TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Diğer Komisyonlar
Bilimsel Ve Teknik Kurul (Btk)

Göreve Başlama Tarihi 22.04.2018

Tıbbi Jeoloji Çalışma Grubu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Çevre Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Jeoteknik/ Mühendislik Jeolojisi Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Emekli Üye Komisyonu (Jeo-Emekli)

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Madencilik Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Su Yonetimi Ve Hidrojeoloji Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Sondaj Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Işçi Sağlığı Ve Iş Güvenliği Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Yerel Yonetimler Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Bilirkişilik Çalışma Grubu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Kadın Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Laboratuvar Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Smm Ile Ilişkiler Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Jeolojik Miras Ve Jeopark Çalışma Grubu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama Çalışma Gurubu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Eğitim Ve Eşgüdüm Kurulu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Jeoetik Kurulu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

Heyelan Çalışma Grubu

Göreve Başlama Tarihi 00.00.0000

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası