planına esas jeolojik, jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporlarında Uygun Alan(UA) içerisinde yer alan; bodrum kat dahil üç kata kadar olan ve toplam alanı 500m² büyüklüğü geçmeyen yapılar, basit atölye tipi yapılar, tarım ve hayvancılık amaçlı basit zirai yapılar, alt ve üst toprak seviyeleri arasında yükseklik farkının 2 m?yi geçmediği istinat yapıları ve kazı iksaları, bina ve bina türü yapılar için gerekli olan altyapı imalatları (kanalizasyon, temiz su, elektrik, doğalgaz vb.) 1. Kategori içinde değerlendirilecek olup, araştırma çukuruna dayalı Gözlemsel etüt raporları kabul edilecektir.

 • İmar Planına Esas jeolojik, jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporlarında yapı yapılmasında sakınca görülmeyen alanlarda inşa edilen Bina Yükseklik Sınıfı (BYS) 4-8 arasında kalan yapılar, yüzeysel (tekil, sürekli veya radye) temeller, zemin iyileştirmesi gerektiren yapılar, kazıklı derin temeller, alt-üst seviye farkı 2 m?yi geçen istinat yapıları, dolgular, seddeler, zemin veya kaya ankraj ve bulonları gibi yapı veya yapı kısımları 2. Kategori içinde değerlendirilecek olup, sondaj, arazide yerinde deneyler ve laboratuvar çalışmalarına dayalı hazırlanan raporlar kabul edilecektir.

 • Kategori 1 ve 2?ye girmeyen tüm binalar, özel veya büyük risk taşıyan, çok büyük açıklıklı, özel taşıyıcı sistemli, alışılmamış ve/veya karmaşık yük durumlarına sahip yapılar ile Bina Yükseklik Sınıfı (BYS) 1-3 arasında kalan yapılar ile Mühendislik tasarımı için alışılmamış ve ender olarak karşılaşılan problemli zemin koşulları, çok gevşek-gevşek kum-çakıl ve çok yumuşak-yumuşak kil zeminler, sahaya özel değerlendirme ve araştırma gerektiren zemin koşulları (turba, yüksek organik içerikli, karstik bölgeler, zemin profilinde ani yanal değişimli, çöken zeminler, sıvılaşabilir zeminler, hassas killer, kalın kontrolsüz yapay dolgu alanları, doğal radyoaktivite ve tehlikeli gaz çıkışları vb.), tasarıma ilişkin çok özel deneysel yöntemleri ve model çalışmalarını gerektiren, özel hesap, irdeleme ve yorum gerektiren işler, ayrı araştırmalar veya özel önlemler gerektiren, muhtemel kütle hareketleri ya da sürekli zemin hareketleri içeren sahalar bu kategori içindedir. BYS (Bina Yükseklik Sınıfı) 1-3 arasında kalan yapılar, yerleşim bölgelerinde civar yapıları etkileyebilecek çok bodrumlu derin kazılar, ağır dinamik yük etkisi altındaki makine temelleri, zararlı kimyasal maddeler içeren ve depolayan tesisler, silolar bu kategoriye giren işlere örnektir
 • ? 1.Kategoriye giren yapılarda;
  a) 0-500m² (500m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az üç adet muayene çukuru açtırılacaktır.
  b) 500-1000m² (1000m² alan dahil) taban alanına sahip basit atölye tipi yapılar ile zirai yapılarda temel taban kotundan itibaren en az dört adet muayene çukuru açtırılacaktır.
  c) 1000-2000m² (2000m² alan dahil) taban alanına sahip basit atölye tipi yapılar ile zirai yapılarda temel taban kotundan itibaren en az beş adet muayene çukuru açtırılacaktır.
  d) 2000m² geçen tek katlı zirai yapılarda her 1000m² ilave yapı alanı için bir adet araştırma çukuru açmak gereklidir.
  - Muayene çukurlarının derinliği temel taban kotundan itibaren en az 2.00m olacak şekilde planlanacak olup, Araştırma çukurundaki zemin ve kaya tanımlamaları TS EN ISO 14688-1,14688-2,14689-1 standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

  -2.ve 3.Kategoriye giren yapılarda;
  a) 0-300m² (300m² dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az üç adet 20.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.
  b) 300-600m² (600m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az dört adet 20.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.
  c) 600-900m² (900m² alan dahil) ) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az beş adet 20.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.
  d) 900-1200m²(1200m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az altı adet 20.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.
  e) 1200-1500m² (1500m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az yedi adet 20.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.
  f) 1500-2.000m² (2000m² alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az sekiz adet 20.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.


  -2000m² ve üstü yapılarda sondaj sayıları m² binanın dilatasyonla ayrılıp ayrılmadığı, projenin büyüklüğü ve yüksekliği, binanın temele aktardığı yük vb. hususlar göz önüne alınarak artırılmalıdır.
  - Sondajlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapılar İçin Temel Sondajları Teknik Şartnamesine ve TS EN ISO 22475-1 standardına uygun olarak yapılacaktır.
  - Zemin birimlerin arazideki dağılımı, planlanan yapı temelinin boyutları, derinliği ve zemine aktardığı yükler ile çevre yapılar vb. gibi unsurlar dikkate alınarak, sondaj sayısı üçten az olmamak üzere belirlenmeli, yapının taban alanının her 500 m² artışında bir sondaj ilave edilecek şekilde planlaması ve yapılmasına dikkate edilecektir.
  - Sondajlar, dilatasyonla ayrılmış geniş oturma alanına sahip yapılarda, dilatasyonla ayrılan her bloğun altına en az bir adet gelecek şekilde planlanmalıdır.
  - Sondaj derinliklerinin, yapı etki bölgesi içindeki tüm zemin birimlerini kapsadığından emin olunmalıdır. Sondajlar, yürürlükteki Türkiye Bina Deprem Yönetmelik ve Çevre ve şehircilik Bakanlığınca yayınlanan Formata göre binanın temel taban kotundan en az 20 m, sıvılaşabilir zeminler için 20 m, kazıklı temel gerektiren yapılar için kazık çapının 5 katı veya kazık ucunun soketleneceği derinlikten az olamayacağı kabulü ile planlanmalı ve yapılmalıdır. Ancak hedeflenen sondaj derinliklerinden önce kaya birimler ile karşılaşılması durumunda; ayrışmış kaya (W3, W4 ve W5) içinde 5.00m sağlam kaya (W1 ve W2) içinde ise 3.00 m. ilerledikten sondaj bitirilmelidir.
  - 10 kat ve üstü yüksek yapılarda her 5 katta bir sondaj derinliği 3 er metre arttırılır. Ancak kat yüksekliğinden bağımsız olarak 50 m?nin üzerinde temel sondajının yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır
  - Şev duraylılığı sorunları görülen alanlarda; şevin geometrisi, olası kayma daireleri vb dikkate alınarak sondajlar planlanmalıdır.
  - Topoğrafik olarak eğimli arazilerde yapılacak yapılarda sondaj derinlikleri, yukarıda belirtildiği üzere, temel tasarımına esas olacak ve bina yüklerinin etkilediği zemin birimlerini kapsayacak şekilde planlanmalıdır.
  - Sondajlardan alınan örnekler üzerinde yapılan gözlemler, alınan deney örnekleri ile arazi deney sonuçları sondaj logu formuna işlenerek raporda sunulmalıdır
  - Sondaj loglarında verilen litolojik tanımlamalarda ISO TS 710 serisi standartlarında belirlenmiş semboller kullanılmalı, sondaj yerlerinin kot ve koordinatları, sondaj makinesinin türü, trafik tescil veya ruhsat tarihi, sondörün adı ve soyadı, sondajın başlangıç ve bitiş tarihleri, hava durumu, yeraltı suyuna ilişkin olarak sondajlar sırasında ve sondajların tamamlanmasından sonra en az 7 günlük süreyle yapılan gözlemler, zemin birimlerinin düşey yöndeki değişimleri, zemin tanımlamaları, deneyler için alınan örneklerin kalitesi ve sınıfı (örselenmiş veya örselenmemiş), arazide yapılan deneyler, sondajdan sorumlu olan ve logu hazırlayan jeoloji mühendisi tarafından TSE standartlarına göre düzenlenmeli ve imzalanarak raporda sunulmalıdır.
  - Sondaj kuyuları, çeperlerindeki göçmeler ile yüzeyden düşebilecek parçalar nedeniyle sondaj kuyularının kapanmasının önlenmesi amacıyla kuyu tabanına kadar alt kısmı delikli PVC boru indirilerek kuyu borulanmalıdır. Kuyu ağzına beton kapak yapılmalı, böylece uzun süreli yeraltı suyu seviyesi ölçümü yapılmasına olanak sağlanmalıdır
  - Sondajlar sırasında alınan örnek veya karotların TSE Standartlarına göre alınması, muhafaza edilmesi ve fotoğraflarının çekilmesi gerekli olup, yapılan bu işlemler raporda sunulmadır. -Sondaj verisiyle çizilen kesitlerde sondaj yerleri gösterilmeli, jeolojik veriler kesitte farklı renklerde verilmeli, yeraltısuyu seviyesinin en düşük ve en yüksek kotları açık bir şekilde gösterilmelidir.
  - Bir parselde birden çok yapı yapılıyor ise; parseldeki her yapı bloğu için İçişleri Bakanlığının 15.08.2012 tarih ve 28385 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ KULLANILMASINA İLİŞKİN MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ?ne uygun olarak ayrı ayrı zemin ve temel etüt raporu düzenlenir. Bu tür yapılaşmalarda her blok altına 1 Kategoriye giren yapılar için ilk yapı bloğu için üç, diğer her bir blok için en az bir adet muayene çukuru açtırılır.2.ve 3.Kategoriye giren yapılarda ise 1.blok için üç, diğer her bir ilave blok için ise en az bir adet sondaj yapılmak suretiyle gerekli incelemeler yapılır.
  - Bir parselde birden çok yapı var ise; parseldeki ilk beş yapı için rapor yazın bedelinin %20?si, on yapı bloğu var ise; rapor yazım bedelinin %30?u, bir parselde ondandan çok yapı bloku var ise rapor yazım bedelinin %50? si baz alınarak hesaplama yapılır ve faturalarda buna göre düzenlenir.
  - Sondaj makinesinin girmeyeceği kadar dar ve küçük olan arsalar ile topoğrafik eğimi yüksek arsalarda TMMOB JMO Mesleki denetim görevlileriyle birlikte arsa üzerinde yapılacak inceleme sonucu düzenlenecek bir tutanak ile arsada sondaj yapılmasının mümkün olmadığının tespiti halinde, arsa için düzenlenen gözlemsel etüt raporu kabul edilir. Ancak düzenlenen tutanak rapor ile birlikte odaya verilir.
  - Yapılan hizmete ilişkin faturalar; yukarıda belirtilen kategorilere göre bina taban alanı baz alınarak belirlenen muayene çukuru sayısı ile sondaj adedi baz alınarak düzenlenir. Hesaplamaya aykırı faturalar kabul edilemez.
  - Sondaj ve muayene çukurları lokasyonları; yapı için düzenlenen vaziyet planı, vaziyet planının bulunamaması durumunda ise plankote üzerinde gösterilmesi ve rapor ekinde sunulması zorunludur.
  - Düzenlenecek raporlarda yapılacak yapının hangi kategoride bulunduğu ve binanın taban alanının belirtilmesi raporu düzenleyene ait olup, bunun belirtilmediği raporlar mesleki denetim görevlilerince iade edilecektir.
  - Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla yapılacak zemin araştırmalarında, ikiden az olmamak ve zemin birimlerinin litolojik özellikleri ile binadan zemine aktırılan yükler dikkate alınmak koşuluyla, sondaj derinlikleri ve sayısı belirlenmelidir.
  - Etüt ve proje müellifleri, ilgili idareler ve yapı denetim kuruluşları sondajlar sırasında işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamındaki gerekli önlemleri almakla sorumludur.
  - Hazırlanacak zemin ve temel etüt raporları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel etüdü Raporu Genel Formatına uygun olarak düzenlenecektir.

  BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILARIN KATEGORİK SINIFLAMASI AŞAĞIDA BELİRTİLEN GENEL İLKELER BAZ ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR.
  Kategori 1:
  Yapılar Yönünden;

  Bu kategoride küçük ve basit yapılar yer alır. Risk mal ve can güvenliği bakımından ihmal edilebilir düzeydedir. Bu yapıların etüdü ilgili mühendis tarafından; deneyim, gözlem, standartların ve kabul görmüş tablo verilerinin kullanımı suretiyle gerçekleştirilebilir( arazide gözlem çukuru açıp gözlemek, çevrede mevcut kazı, kanal v.b.gibi zemin yapısını gösteren yerleri incelemek, varsa civardaki yapıların durumunu incelemek v.b.)
  Zemin Koşulları Yönünden:
  Düz veya çok eğimli olmayan tabii sahalardır. Şişme veya yüksek oturma potansiyeli gösteren zeminler, yumuşak veya gevşek veya organik madde içeren veya daha önce karşılaşılmamış değişik nitelikli zeminler ile tekniğine uygun olarak sıkıştırılmamış dolgular bu kategori içinde değildir.
  Civar Yapılar Yönünden:
  Komşu yapılara, altyapı şebeke sistemine (su, kanalizasyon, tabi gaz, telefon, elektrik v.b.) zarar riski olmamalıdır.
  Yer Altı Suyu Yönünden:
  Su tablası altında kazı yapılmamalı veya su tablası altında kazı yapmanın hiç bir sorun yaratmayacağı deneyimle söylenebilmelidir.
  Depremsellik Yönünden:
  Deprem riski düşük veya depreme hassas olmayan yapılar.
  Çevre Yönünden:
  Hidroloji, tabii bitki örtüsü, yüzeysel su rejimi, toprak kayması, zemin çökmesi v.b.sorunlar olmamalıdır.

  Kategori 2:
  Yapılar Yönünden;

  Bu kategoride anormal risk taşımayan, alışılmamış unsurlar içermeyen, analiz ve hesap gerektiren fakat klasik metotlarla zemin ve temel tasarımı tamamlanarak yapımı gerçekleştirilebilen yapılar ve temeller yer alır.
  Zemin Koşulları Yönünden:
  Temel tasarımı için gerekli zemin parametreleri alışılmış arazi ve laboratuar çalışmaları ile bulunabilmelidir.( standart penetrasyon, arazi permeabilite deneyleri, konsolidasyon, tek veya üç eksenli basınç deneyleri, elek analizi v.b.gibi)
  Civar Yapılar Yönünden:
  Kazılar, kazıklı temel inşaatları, yer altı suyu seviyesinin indirilmesi ve drenaj gibi faaliyetlerin civar yapılara zararlı olamayacağı söylenebilmelidir.
  Yer Altı Suyu Yönünden:
  Bu kategoriye giren işlerde, yer altı su seviyesinin indirilmesi uygulamalarında meydana gelebileceği aksamalar civar yapılar veya yük taşıyan tabakalar için herhangi bir uyarı veya önlem gerektirebilecek riskleri taşımamalıdır.
  Depremsellik Yönünden:
  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikte önerilen standart yöntemlerle projelendirilebilen dinamik zemin-yapı etkileşimi analizi veya özel bir analiz ve çalışma gerektirmeyen yapıların zemin ve temel etüdü bu kategoriye dahildir.
  Çevre Yönünden:
  Çevreye etki bakımından özel önlem gerektirmeyen, çevre ile ilgili sorunların bu konudaki alışılmış yöntemlerle çözülebildiği işler bu kategori kapsamındadır.

  Kategori 3:
  Yapılar Yönünden;

  Bu kategoride özel veya büyük risk taşıyan, çok büyük açıklıklı, özel taşıyıcı sistemli, alışılmamış ve/veya karmaşık yük durumlarına sahip yapılar yer alır.
  Zemin Koşulları Yönünden:
  Zor zemin koşulları, mühendislik tasarımı için alışılmış olmayan deneyler ve/veya hesap metotları ile özel irdeleme ve yorum gerektiren işler bu kategori içindedir.
  Civar Yapılar Yönünden:
  Civar yapılar yönünden risk olasılığı taşıyan tüm işler.
  Yer Altı Suyu Yönünden:
  Değişken permeabiliteye sahip tabakaların, değişik su tablalarının bulunması gibi yer altı suyundan kaynaklanan riskleri taşıyan durumlar.
  Depremsellik Yönünden:
  Yüksek deprem riski olan bölgelerdeki depreme hassas olan özel yapılar.
  Çevre Yönünden:
  Çevre yönünden zor ve karışık sorunlara neden olabilecek işler.

  PALEOSİSMİK ÇALIŞMA HİZMET BEDELLERİ

  Sıra No Kodu İşin Adı Birimi Fiyatı
  130 R106 Paleosismolojik Hendek Yeri Tespiti ve Hendek Açılması Adet 10.000 TL
  131 R107 Paleosismolojik Hendek loglama Adet 6.500 TL
  132 R108 Paleosismolojik Hendek Yorumlama ve Değerlendirme Raporu Adet 6.500 TL
  133 R109 Paleosismolojik Amaçlı Rapor Yazım Bedeli - 10.000 TL

  NOT: Paleosismoloji çalışmalarında yaşlandırma, tekrarlanma periyodunun belirlenmesi ve özel uzmanlık gerektiren işler bunların dışındadır.


  LABORATUVAR HİZMETLERİ ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

  ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

  Sıra No Poz No İşin Adı Standart No Birimi Birim Fiyat TL
  1 Z.1.1 Su Muhtevası Ölçümü TS 1900-1 Adet 12

  2

  Z.1.2

  Tek Eksenli Büzülmenin Ölçümü

  TS 1900-1

  Adet

  35

  3

  Z.1.3

  Özgül Ağırlık (Bağıl Yoğunluk) Ölçümü TS 1900-1

  Adet

  25

  4 Z.1.4 Doğal Birim Hacim Ağırlığı (Şekilsiz Numune) Adet 25
  5 Z.1.5 Doğal Birim Hacim Ağırlığı (Şekilli Numune) Adet 10
  6 Z.1.6 Kuru Birim Hacim Ağırlığı Adet 15
  7 Z.1.7 Minimum birim Hacim Ağırlığı ASTM D 4254 Adet 35
  8 Z.1.8 Maksimum Birim Hacim Ağırlığı Adet 42
  9 Z.1.9 Konsolidasyon TS 1900-2 Adet 100
  10 Z.1.10 Konsolidasyon+Serbest şişme miktarı TS 1900-2 Adet 100
  11 Z.1.11 Konsolidasyon+Şişme basıncı TS 1900-2 Adet 100
  12 Z.1.12 Konsolidasyon+Serbest şişme miktarı+Şişme basıncı TS 1900-2 Adet 118
  13 Z.1.13 Serbest şişme miktarı TS 1900-2/T1 Adet 43
  14 Z.1.14 Şişme basıncı tayini TS 1900-2/T1 Adet 50
  15 Z.1.15 Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Ölçümü TS 1900-2 Adet 35
  16 Z.1.16 Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının(Yoğrulmuş) TS 1900-2 Adet 50
  17 Z.1.17 Kesme Kutusu Deneyi (UU) TS 1900-2 Set 67
  18 Z.1.18 Kesme Kutusu Deneyi (CU) Konsoldasyonlu-Drenajsız TS 1900-2 Set 290
  19 Z.1.19 Kesme Kutusu Deneyi (CD) Konsoldasyonlu-Drenajlı AASHTO T-236 Set 482
  20 Z.1.20 Kesme Kutusu Deneyi (CD) Konsoldasyonlu-Drenajlı (Rezidüel Mukavemet Ölçümlü) Set 575
  21 Z.1.22 Üçeksenli Kayma Direnci(UU) TS 1900-2 Set 58
  22 Z.1.23 Üçeksenli Kayma Direnci(CU) 870
  23 Z.1.24 Üçeksenli Kayma Direnci(CD) 1.440
  24 Ü.1.1 Dane Boyutu Dağılımının Tayini (İri daneli temiz) TS-1900-1 Adet 35
  25 Ü.1.2 Dane Boyutu Dağılımının Tayini (İnce daneli malzemeler) TS-1900-1 Adet 35
  26 Ü.1.3 İri Daneli Karışık Kuru Metot TS-1900-1 Adet 35
  27 Ü.1.4 İri Daneli Karışık Yaş Metot Adet TS-1900-1 35
  28 Ü.1.5 Hidrometre AASHTO-88 Adet 43
  29 Ü.1.6 Atterberg Limitlerinin Tayini TS-1900-1 Adet 35
  30 Ü.1.7 Büzülme limiti (Hacimsel) ASTM D-427 Adet 50
  31 Ü.1.9 Standart Proktor (ince daneli topraklarda) TS-1900-1 Adet 110
  32 Ü.1.11 Standart Proktor(iri daneli topraklarda) Adet 132
  33 Ü.1.12 Modifiye Proktor (ince daneli topraklarda) TS-1900-1 Adet 132
  34 Ü.1.14 Modifiye Proktor (iri daneli toprak-agregalarda) Adet 150
  35 Ü.1.19 Kaliforniya Taşıma Oranı CBR) KURU AASHTO-193 Adet 100
  36 Ü.1.20 Kaliforniya Taşıma Oranı(CBR) YAŞ (şişme %'si dahil) AASHTO-193 Adet 120
  37 Ü.1.21 Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) Üç Nokta CBR AASHTO-193 Adet 280
  38 08.115 Sabit Seviyeli Geçirgenlik Deneyi ASTM D 2434 Adet 150
  39 08.116 Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi TS 1900-2/T1 Adet 150
  40 08.130 İğne Deliği (Pinhol) Deneyi + Dağılma TS 1900-2/T1 Adet 100
  41 08.131 Çifte Hidrometre Deneyi ASTM 4221 Adet 100

  ÜST YAPI LABORATUVAR HİZMETLERİ

  Poz No İşin Adı Standart No Birimi Birim Fiyat TL
  42 M.1.11 İri Agrega Birim Hacim Ağırlık ve Su Emme TS EN 1097-6 Adet 50
  43 M.1.12 İnce Agrega Birim Hacim Ağırlık ve Su Emme TS EN 1097-6 Adet 50
  44 M.1.13 Agregada Gevşek Birim Ağırlık TS EN 1097-3 Adet 35
  45 M.1.14 Agregada Sıkışık Birim Ağırlık TS 3529 Adet 42
  46 M.1.15 Tüvenan Agrega (Elek Analizi) Adet 58
  47 M.1.16 İri Agrega (Elek Analizi) TS 3530 EN 933-1 Adet 42
  48 M.1.17 İnce Agrega (Elek Analizi) TS 3530 EN 933-1 Adet 42
  49 M.1.18 Tüvenan Agreganın Kum ve Çakıla Ayrtılması ve Elek Analizi TS 3530 EN 933-1 Adet 85
  50 M.1.19 Beton Agregalarında İnce Madde Oranı Tayini TS 3530 EN 933-1 Adet 50
  51 M.1.20 Kil Topakları (Çakılda) ASTM C-142 Adet 50
  52 M.1.21 İnce Agregada Organik Madde (%3'lük NaOH ile) TS EN 1744-1 Adet 58
  53 M.1.22 Hafif Madde (Kumda-Çakılda) TS 3528 Adet 85
  Agregaların Parçalanma Direnci Tayini
  54 M.1.23 Los Angeles Metodu TS EN 1097-2 Adet 120
  Agregaların Hava Tesirlerine Karşı Dayanıklılık Deneyi
  55 M.1.24 Donma Deneyi Na2SO4 ile TS 3655 Adet 200
  56 M.1.25 Alkalı Agrega Reaktivitesi ASTM C-227 Adet 580
  57 M.1.26 Alkali-Silika Reaksiyonu KANADA CSA A 23-2-25A Adet 1440
  58 M.1.27 Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9 Adet 165
  59 M.1.28 Agregaların Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi Tayini TS 9582 EN 933-3 Adet 100
  60 M.1.29 Tüvenan Agrega İle Agrega Karışım Hesabı TS 802 TS 500 Adet 200
  61 M.1.30 2 Tane sınıfının Karışımı ile Agrega Karışım Hesabı TS 802 TS 500 Adet 215
  62 M.1.31 3 Tane sınıfının Karışımı ile Agrega Karışım Hesabı TS 802 TS 500 Adet 260
  63 M.1.32 4 Tane sınıfının Karışımı ile Agrega Karışım Hesabı TS 802 TS 500 Adet 300
  AGREGA DENEYLERİ
  64 Ü.1.33 Yassılık İndeksi TS 9582 EN 933-3 Adet 100
  65 Ü.1.34 Kum Eşdeğer Tayini TS EN 933-8 Adet 85
  66 Ü.1.35 Kırılmışlık Yüzdesi Tayini BS 812 - 110 Adet 58
  TS EN 933-4 135
  STABİLİZASYON DENEYLERİ
  67 Ü.1.36 Islatma Kurutma Deneyi ASTM D-559 Adet 382
  68 Ü.1.37 Donma Çözülme Deneyi ASTM D-560 Adet 580

  KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

  Poz No İşin Adı Standart No Birimi Birim Fiyat TL
  69 Z.2.1 Parça Kayadan Numune Alınması 35
  70 Z.2.2 Yoğunluk Tayini 35
  71 Z.2.4 Dane Yoğunluğu Tayini ISRM Adet 43
  72 Z.2.4 Kayaçlarda Su Oranı Tayini TS 8615 Adet 18
  73 Z.2.5-1 Boşluk Oranı(E),Prozite(N),ve yoğunluk Tayini(Şekilsiz) ISRM Set 67
  74 Z.2.5-2 Boşluk Oranı(E),Prozite(N),ve yoğunluk Tayini(Geometrik) ISRM Adet 58
  75 Z.2.6 Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı (Hazır Karot) TS EN 1926 Adet 43
  76 Z.2.7 Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı (Hazır Karot)
  77 Z.2.8 Elastisite Oranı TS EN 14580 235
  78 Z.2.9 Elastisite ve Poisson Oranı TS 2030 Adet 280
  79 Z.2.10 Don Sonu Basınç Dayanımı TS 699 580
  80 Z.2.11 Kayaçlarda Üç Eksenli Basma Dayanımı (Hazır Karot) TS 699 Set 280
  81 Z.2.12 Kayaçlarda Üç Eksenli Basma Dayanımı (Numune Hazırlanarak) ISRM Set 332
  82 Z.2.13 Kayaçlarda Üç Eksenli Basma Dayanımı (Parça Kayadan) ISRM Set 382
  83 Z.2.14 Nokta Yükü İndeksi Tayini TS 699 ASTM D 5731 35
  84 Z.2.15 Karot Yüzeylerinin Düzeltilmesi Adet 18
  85 Z.2.16 İndirek Çekme Dayanımı (Brezilya Deneyi) TS 7654 Adet 67

  KİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

  Poz No İşin Adı Standart No Birimi Birim Fiyat TL
  TOPRAKTA KİMYASAL DENEYLER
  86 M.2.1 pH Tayini TS 6166 Adet 50
  87 M.2.2 Toplam Sülfat Muhtevası Tayini TS 6170 Adet 100
  88 M.2.3 Organik Madde Tayini AASHTO T-194 Adet 100
  89 M.2.4 Toprakta Kireç Tayini ISO 10693 TS 8335 Adet 125
  AGREGADA KİMYASAL DENEYLER
  90 M.2.5 Beton agregalarında Sülfat Miktarı Tayini TS EN 1744-1 Adet 100
  91 M.2.6 Alkali Agrega Reaktifitesinin Kimyasal Yolla Tayini TS 2517 Adet 382
  92 M.2.7 Silisyum Dioksit (SİO) Miktar Tayini TS 2979 Adet 230

