TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Türkiye’Nin Jeotermal Kaynakları, Projeksiyonlar, Sorunlar Ve Oneriler Raporu

GENEL MERKEZ
16.03.2016 (Son Güncelleme: 16.03.2016 10:26:00)

Mesleğimizin önemli bir çalışma alanı olan ve Odamız tarafından üzerinde önemle durularak bu alanda sempozyumlar, çalıştaylar ve meslek içi eğitimler düzenlediğimiz jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili çalışmalarımızın bir devamı olarak Türkiye`nin Jeotermal Kaynakları, Projeksiyonlar, Sorunlar ve Öneriler Raporu`muz hazırlanmıştır.

Son zamanlarda, bir yandan çalışma ve yatırımlar artarken, öte yandan mevzuat, idari ve teknik sorunların yaşandığı jeotermal kaynakların mevcut durumunu irdelemek, bu alandaki beklenti ve hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenleri gündemde tutmak, sektörde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla hazırlanan raporumuzun, yaşanan sorunlara çözümler üreterek gerekli adımların atılmasına fayda sağlayacağını umut ediyoruz. Raporun hazırlanmasında emeği geçen başta Odamız Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Komisyonu Başkanı ve BTK üyemiz İbrahim AKKUŞ ve Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin ALAN olmak üzere katkı veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz. 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Türkiye`nin Jeotermal Kaynakları, Projeksiyonlar, Sorunlar ve Öneriler Raporu için lütfen tıklayınız.

 

Okunma Sayısı: 384
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası