TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI POLİTİKALAR TERK EDİLMELİDİR!!!

BASINA VE KAMUOYUNA

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI POLİTİKALAR TERK EDİLMELİDİR!!!

Siyasal iktidarlar son 10 yıl içerisinde ülkemizdeki enerji üretimini, üretici ülkelerde bile görülmeyen oranda, %60’ı geçecek düzeyde doğal gaza ve dolayısı ile dışa bağımlı hale getirdiler. Yapılan ilk anlaşmalardan bu yana dünyanın en pahalı doğal gazını satın alan ülkemiz, aynı zamanda dünyanın en pahalı elektriğine de mahkum edildi.

Bütün bu anlaşmalar yapılırken ülkemizin doğal gaz gereksinimi 2 ve 3 ile çarpılarak gösterildi ve al-ya da-öde anlaşmaları ile son derece pahalı fiyatlarla inanılmaz miktarlarda gaz alım taahhütleri imzalandı.

Rus Gazprom şirketinin kendi açıklamalarına göre 1.000 metreküp gazın üretim ve 1.000 km’lik boru hattıyla taşınarak sınırımıza getirilmesi masrafı sadece 5 dolar iken, Bulgaristan üzerinden ülkemize girdiği anda bu gazın fiyatı önce 140 dolara, satış formüllerinin petrol ve ürünlerine bağlanması ve Enerji Bakanı’nın yetkisi olmadan Rusya ile yaptığı son formül değişikliği nedeniyle bugünlerde de 260 dolara çıkabildi.

Bütün bu fahiş kazancın sadece Rus Gazprom’un cebine girdiğini, bu anlaşmaları imzalayanların da ağır bir sorumluluk altında kaldıklarını söylemek zor olmasa gerek.

Ne acıdır ki temelinde kamu yararına aykırı ülke ve toplum çıkarından uzak bu anlaşmalar, her gelen siyasal iktidar tarafından ülkemize daha da yük getirir hale dönüştürülerek  bugünlere gelindi.

Doğal gazın bu denli fahiş fiyatlarla ülkemize getirilmesi, sadece enerjide dışa bağımlılığımız, tek kaynağa bağlanmamız ve doğal gazdan üretilen pahalı elektrik sonuçlarını getirmedi. Yüksek fiyatlı gaz alımları ülke tarımına da son darbe vurulmuş oldu. Gübrenin temel maddesi olan hidrojenin doğal gazdan elde edilmesi ve bu kadar pahalı doğal gazın gübre fiyatlarını inanılmaz seviyelere çıkartması yüzünden ülkemizde gübre üretilemez hale getirildi. Tarım öldürüldü.

Yapılması gereken şey, yerli enerji kaynaklarımıza dönmek, başta 9 milyar tonluk linyit rezervlerimizi devreye koyarak, iyileştirilmiş kömür santralarını, Jeotermal, hidroelektrik güneş ve rüzgar kaynaklarımızı kullanmaktır. Bunun içinde insanı merkezine almayan ülke ve toplum çıkarı yerine kişisel çıkarları kollayan üretim yerine rant politikalarını tercih eden kısaca enerjide  dışa bağımlı anlayışlar terk edilmelidir. Ülkemize büyük zarar veren bu anlaşmalara imza atan siyasilerin ve bürokratların yargı önüne çıkartılması; ulusal çıkarlarımız koruyan ve kollayan bir anlayışla, Rusya ve İran ile doğal gaz alım sözleşmelerini gözden geçirmek üzere yeniden masaya oturmak gerekmektedir.

Bunlar yapılırken yap-işlet ve yap-işlet-devret modeli adı altında  gaz çevrim santralarının kimlere verildiği açıklanmalı, haksız verilmiş ruhsatlar iptal edilmeli, ülkemizdeki elektrik üretimi biran önce kayıp ve kaçaklardan kurtarılarak yeniden hidroelektrik ve iyileştirilmiş kömür santrallarına dayandırılmalıdır.

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

 

Okunma Sayısı: 2773
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası