TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
UYGULAMALI JEOTEKNİK BİLGİLER

İlk basımı 1989 yapılan uygulamalı jeoteknik bilgiler kitabının 5. basımı yayımlanmıştır.Kütüphanemizde kullanıcı hizmetine sunulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm 1

JEOLOJİ, MÜHENDİSLİK, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ VE JEOTEKNİK KAVRAMLARI Bölüm 2

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KAVA MALZEMESİNİ VE KAVA KÜTLELERİNİ

TANIMLAMA ÖLÇÜTLERİ VE İLGİLİ PARAMETRELER

RENK

TANE BOYU 9

  DOKU VE YAPI 9

  SÜREKSİZLİKLER ...10

 

  Süreksizlik Türleri 10

  Süreksizliğin durumu

  Süreksizlik Aralığı ve Eklem Sıklığı 11

  Süreksizlik Yüzeylerinin Açıklığı 14

  Dolgu Malzemesi 16

  Pürüzlülük ve Dalgalılık 17

  Süreksizlik Yönelimi 19

  Süreksizliklerin Devamlılığı 20

  Süreksizlik Takımı Sayısı 21

 

  Su Sızıntıları 21

  Blok Boyutu 22

 

  BOZUNMANIN DERECESİ 25

  İKİNCİL LİTOLOJİK ÖZELLİKLER 26

  KAYA ADI 26

  KAYA MALZEMESİNİN DAYANIMI 26

  KAYA KÜTLESİNİN GEÇİRGENLİĞİNİN TAHMİNİ 26

 

  ÖZEL MÜHENDİSLİK KARAKTERLERİNİ BELİRTEN DİĞER TERİMLER 26

  ÖRNEKLER 27

  HAT ETÜDÜ 30

Bölüm 3

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA ZEMİNLERİ TANIMLAMA ÖLÇÜTLERİ 31

  RENK

  ZEMİNLERİN YERİNDEKİ DAYANIMI VE YAPISI

 

  Dayanım 32

  Yapı 32

 

  BOZUNMANIN DERECESİ 32

  İKİNCİL LİTOLOJİK ÖZELLİKLER VE EK TANIMLAYICI TERİMLER 32

  KÜTLE GEÇİRGENLİĞİNİN TANIMLANMASI 34

  ZEMİNLERİN ARAZİDE TANIMLANMASI İÇİN KULLANILAN ÖLÇÜTLER 35

Bölüm 4

JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJLAR VE VERİ TOPLAMA 38

  JEOTEKNİK LOGLAMA 38

  JEOTEKNİK LOGLAMADA SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE
  TANIMLANMASI 41

  JEOTEKNİK LOGLARIN SUNUMU 43

  KAROTLARIN MUHAFAZASI 47

  KAROT FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİ 48

Bölüm 5

SÜREKSİZLİKLERİN YÖNELİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 50

STEREOGRAFİK İZDÜŞÜM TEKNİĞİ 50

  Bir Düzlemin Gösterilmesi 50

  Bir Düzlemin Kutup Noktasının Gösterilmesi 50

  Süreksizlik Yöneliminin Stereonete İşlenmesi 50

  Stereonetlerin Kullanılması 53

 

  Ekvatoral eş - alan stereoneti 53

  Kutupsal eş-alan stereoneti 54

  Kesişen iki süreksizliğin kesişme hattının tayini 54

 

  KONTUR DİYAGRAMLARI 55

  KAROT YÖNLENDİRME TEKNİĞİ 57

 

  Karot Yönlendirme İşleminde Kullanılan Parametreler 57

  Jeolojik Kılavuz Yöntemi 57

  Karot Yönlendirme Cihazı 60

 

  Cihazın kuyuya indirilmesi ve kullanımı 61

  Yönlendirme işlemi 62

Bölüm 6

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HARİTALARI 64

  GİRİŞ 64

  MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HARİTALARININ TANIMI VE İÇERİĞİ 64

 

  MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HARİTA ALIMININ PLANLANMASI 70

  MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HARİTALAMA YÖNTEMLERİ 70

  MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HARİTA ALIMINDA KAYALARI SINIFLANDIRMA VE
  TANIMLAMA İLKELERİ 71

  MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HARİTALARI İÇİN KAYA VE ZEMİNLERİN
  MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEK ALIMI 74

  HİDROJEOLOJİK KOŞULLARIN HARİTALANMASI 76

  JEODİNAMİK SÜREÇLERİN SONUÇLARININ HARİTALANMASI VE
  DEĞERLENDİRİLMESİ 76

 

  JEOMORFOLOJİK KOŞULLAR 78

  MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HARİTA ALIMINDA YARARLANILAN TEKNİKLER...80

 

  Fotojeoloji 80

  Jeofizik yöntemler 80

 

  Rezistivite ölçümleri 81

  Sismik ölçümler 81

 

  Sondaj Tekniği 81

  Arazi Deneyleri 81

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AMAÇLI ZONLAMA ÇALIŞMASININ

GENEL İLKELERİ 81

  MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KESİTLERİ 82

  DOKÜMANTASYON HARİTALARI 82

  BELİRTEÇ VE AÇIKLAMALAR 82

  COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HARİTALARININ
  HAZIRLANMASINDA KULLANIMI 85

  MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HARİTALARI VE PLANLARI İÇİN SİMGELER 90

Bölüm 7

HAVALAR İÇİN BAZI PRATİK İNDEKS DENEYLER 112

SCHMIDT ÇEKİCİ DENEYİ 112

Kayalarda Schmidt Geri Sıçrama Değeri ve Tek Eksenli Sıkışma

Dayanımı ilişkisi 112

7Schmidt Geri Sıçrama Değerinin Barton Yenilme Ölçütünde Kullanılması 114

  NOKTA YÜKÜ DAYANIM İNDEKSİ 118

  DİSK MAKASLAMA DAYANIM İNDEKSİ 119

  İĞNE BATMA (PENETRASYON) DENEYİ 123

Bölüm 8

  KAVA MALZEMESİ VE KAVA KÜTLELERİ İÇİN MÜHENDİSLİK SINIFLAMALARI

  KAYA MALZEMESİ VE KAYA KÜTLESİ KAVRAMLARI 125

  KAYA MALZEMESİ SINIFLAMA SİSTEMLERİ 127

 

  Deere ve Miller (1966) Sınıflaması 128

  Birleştirilmiş Mühendislik Sınıflaması 128

KAYA KÜTLESİ SINIFLAMA SİSTEMLERİ 129

  Kaya Yükü Sınıflama Sistemi (Terzaghi Sınıflaması) 130

  Kaya Kalite Göstergesi (RQD) Sınıflaması 135

  RMR (Rock Mass Rating) Kaya Kütlesi Sınıflama Sistemi 137

  Q Sistemi 148

  Tünel Kazıları İçin Yeni Avusturya Kaya Sınıflama Sistemi 156

Bölüm 9

ZEMİNLER İÇİN MÜHENDİSLİK SINIFLAMALARI, İNDEKS ÖZELLİKLER VE

GEÇİRGENLİK 157

ZEMİNLER İÇİN MÜHENDİSLİK SINIFLAMASI SİSTEMLERİ 157

  Tane Boyuna Göre Zemin Sınıflama Sistemi 157

  Birleştirilmiş Zemin Sınıflama Sistemi 157

İNCE TANELİ ZEMİNLERİN İNDEKS ÖZELLİKLERİ VE BUNLARA İLİŞKİN SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ 159

  İndeks Özellikler 159

  İnce Taneli Zeminlerin Kıvamlılık indeksine Göre Sınıflandırılması 159

İnce Taneli Zeminlerin Plastisite İndeksine Göre Sınıflandırılması 159

  BURMISTER (1951) sınıflaması 159

  LEONARDS (1962) sınıflaması 159

 

  Killerde Duyarlılık (Hassaslık) Sınıflaması 160

  Killerin Aktivitesi 160

 

  Aktivite sınıflaması 160

  Aktivite abağı 160

Kohezyonlu Zeminlerin Şişme Potansiyeli 161

Yüksek plastisiteli zeminlerde indeks özellikler ve olası hacim

değişimleri 161

Şişme potansiyelini sınıflama grafiği 161

  ZEMİNLERDE HACIM-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ ‘. 162

  Zeminlerde Geçirgenliğin Derecesi ve Tayin Yöntemleri 163

  Zeminlerde Yeraltısuyunun ve Sızıntıların Denetimi İçin Uygulanabilecek
  Yöntemler 164

  Geçirgenlik Katsayısı Dönüştürme Abağı 165

Killerin Şişme Basıncı ve Şişme Yüzdelerinin Tahmini için Bazı Pratik Yaklaşımlar 166

Bölüm 10

KAYALARIN ELASTİK SABİTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 171

Bölüm 11

JEOTEKNİK AMAÇLI ÖRNEK ALIMI

ÖRSELENMEMİŞ ÖRNEK ALMA TEKNİKLERİ 172

  Blok Örnek Alımı 173

  Açık Tüplerle Örnek Alımı 174

 

  Kalın çeperli tüpler 174

  İnce çeperli tüp (Shelby tüpü) 176

ÖRNEK KALİTESİ VE MİKTARI, ÖRNEKLEME YÖNTEMİNİN SEÇİMİ 178

ÖRNEK TANIM KARTI 179

Bölüm 12

KAVA VE ZEMİNLERİN JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ. LABORATUUARDA VE ARAZİDE

UYGULANAN DENEYLER 180

  KAYA VE ZEMİNLERİN JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ 180

  LABORATUVAR DENEYLERİ 181

 

  Kaya Malzemelerinde Uygulanan Laboratuvar Deneyleri 181

  Zeminlerde Uygulanan Laboratuvar Deneyleri 182

ARAZİ DENEYLERİ 183

  Kayalar İçin Arazi Deneyleri 184

  Zeminler İçin Arazi Deneyleri 186

Standart Penetrasyon Deneyi 188

  Deneyin amacı 188

  Deneyde kullanılan gereçler 188

  Deneyin yapılışı 192

  Deney raporu 195

  SPT sonuçlarını etkileyen faktörler ve gerekli düzeltmeler 197

SPT‘nin kullanım alanları 201

  Kanatlı Kesici Deneyi 20

  Kanatlı kesici deney gereçleri 203

  Deneyin yapılışı 206

  Hesaplamalar ve sonuçların sunulması 206

Kanatlı kesici deneyinin sınırlamaları 207

Plaka Yükleme Deneyi 208

Deneyin Amacı 208

  Plaka yükleme deneyinin gereçleri 208

  Plaka yükleme deneyinin yapılışı 210

  Plaka yükleme deneyinin sınırlamaları 214

Konik Penetrasyon Deneyi 215

Deneyin amacı 215

  Deneyde kullanılan gereçler 215

  Deneyin Yapılışı 219

CPT sonuçlarının değerlendirilmesi 222

  CPT-SPT korelasyonları 227

  CPT‘nin avantajları ve dezavantajları 230

Bölüm 13

ŞEVLERİN DUYARLILIĞI 231

GİRİŞ 231

  Şev Türleri 231

  Şev Duraylılığı Analizlerinin Amacı 236

  Şev Duraysızlıklarının Başlıca Göstergeleri.... 237

  Şev Duraysızlığı Terminolojisi 238

 

  ŞEV DURAYSIZLIĞI TÜRLERİ 239

  KİNEMATİK ANALİZ YÖNTEMİ 250

 

  Düzlemsel Kaymanın Kinematik Analizi 252

  Kama Türü Kaymanın Kinematik Analizi 253

  Devrilme Türü Duraysızlığın Kinematik Analizi 255

DÜZLEMSEL VE DAİRESEL KAYMALAR İÇİN PRATİK ANALİZ
YÖNTEMLERİ 257

Grafik Yöntemler 257

  Düzlemsel kayma 257

  Dairesel kayma 259

  Dairesel kayma abakları : 261

Limit Denge Analiz Yöntemleri 267

  Düzlemsel kayma : 267

  Duraylılık koşulları ve dairesel kayma 269

 

  Toplam gerilme analizi (Qu= 0° analizi) - Kısa süreli duraylılık 272

  İsveç dilim yöntemi 272

  Bishop yöntemi 273

DAİRESEL OLMAYAN KAYMA YÜZEYLERİ İÇİN DURAYLILIK ANALİZ
YÖNTEMİ 276

DAİRESEL KAYMADA KRİTİK DAİRENİN MERKEZİNİN VE GERİLME
ÇATLAĞININ KONUMUNUN TAYİNİ İÇİN PRATİK YÖNTEMLER 281

  Fellenius Yöntemi 281

  Jumikis Yöntemi 282

  Hoek ve Bray‘in Yöntemi 282

Bölüm 14

YAPI TEMELLERİ VE SIĞ TEMELLERİN TAŞIMA GÜCÜ İÇİN PRATİK BİLGİLER 286

TEMEL KAVRAMI VE TEMEL TİPLERİ 286

  YAPI TEMELLERİ İÇİN YAPILAN ZEMİN ARAŞTIRMALARININ AMACI VE
  KAPSAMI 289

  TİPİK TEMEL DURAYSIZLIKLARI VE TEMELLERE AKTARILAN YÜKLER 291

 

  Temellerde Karşılaşılan Duraysızlık Türleri 291

  Temellerde Oturma 292

  Temellere Aktarılan Yükler 293

GÜVENLİK KATSAYISI 293

  KAYALARDA İNŞA EDİLEN TEMELLER İÇİN DEĞERLENDİRMELER 294

  ZEMİNLERDE İNŞA EDİLEN SIĞ TEMELLERİN TAŞIMA GÜCÜ İÇİN
  DEĞERLENDİRMELER 299

 

  Kohezyonsuz Zeminler 299

  Kohezyonlu Zeminler 303

 

  İzin verilebilir taşıma gücü grafikleri 303

  Nihai taşıma gücü yaklaşımı 305

  Terzaghi‘nin genel taşıma gücü eşitlikleri 306

Bölüm 15

DEPREM JEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARIYLA İLGİLİ BAZI KONULAR

  GİRİŞ 308

  DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ VE TASARIM DEPREMİNİN

BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİ 309

Deprem Büyüklüğü ve Türleri 309

  Deprem Büyüklükleri Arasında Dönüştürme Grafikleri ve Eşitlikleri 310

  Tasarım Depreminin Büyüklüğünün Tahmini 312

 

  DEPREM ŞİDDETİ 313

  ZEMİN BÜYÜTMESİ 315

  İVME KAVRAMI VE İVME AZALIM İLİŞKİLERİ 318

 

  İvme Kavramı 318

  İvme Azalım İlişkileri 318

SIVILAŞMA 325

  Giriş 325

  Zemin Sıvılaşması ve Oluşum Mekanizması 325

  Sıvılaşmayı Etkileyen Faktörler (Sıvılaşma Ölçütleri) 328

Jeolojik koşullar 328

  Zemin özellikleri 331

  Depremin büyüklüğü ve süresi 334

Sıvılaşmanın Neden Olduğu Zemin Duraysızlıkları 336

  Zeminin taşıma gücünü yitirmesi 336

  Oturma 338

  Zemin salınımı 338

  Yanal yayılma 339

  Akma türü kayma (Akma sıvılaşması) 340

Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi 342

  Değerlendirme yöntemlerinin tanıtımı 342

  Youdvd. (2001)‘nin SPT verisini esas alan yöntemi 350

  Robertson ve Wride (1998)‘ın CPT verisini esas alan yöntemi 356

  Andrus ve Stokoe (1997, 2000)‘nin Vs‘i esas alan yöntemi 358

  Kohezyonlu zeminlerin sıvılaşma potansiyeli 359

Sıvılaşma Etkilerinin Değerlendirilmesi 362

  Sıvılaşma potansiyeli indeksi 362

  Sıvılaşma şiddeti indeksi 364

  Yüzeyde sıvılaşmadan kaynaklanan zemin hasarlarının tahminiyle ilgili
  yöntemler 365

Yanal Yayılma Hareketinin Tahmini İçin Görgül İlişkiler 368

  Hamadavd. (1986)‘nin yöntemi 368

  MLR yöntemi 369

  Bardet vd. (1999)‘nin yöntemi , 372

Sıvılaşmayla ilgili Arazi Çalışmalarında Dikkat Edilecek Başlıca Hususlar374

Sıvılaşmadan Kaynaklanabilecek Hasarların Azaltılması 375

  Sıvılaşmaya duyarlı zeminlerde yapı inşasından kaçınılması 375

  Sıvılaşma koşullarına uygun temel tipi seçimi 376

  Zemin iyileştirmesi 377

Bölüm 16

JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJLARIN PLANLANMASINA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER 384

  GİRİŞ 384

  SONDAJLARIN DİZİLİMİ, SIKLIĞI VE DERİNLİĞİ 384

Temeller 385

  Münferit (tekil) temeller veya küçük sığ temelli yapılar 385

  Büyük yapılar 386

 

  Otoyol Projeleri 387

  Dolgular-Toprak Setleri 388

  İstinat Yapıları 388

  Boru Hatları 389

  Rezervuarlar 389

  Tüneller 389

  Barajlar 390

SONDAJLARIN DENETİMİ 390

Bölüm 17

JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN SÖZLEŞME HAZIRLAMA VE

RAPOR YAZIMI İLKELERİ 392

JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA
İLKELERİ 392

JEOTEKNİK ARAŞTIRMA RAPORUNUN ANA HATLARI 396

Bölüm 18

JEOLOJİK - JEOTEKNİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR 397

  BÖLGESEL JEOLOJİK-JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR 397

  YEREL JEOLOJİK-JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR (ZEMİN
  ARAŞTIRMALARI)

Bölüm 19

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARIYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 402

Bölüm 20

TERİMLER İNDEKSİ 409

KAYNAKLAR 430

SİMGELER DİZİNİ

Okunma Sayısı: 3166
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası