TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
MTA TARAFINDAN 1992 YILINDA YAYIMLANMIŞ OLAN "TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI" YENİLENDİ
MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1992 yılında yayımlanmış olan "Türkiye Diri Fay Haritası" 6 yıllık çalışmanın ardından yenilendi. 59 paftadan oluşan 1:250 000 ölçekli haritaların tamamı basılmış; 1:1 250 000 ölçekli harita ise basım aşamasındadır.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından 1992 yılında yayımlanmış olan "Türkiye Diri Fay Haritası" yenilendi.
Arazi çalışmaları 2004-2011 yılları arasında tamamlanan araştırma programı kapsamında ülkenin kara alanlarının tamamı son yirmi yılda gelişen bilimsel yenilik ve teknoloji kullanılarak incelenmiş ve değişik ölçeklerde yeni diri fay haritaları hazırlanmıştır. Böylece, TÜRKİYE DİRİ FAY VERİ TABANI oluşturma yönünde çok önemli bir aşama tamamlamıştır. Bu yenileme çalışmasında uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarından yararlanılmış, haritalanan tüm faylar arazide incelenmiş ve yeni haritalar elde edilmiştir.
Bu çalışma öncesinde Türkiye diri faylarına ilişkin bilgimiz ülke genelinde yaklaşık 150 deprem fayı olduğu yönünde idi. Yeni haritalar ile ülkedeki diri fay sayısının bundan yaklaşık iki kat fazla, toplam 326 adet olduğu anlaşılmıştır. Bunlardan bir kısmı tek başına yıkıcı deprem üretebilecek alt parçalardan oluşan büyük fay sistemleridir. Örneğin ülkeyi boydan boya kateden 1350 km uzunluğundaki Kuzey Anadolu fayı, 580 km uzunluğundaki Doğu Anadolu fayı gibi. Alt faylarla birlikte değerlendirildiğinde yeni diri fay haritaları ülkede orta ve büyük manyitüdlü deprem üretebilecek fay sayısının yaklaşık 485 adet olduğu göstermektedir. Bu sonuç fay yoğunluğu açısından Türkiye`nin dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu göstermektedir.
MTA tarafından üretilen diri fay haritaları deprem zararlarının azaltılması yönünde yapılması gereken pek çok çalışmaya temel teşkil edecektir.
Bunların başında Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası gelmektedir. Yeni haritalar Türkiye`de deprem tehlike ve riskinin yeniden gözden geçirilmesi ve bu kapsamda halen yürürlükte olan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası`nın da yenilenmesini önermektedir
"Türkiye Diri Fay Haritası"nın hazırlanmasında emeği geçen meslektaşlarımıza ve MTA Genel Müdürlüğü`ne teşekkür ediyoruz.

Haritanın büyük halini görmek için lütfen tıklayınız.

Okunma Sayısı: 3306
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası