TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞE İLİŞKİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ*

 

 MADDE 5 – (1) Tesis veya faaliyet ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinde aranılacak nitelikler şunlardır:

          a) En az dört yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak.

          b) En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliği, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak.

 

Eleştiri: Çevre mühendisleri hiç bir sınava tabi olmadan direkt bu danışmanlık firmalarında çalışabileceği halde diğer meslek gruplarının yapılacak sınava girmesi ve bu sınavda başarılı olması şartı aranmaktadır. Ortak oluşacak bir ekipte, bir araştırma ya da çalışma grubunda bir meslek grubuna bu ayrıcalığı tanımak açık olarak eşitlik ilkesi ve hukuka aykırılık içermektedir. Sınav olacaksa her meslek grubu için olmayacaksa da her meslek grubu için olmamalıdır.

 

 MADDE 9 – (2) Çevre danışmanlık firmaları bünyesinde çalışan çevre görevlilerinin en az 2/3`ünün çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve üzeri eğitim almış olmaları zorunludur.

 

Eleştiri: Çevre Mühendislerine oransal olarak  2/3 şeklinde bir avantaj verilmesinin nedeni gereksizdir ve anlaşılamamıştır. Eğer çevre mühendislik dalı bu danışmanlık firmasında mutlaka olmalı ise (ki tabi ki olmalı), bu ibare "Çevre Danışmanlık Firmaları bünyesinde çalışan çevre görevlilerinin  en az bir tanesi Çevre Mühendisi olmalıdır" şeklinde düzenlenebilirdi. Diğer oransal her rakam hukuki olmadığı gibi bunun bilimsel ölçülebilir  bir yanı da yoktur. Bu çevre mühendislerine sağlanan açık bir ayrıcalıktır. ÇEVRE konusu POLİKÜLTÜR bir inceleme alandır. Hiç bir meslek ya da alana ayrıcalık tanınmamalıdır.

 

Ayrıca aynı maddenin devamında "Çevre Mühendisliği alanında yüksek lisans ve üzeri eğitim almış olmaları zorunludur" denirken, çevre alanında yüksek lisans konularının oldukça geniş bir kavram içerdiği, en hafif anlamıyla "unutulmuştur". Örneğin yaban hayatı üzerine bir araştırma yüksek lisans konusu olabileceği gibi, maden sahalarının rehabilitasyonu da bir çevre konusu olabilir. Yine aynı şekilde toprak kirliliği veya havza bazlı su miktarı ve su kalitesi araştırmaları da birer çevre konusudur. Eğer arıtma tesisleri, kanalizasyon, atık yönetimi gibi kavramlar dar bir şehircilik anlayışıyla tek başlarına bir "kirlilik olayı" olarak görülürse, bu da çevre ile ilgili bir tez konusudur. Bunlara kim, nasıl karar verecektir? 

MADDE 9 – (3) Çevre danışmanlık firmaları bünyesinde çevre görevlisi olarak çalışacak çevre mühendisliği dışındaki diğer meslek gruplarının, kamu veya özel sektörde çevre alanında en az iki yıl çalışmış olması gereklidir.

 

Eleştiri: Çevre Mühendislerinde tecrübe aranmamakta iken, diğer meslek gruplarında niçin aranmaktadır? Mesleki eğitim ile mesleki tecrübe farklı kavramlardır. Çevre mühendislerine  bir ayrıcalık tanınmamalıdır. 

 


 

* Not: Yönetmeliğin sadece mesleki konular üzerine olan kısımlarıyla ilgili görüş ve eleştirilerimiz belirtilmiştir. 

 

Okunma Sayısı: 3136
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası