TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
YER MÜHENDİSLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

YER MÜHENDİSLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Uzmanlık alanlarına hitap eden ve terimlerle birlikte bunların tanımlarının da birlikte verildiği sözlüklerin hazırlanması, Türk dilinin zenginliğinin ortaya çıkarılması, dilimizin dünya dilleri arasında değerine yakışır bir düzeye ulaştırılması ve terminolojide birlikteliğin sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu çerçevede; maden, jeoloji, inşaat ve jeofizik mühendisliği dallarının yer kürenin yüzeyinde ve sığ derinliklerinde gerçekleştirilen mühendislik işleriyle olan ilgileri ve ortak çalışmaları dikkate alınarak; mühendislik jeolojisi, hidrojeoloji, jeoteknik saha incelemesi, kaya mekaniği ve kaya mühendisliği, maden işletme ve tünelcilik, zemin mekaniği, temel mühendisliği, zemin dinamiği-deprem jeoteknik (yer tekniği) mühendisliği, zemin iyileştirmesi, mühendislik jeofiziği ve sismoloji gibi konuların yanı sıra, adı geçen mesleklerce ortak olarak kullanılan jeoloji terimlerini de içeren bir terimler sözlüğünün hazırlanmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu amaçla Reşat Ulusay, Mehmet Ekmekçi, Hasan Gerçek, K. Önder Çetin ve Mustafa Aktar tarafından hazırlanan ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından basılan "Yer Mühendislik Terimleri Sözlüğü"; tanımlarıyla ve İngilizceleriyle birlikte verilmiş 1675 terim ile "bkz." kısaltmasıyla birlikte sunulmuş ve yeni terimlerle aynı anlama gelen 517 terim olmak üzere, toplam 2192 terimi içermektedir. Bu sözlüğün ülkemizde yer mühendisliği konularında çalışan uygulamacı, araştırmacı ve mühendislik eğitimi alan öğrenciler arasında terminolojide birlikteliğin sağlanmasına yardımcı olması ve dilimizin teknik anlamda daha güçlü kılınması yönünde katkı sağlaması beklenmektedir. 262 sayfadan oluşan cilt kapaklı bu sözlüğe, başta Maden Mühendisleri Odası olmak üzere, Jeoloji, İnşaat ve Jeofizik Mühendisleri Odalarından da ulaşılabilir.

Okunma Sayısı: 3168
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası