TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB JEOTERMAL KONGRESİ DE NEDEN YOKUZ?

 

23-25 Aralık 2009 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TMMOB Jeotermal Kongresi‘nin düzenlenmesinde Odamızın yer almaması ile ilgili olarak meslektaşlarımızı bilgilendirme gereği duyduk.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki jeotermal kaynaklar, jeoloji mühendisliğinin temel meslek ve hizmet alanlarından biri olup, geçmişte olduğu gibi bugün de en fazla önem verdiğimiz çalışma alanlarımızdan biridir.

Bilindiği üzere; Odamız tarafından önceki dönemde bilimsel, mesleki ve yasal durumu da kapsayacak şekilde, çalıştay ve sempozyumlar düzenleyerek jeotermal kaynaklar her yönüyle ayrıntılı ele alınmış, mesleki ve yasal duruma ilişkin çıkarılan sonuçlar kamuoyu ve karar vericilerle paylaşılmış ve görüşlerimizin hayata geçme çabasına özel önem ve öncelik verilmiştir.
 
Bu süreçlerden sonra, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 13.06.2007 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe girmiş ve yasanın uygulama yönetmeliği de çıkarılmıştır. Söz konusu yasal düzenlemeye ve uygulamalarına ilişkin önemli eleştirilerimiz olmakla birlikte, arama, işletme, kaynak koruma, terk ve teknik sorumlulukta dahil olmak üzere hizmetlerin bütününde; jeoloji mühendisliği hizmetlerinin temel disiplin olarak yer alması önemli bir kazanım olmuş, bu alanda da meslektaşlarımız hizmet vermeye başlamışlardır.

Söz konusu kanunun ve uygulama yönetmeliğinin çıkarılmasından sonra, meslektaşlarımızın mesleki bilgi birikiminin arttırılması, yasanın verdiği yetki ve sorumluluklarımızın uygulanması konularında ülkenin değişik yerlerinde altı adet kapsamlı bir bilgilendirme ve meslek içi eğitim semineri yapılmış ve yapılmaya da devam edilecektir.

Bu süreçler gelişirken, TMMOB Jeotermal Kongresi‘nin yapılması ile ilgili olarak TMMOB Yönetim Kurulu‘nun Kararı sonrasında Odamızın talebi üzerine, Jeofizik, Maden, Makine, Kimya ve Petrol Mühendisleri Odalarının da içinde yer alacağı TMMOB Jeotermal Kongresinin Odamız sekretaryalığı ve düzenleyiciliğinde yapılmasına karar verilmiştir.

Odamız, bu doğrultuda çalışmalarına başlamış, kongrenin başkan ve sekretaryası belirlenmiş, düzenleme kurulunda yer almak isteyen odalar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile serbest çalışan ve bu konuda katkı koyacak kişilere yazılar yazılmıştır. Ancak, bu süreç içinde düzenleme Kurulunda yer alması kararlaştırılan Jeofizik, Maden ve Petrol Mühendisleri Odaları düzenleme kuruluna isim bildirmemiş, koordinasyon toplantılarına bilinçli olarak katılmayarak, kongrenin Odamızca değil diğer odalarla ortak sekretaryalıkla düzenlenmesi girişimlerine başlamışlardır.


Bu aşamada, TMMOB Jeotermal Kongresinin düzenlenmesinde Odamız konumunun bazı ilgili Odalar tarafından tartışıldığı ve kendi mesleki kaygıları ile Odamız tarafından bu etkinliğin düzenlenmesine karşı çıkılmıştır.

Gelişen bu durumda; TMMOB Yönetim Kurulu Kararı ve TMMOB sempozyum, kongre etkinlik düzenleme yönetmeliği doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmek istediğimizi, bu istemimizin kabul edilmemesi halinde kongre düzenleyiciliğinden çekilmeyi düşündüğümüzü,  başka tek bir Odanın düzenleyici olarak görevlendirilmesi halinde ise Odamızın çalışmalara katkı koyacağını bildirdik. Sonuç olarak, TMMOB‘den bir oda yerine kongrenin birden çok oda tarafından düzenlenme kararı çıkması üzerine Odamız, kongre düzenlenmesi içerisinde yer almamıştır.

Özetlemek gerekirse;

Düzenleyici olarak çok sayıda odanın yer aldığı etkinliklerde, yaşanan olumsuzluklar ve uygulamalar nedeniyle, tek odanın düzenleyiciliğinde etkinliklerinin yürütülmesi TMMOB içinde ilkesel olarak benimsenmiştir.

Buna uygun olarak, 2009 yılında TMMOB adına yapılacak etkinliklerin tamamı sadece ilgili tek bir oda tarafından yürütülürken, jeotermal kongresinin düzenleyicisinin birden çok oda tarafından yapılmasına ilişkin bazı odaların talebi anlaşılır ve iyi niyetli bulunamamıştır. Ancak nedeni bizce malumdur ve konunun özünde bazı odaların mesleki şoven yaklaşımları yatmaktadır. Jeotermal alanında bilime, tekniğe, almış olduğu eğitime ve yasal düzenlemeye uygun olarak jeoloji mühendisliği hizmetlerinin bu çalışmalarda esas olmasına karşın, bazı odalar tarafından geliştirilen dar meslekçi anlayışların, etkinlik düzenleyicisi olmamayı alan kaptırma gibi görerek, gereksiz bir korku ve güvensizliğin geliştiği yerde Oda olarak yer almayı ilkesel olarak uygun bulmadık.

Jeoloji mühendisliğinin temel hizmet ve çalışma alanlarından biri olan jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular konusunda, Odamızın gayretleriyle bazı mesleki kazanımların sağlandığının sizler tarafından bilinmesine ve bir kongrenin düzenleyicileri içinde yer almamamızın ilgisizlik veya önemsiz görmezden kaynaklanmadığını belirtmek istiyoruz. 

Ancak, TMMOB ye bağlı odalar ile mesleki şovenizmden uzak, meslek alanlarımıza saygılı, kamu yararı doğrultusunda, bilimin ve tekniğin halkın yararına sunulacağı bilimsel etkinlikleri ortak düzenlemekten her zaman yana olduğumuzu belirtiyor, konuyu siz değerli üyelerimizin bilgisine sunuyoruz.

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
Yönetim Kurulu 

Okunma Sayısı: 3119
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası