TMMOB Odalar 16 Ekim 2019, Çarşamba

TMMOB Büyük Menderes Havzasında Jeotermal Enerji Santrali Gerçeği Çalıştayı 12 Ekim 2019 Cumartesi günü Aydın Özel Başak Koleji Salonunda gerçekleştirildi.

Odamızın JeoEmekli Komisyonu 09 Ekim 2019 Çarşamba günü Kalecik`e gezi düzenledi.

Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın TUCBS kapsamında başlattığı çalışmanın 8 temasına dönük “Coğrafi Veri Temaları Standartları Bilgilendirme ve Değerlendirme Çalıştayına” Odamız da katıldı.

Üyemiz Tevfik Hoş’un yönetmenliğini yaptığı Underground Cappadocia (Yeraltındaki Kapadokya) en iyi belgesel film dalında birincilik ödülünü kazandı.

Odamız Yönetim Kurulu ile Jeolojik Miras ve Jeopark Çalışma Grubu Üyeleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığında “Ankara’nın Jeopark Potansiyeli” ile ilgili toplantı yaptı.

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Aralık ayına kadar her Salı “Yeryuvarının Tarihi: Kıtaların ve Canlıların Evrimine Ait Jeolojik Kayıtları” konulu seminer dizisi düzenleyecektir.

Odamızın da desteklediği 20. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde Alanya`da düzenleniyor.