  ARAZİ DENEY HİZMETLERİ

  Poz No İşin Adı Standart No Birimi Birim Fiyat TL
  YERİNDE DENEYLER
  93 J.25 Yerinde sıkışma deneyi (kum metodu ile) Adet 290
  94 J.26 Yerinde sıkışma deneyi(nükleer metodu ile) Adet 220
  95 J.27 Yerinde yoğunluk Belirlenmesi Balon) Adet 200
  96 J.28 (Kum, Nükleer, Parafin vb.) Adet 200
  97 J.29 Arazi CBR deneyi Adet 200
  98 J.30 Plaka yükleme deneyi Adet 960
  104 J.31 Plaka yükleme deneyi "k" deneyi Adet 1980
  105 J.32 Presiyometre deneyi (İnce taneli zeminlerde) Adet 215
  106 J.33 Presiyometre deneyi (İri taneli zeminlerde) Adet 290
  107 J.34 Presiyometre deneyi (Ayrışmış ve Kendini Tutabilen Kayalarda) Adet 215
  108 Düşen Ağırlıklı Deflektometre ile Sıkıştırma Deneyi Adet 100
  109 J.36 İnklonometre Okuması Adet 216
  110 J.37 İnklonometre Okuma Ekip ve Ekipmanının Nakli (Gidiş - Dönüş) Sefer 3.600
  111 J.38 İnklonometre Ölçümlerinin Değerlendirilmesi ve raporunun yazılması Her 145

  Yukarıda belirtilen fiyatlar Türkiye Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarlarının ortak çalışmaları doğrultusunda belirlelen ve bütün laboratuvarların uymasını zorunlu kılan 'Asgari Birim Fiyatları' içermektedir.


  MÜHENDİSLİK/MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ

  Sıra No İşin Tanımı Birim Fiyatı
  1 Kısa Süreli Danışmanlık Hizmetleri 575 TL./Gün
  2a Sürekli Danışmanlık Hizmetler İçin 4.690 TL./Ay (Brüt)
  3a Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su sahalarında/ işletmelerinde Teknik Sorumluluk Hizmetleri için(Ruhsat Sahibi Şirketlerde İstihdam) 4.690 TL./Ay (Brüt)
  3b Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su sahalarında/ işletmelerinde Teknik Sorumluluk Hizmetleri için(SJM Tarafından Dışarıdan Hizmet Sunumu) 1.000 TL./Ay
  4a Maden İşletmelerinde Teknik Eleman Hizmetleri İçin 4.690 TL./Ay
  4b Yeraltı İşletmesi IV A ve IV C Grupları 6.250 TL./Ay
  4c Yeraltı İşletmesi IV B ve IV Ç Grupları 7.875 TL./Ay
  4d YTK Personeli Koordinatör 6.875 TL./Ay
  4e YTK Personeli Md. 5/1-a Personel 6.000 TL./Ay
  4f YTK Personeli Md. 5/1-c Personel 4.125 TL./Ay
  5a Yapı denetim ve su Yapıları denetim Yönetmeliği Çerçevesinde Yürütülen Hizmetler ( Fenni Mesul) 4.500 TL./Ay (Brüt)
  5b Yapı denetim ve Su Yapıları denetim Yönetmeliği Çerçevesinde Yürütülen Hizmetler (Fenni Mesul) (SJM Tarafından Dışarıdan Sürekli Sözleşme Kapsamında Hizmet Sunumu) 290 TL./Gün
  6 İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri İçin 4.500 TL./Ay (Brüt)
  7 Maden İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı (A sınıfı) 7.875 TL./Ay (Brüt)
  8 Çevre Denetim Hizmetleri İçin 4.500 TL./Ay (Brüt)
  9 Teknik Uygulama Sorumluluk Bedeli Jeoteknik Proje Bedelinin %25
  10 Laboratuvar Denetçisi 4.500 TL./Ay (Brüt)
  11 Şantiye Şefi 4.500 TL./Ay (Brüt)

  YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ

  1- 1A Grubu Madenler İçin 1.000 TL/Ay
  2- Grubu Madenler İçin 1.000 TL/Ay
  3- 2a Grubu Madenler İçin 1.720 TL/Ay
  4- 2b Grubu Madenler İçin 1.720 TL/Ay
  5- 2c Grubu Madenler İçin 1.720 TL/Ay
  6- 3 Grubu Madenler İçin 1.560 TL/Ay
  7- 4a Grubu Madenler İçin 1.515 TL/Ay
  8- 4b Grubu Madenler İçin 1.515 TL/Ay
  9- 4c Grubu Madenler İçin 1.515 TL/Ay
  10- 4ç Grubu Madenler İçin 1.515 TL/Ay
  11- 5 Grubu Madenler İçin 1.515 TL/Ay

  NOT : Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilere İlişkin Danışmanlık Ücretleri arama ve açık işletmeler için belirlenen ücret olup, yeraltı işletmelerinde bu oran %25 oranında arttırılır.  ODA KAYIT, TESCİL VE SİCİL BELGESİNE İLİŞKİN ÜCRETLER

  SİCİL BELGESİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN TANIM VE ÜCRETLER

  Sıra No İşin Tanımı Vize/Belge/Kayıt Ücreti
  A MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK HİZMETLERE İLİŞKİN RAPORLAR
  A.1 Baraj-Gölet-Regiratör, Rüzgar Santrali gibi enerji ve sulama amaçlı mühendislik hizmetlerine ilişkin raporlar 30 TL
  A.2 Karayolu, Demiryolu, Metro, Liman, Altyapı gibi mührndislik hizmetlerine ilişkin raporlar 30 TL
  A.3 Planlamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları 30 TL
  A.4 Tasarım Amaçlı (Bina ve Bina Türü Yapılar İçin) Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları 30 TL
  B MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORLAR
  B.1 Maden Arama Projesi Raporu 30 TL
  B.2 Ön İnceleme Raporu 30 TL
  B.3 Ön Arama Faaliyet Raporu 30 TL
  B.4 Genel Arama Faaliyet Raporu 30 TL
  B.5 Detay Arama Faaliyet Raporu 30 TL
  B.5 Fizibilite Raporu 80 TL
  B.6 Kaynak/Rezerv Raporu 80 TL
  B.7 Maden İşletme Proje Raporu 80 TL
  B.8 Maden İşletme Faaliyet Raporu 30 TL
  B.9 Terk Raporu 30 TL
  B.10 Madencilikle İlgili Diğer Rapor ve Projeler 30 TL
  C JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULARA İLİŞKİN HİZMETLER
  C.1 Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Proje Raporu 50 TL
  C.2 Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Faaliyet Raporu 50 TL
  C.3 Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su İşletme Proje Raporu 50 TL
  C.4 Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su İşletme Faaliyet Raporu 50 TL
  C.5 Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Kaynak Koruma Alanı Etüdü Raporu 50 TL
  D ISI POMPASI PROJELERİ 50 TL
  E YERALTI VE KAYNAK SULARI HİZMETLERİNE İLİŞKİN RAPORLAR
  E.1 YAS Arama Belgesi Onayı 30 TL
  E.2 YAS Kullanma Belgesi Onayı 30 TL
  E.3 YAS Devir Belgesi Onayı 30 TL
  E.4 YAS Tadil ve Islah Belgesi Onayı 30 TL
  E.5 Münferit Hidrojeolojik Etüt Raporu 30 TL
  E.6 Planlama Kademesindeki Hidrojeoloji Etüt Raporu 30 TL
  F ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDA YAPILAN HİZMETLER
  F.1 Çevresel Etki Değerlendirme Ek-I'e Esas Jeolojik Rapor 30 TL
  F.2 Çevresel Etki Değerlendirme Ek-II'ye Esas Jeolojik Rapor 30 TL
  F.2 Madencilik Faaliyetleri Sonucu Bozulan Alanların Geri Kazanımı Raporları 30 TL
  F.3 Katı Atık Depolama Alanlarına İlişkin Raporlar 30 TL
  G PETROL VE DOĞALGAZ ARAMA VE İŞLETME RUHSATLARI FAALİYET RAPORLARI 30 TL
  H DİĞER HİZMETLER 30 TL

  ODA KAYIT, BELGE VE TESCİLE İLİŞKİN ÜCRETLER

  Sıra No İşin Tanımı Vize/Belge/Kayıt Ücreti
  A Büro Tescil Kayıt Belgesi (Şahıs) 900 TL/Yıl
  B Büro Tescil Kayıt Belgesi (Şirket) 900 TL/Yıl
  C Büro Tescil Yenileme Belgesi (Yıllık) 900 TL/Yıl
  D Jeotermal Teknik Sorumluluk Belgesi (SMM'ler İçin) 60,00 TL
  E Jeotermal Teknik Sorumluluk Belgesi (Kişi İçin) 450 TL/Yıl
  F Denetçi Mühendis Belgesi (Yapı Denetimi ve Su Yapıları Denetimi Yönetmeliği Kapsamında Verilen Denetçi Belgeleri) 250,00 TL/Yıl
  G Şantiye Şefliği Belgesi 50 TL
  H Büro/Şirketin Tescilli Olduğuna Dair Belge 50 TL
  I Üye Kayıt Belgesi 50 TL
  J Teknik Eleman/Daimi Nezaretçi Belgesi 50 TL
  K İhaleye Katılım Belgesi 50 TL
  L Bilirkişi Yetki Belgesi Vize Ücreti 100 TL
  M LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belge Ücreti (TMMOB'un 19.12.2015 tarih ve 353 sayılı kararı) 100 TL
  N LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri (TMMOB'un 19.12.2015 tarih ve 353 sayılı kararı) 100 TL
  O LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belge Yenileme Ücreti 50 TL
  TMMOB
  Jeoloji Mühendisleri Odası