TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
SATILMAYAN BU KALMIŞTI!!! JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ KARARLI, MÜSTEMLEKE MÜHENDİSİ MİMARI VE PLANCISI OLMAYACAĞIZ.....

SATILMAYAN BU KALMIŞTI!!!
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ KARARLI,
MÜSTEMLEKE MÜHENDİSİ MİMARI VE PLANCISI OLMAYACAĞIZ.....

Çalışma ve Sosyal Güvenlik kurulu tarafından değişiklik teklifi ile “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı” Meclis Genel kuruluna sevk edildi. 4817 sayılı bu kanun 27.02.2006 tarihinde TBMM de kabul edilerek yürürlüğe girmişti. Ancak görünen o ki siyasal iktidar mevcut kanun üzerinde istediği gibi davranamamakta ve bu kanun değişikliğinde belirtilen gerekçelerle Mühendislik,Mimarlık ve Planlama alanında, üretimi denetimsizleştirerek TMMOB ve odalarını yani ülkenin mimar, mühendis ve plancılarını göz ardı etmek istemektedir.

Siyasal iktidar değişiklik yapılması ile ilgili kanun tasarısının gerekçelerinde denklik prosedürlerinin ve oda kayıtlarında uygulanan sürecin, çalışma izni verileme sürecini uzattığı ve bu durumun ülke menfaatlerini doğrudan ilgilendirdiği söylenerek denklik aranması koşulunun kaldırılması teklifinde bulunmuştur.

Bugün kendi ülkesinde mimar/mühendislik alanında yeterliliği ve denkliği olmayan bir yabancı!! üniversite mezunu mimar/mühendis, rahatlıkla ülkemizde çalışma izni alabilecektir. Bu durum çalışma izin sürecinde sadeleştirme ve kolaylaştırma adı altında gerekçelerde yerini almıştır. Ülkemizde yaşanan pek çok mühendislik sorununun yol açtığı vahim durumlar düşünüldüğünde, bu uygulamayla birlikte yaşanacaklar gelecekte mühendislik mimarlık üretim sürecinde giderilmesi çok güç durumlara yol açacaktır.

Yabancıların çalışma izinleri konusunda verilecek insiyatiflere!! kılıf bulmakta görüldüğü üzere siyasal iktidar zorluk çekmemekte, aksine kendi yarattığı bürokrasiyi farklı noktalardan ele alarak haklı olduğunu iddia etmektedir.

Kanun değişikliği önerilerinde Madde 14 te 4817 sayılı Kanunun 23 maddesi değiştirilerek Türk Mimar ve Mühendis odaları Birliği Kanunu ve Mühendislik ve Mimarlık hakkında kanun yok sayılmakta ve bu kanunlarda konu ile ilişkili maddelerin uygulanamayacağı vurgulanmaktadır.

Türk Mimar ve Mühendis Odaları birliği ve bağlı Odalar, Anayasal ve Kamu Kurumu niteliğinde kuruluşlardır. Yapılan değişiklik önerileri TMMOB yasasına, Mühendislik ve Mimarlık kanuna aykırıdır. İktidar ne TMMOB yi nede bu yasaları yok sayamaz.

Kanun değişikliği önerisi bir müstemleke anlayışıdır. Bu anlayışı uygulayan siyasal iktidara anlaşılan odur ki, ülkemizin, KAMU KAYNAKLARINI, KIYILARINI, MERALARINI, ORMANLARINI, DOĞAL VE KÜLTÜREL SİT ALANLARINI, TÜPRAŞI, TEKELİ, SEYDİŞEHİRİ, TELEKOMU, ERDEMİR i SATMAK YETMEMİŞTİR. Şimdi sıra üretim sürecinin en önemli bileşeni mühendislik-mimarlık hizmetleri de satılmasına gelmiştir. Yani satılmak istenen ülkemizin geleceğidir,mesleğimizdir,sanayileşme sürecimizdir. Siyasal İktidar kendi üniversitelerinde yetişmiş Mühendis/Mimar- Şehir plancılarını görmezden gelmekte, uluslararası sermayenin çıkarları için mesleklerimizi peşkeş çekmektedir.

Tasarının değerlendirme sürecinde İktidarın TMMOB ve odaları dışlayıcı tavrı kabul edilemez bir davranıştır. Kamu yararı doğrultusunda her türlü adımı atacak olan TMMOB ve bağlı odalar ülkenin, mesleğin ve emeğin satılmasına asla izin vermeyecektir.

Dün Sağlığı yabancı hekimlere bırakanlar bugün mühendislik mimarlık hizmetine göz diktiler.. ama başaramayacaklar. Çünkü bu ülkenin TMMOB si ve Odaları hep bir ağızdan haykırıyor...GEÇİT YOK...

UYARIYORUZ!!

Çalışma alanlarının uluslar arası sermayeye devredilmesine,

Haksız rekabete ve emeğin sömürülmesine,

Üretimde denetimsizleştirmeye ve kalitesizleştirmeye karşı her zaman direnecek ve kazanacağız..

BU ÜLKENİN MİMARLARI; MÜHENDİSLERİ VE PLANCILARI GİBİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ DE KARARLI; Üniversitelerde, şantiyelerde, fabrikalarda, tarlalarda, arazide laboratuvarlarda, bilimi ve teknolojiyi halkla buluşturma çabamız DEVAM EDECEK. Mesleğimiz emperyalist çokuluslu şirketlerin değil, ülkemizin ve halkımızın hizmetindedir.

MÜSTEMLEKE MÜHENDİSİ, MİMARI VE PLANCISI OLMAYACAĞIZ.....

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Okunma Sayısı: 3084
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası