TMMOB Odalar 25 Nisan 2019, Perşembe

Odamız Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Çalışma Gurubu 4. toplantısını 18 Nisan 2019 tarihinde İNSPİRE Toplantısı Kapsamında Ankara’da Anadolu Otelde gerçekleştirildi.

20 Nisan 2019 Cumartesi günü Oda Genel Merkez binası konferans salonunda Sait Uysal`ın sunumu ile `Pil Hammadeleri` konulu söyleşi düzenlenecektir.

“Jeolojik Açıdan Tabiat Varlıkları: Jeolojik Miras’ın Önemi ve Türkiye’deki Durum Hakkında Rapor”u yayımlandı. 

Odamızın kuruluşundan bugüne kadar Oda çalışmalarının üyelerimizle paylaşıldığı “Haber Bülteni’nin” devamı niteliğinde olan “jeo-dergi”nin ilk sayısı yayımlandı

V. Uluslararası Taş Kongresi, Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın 25. yılında fuarla eş zamanlı olarak 27-30 Mart 2019 tarihlerinde İzmir`de düzenlendi.

TMMOB tarafından 2 Mart 2019 tarihinde İMO Teoman Öztürk Salonu`nda gerçekleştirilen TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 28 Mart 2019 tarihinde yayımlandı.

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve TMMOB`ye bağlı 24 Odanın kendi uzmanlık alanlarındaki bilirkişilik çalışmaları sırasında tespit ettikleri sorunlar ve çözüm önerilerini içeren "TMMOB Bilirkişilik Alanında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu" yayınlandı.

TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı`nın üçüncüsü, 12 Nisan 2019 tarihinde “6754 Sayılı Yasanın Uygulama Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu`nda düzenlenecek.

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2019 Çalıştayı, 5-8 Eylül 2019 tarihlerinde Elazığ`da Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde düzenlenecek.