TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
19 EYLÜL MMŞP DAYANIŞMA GÜNÜNDE “SAVAŞA HAYIR, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ” DEMEK İÇİN ALANLARDAYDIK
Mühendis, mimar, şehir plancıları "TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü"nde "Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi" demek için alanlara çıktı.

İKK`ların örgütlü olduğu 30`dan fazla kent merkezinde düzenlenen basın açıklamalarında okunan metinde; AKP faşizmi, savaş ve kaosa karşı toplumsal muhalefetin önündeki en önemli görevin barış dilinin hakim kılınması, ülkemizin içinde yer aldığı kapitalist cenderenin kırılması ve laikliğin toplumsal hayatın düzenlenmesinde belirleyici olmasının sağlanması olduğuna vurgu yapıldı.

"19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ" 2015

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Mensupları
TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin yıldönümünü 2011 yılından bu yana "19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutluyor ve her 19 Eylül`de ülke ve meslek alanlarımıza ilişkin sorunlara dikkat çekmek için alanlara çıkıyoruz.
Ne yazık ki, her 19 Eylül`de yaptığımız açıklamalarımızın içeriği ülkemizdeki sorunlarla beraber ağırlaşıyor.
Ülkemiz, 7 Haziran seçimlerinden bu yana Saray merkezli bir irade ile parlamentonun ve Anayasa`nın askıya alındığı karanlık bir girdabın içerisine sürüklenmektedir. İktidar hırsı ile gözlerini kan bürümüş olanlar, ağızlarından kan damlayarak toplumu savaşa ve ölüme davet etmektedir.

Artık yeter!
Daha fazla gözyaşı dökmek, daha fazla tabut taşımak istemiyoruz.
Asker, polis, genç, kadın, çocuk cenazelerinin sonu gelmiyor… Ülkenin dört bir yanındaki cenazelerde akan gözyaşlarına artık yüreğimiz dayanmıyor. Biz ölümleri "senden, benden" diye tasnif etmiyoruz. Emperyalizmin kirli savaşında ölen tüm canlar için acımız ortak. Her ölümün ardından, binlerce yıldır birlikte yaşadığımız bu topraklarda toplumsal barış ve geleceğimiz adına kaygı duyuyoruz.

Değerli Basın Mensupları

Seçimler sonrasında, bunalımın yeni ve üst bir evresine girildiğini bugün herkes görebiliyor. Kürt sorununda "çözüm süreci"nin bitirilmesi; ölümler ve provokasyonların gündelik olaylar haline gelmesi; PKK`nin tekrar silah kullanma zeminine çekilmesi; Suruç`ta 32 sosyalist gencin katledilmesi; Dağlıca saldırısı, Cizre başta olmak üzere yanıp yıkılmış ilçeler, kentler yaratılması, günlerce süren sokağa çıkma yasaklarıyla oluşan savaş ortamında çocukların da içerisinde yer aldığı onlarca sivilin katledilmesiyle ülkemiz karanlık bir tablonun içine sürükleniyor. Saray, iktidarını korumak için erken seçim, savaş, provokasyon yöntemlerine başvurmaktan çekinmiyor.

Yüreğimize her gün bir kor düşerken, ülkemiz hızla bir iç savaşın eşiğine doğru giderken, saraylarında oturanlar, ölen canların üzerinden milletvekili hesabı yapıyorlar. Bu ülke ve bu halk; Saray`ın 400 milletvekili ve diktatörlük hevesleri için adanacak kurban değildir.
Bu yüzden bir kez daha sesimizi barıştan yana yükseltmeliyiz. Bu yüzden savaşa inat "barış" demeliyiz.
Sürecin normalleştirilmesi için, Kürt sorununun şiddetten uzak, barışçı, eşitlikçi, demokratik koşullarda ve bir arada yaşam felsefesine uygun şekilde çözülmesi zorunludur. Tüm kesimlerin bu duyarlılıkla hareket etmesi gerekmektedir.
Ölümler acilen durdurulmalıdır. PKK koşulsuz olarak silahlı eylemlerine son vermeli, devlet ise operasyonlarını durdurmalıdır. Dökülen her damla kan ve yaşanan her ölüm yeni ölümlerin kapısını açmaktadır. Savaş ve şiddet ortamını besleyen, büyüten ve ateşe benzin döken her kim olursa olsun Birliğimiz tarafından şiddetle kınanmaktadır.
AKP faşizmi, savaş ve kaosa karşı toplumsal muhalefetin önündeki en önemli görev; barış dilinin hakim kılınması, ülkemizin içinde yer aldığı kapitalist cenderenin kırılması ve laikliğin toplumsal hayatın düzenlenmesinde belirleyici olmasının sağlanmasıdır.
TMMOB, bir kez daha güçlü bir şekilde söylüyor; şimdi tam da karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, diktatoryal yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe yaşamayı; savaşa karşı barışı; sömürüye karşı emeği; adaletsizliğe karşı eşitliği savunma zamanıdır. Şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye`de bir arada yaşamı savunma, bunun için mücadele etme zamanıdır.
TMMOB bu yönde toplumsal sorumluklarını yerine getirmeye devam edecektir. TMMOB, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, kendisini siyasetin merkezine koymadan, kimsenin arka bahçesi olmadan, bilimsel-teknik ve toplumsal gerekliliklerin arkasında durarak, emek ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi için özverili pozitif konumunu sürdürecektir.
19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü`nde ülkemiz, halkımız ve geleceğimiz için taşıdığımız sorumluluğun bir gereği olarak bir çağrı daha yapıyoruz. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB`nin çağrısıyla 10 Ekim`de Ankara`da yapılacak olan "Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış, Demokrasi Mitingi"ne tüm kamuoyunu davet ediyoruz.
10 Ekim`de Ankara`dayız!
 "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam"
"Savaşa hayır! Barış hemen şimdi"


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Okunma Sayısı: 3117
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası