TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
1.KUZEY KIBRIS JEOLOJİ KOLLOKYUMU 20-22 ARALIK 2005 TARİHİNDE LEFKOŞA DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ağustos 2005 de Kıbrıs TMMOB jeoloji-maden –metalurji Mühendisleri odası ile odamız tarafından hayat geçirilen bilimsel ve teknik işbirliği çerçevesinde alınan karar gereği düzenlenen kolokyum, odalar arasında ilk kez yapılan bilimsel bir etkinlik oldu. Kollookyum da, Kıbrısın jeolojisinden kaynaklanan tehlikeler, ülkemiz ve Kıbrısın önde gelen bilim insanları tarafından masaya yatırılarak,  buna uygun bilimsel ve teknik çözüm önerileri gerçekleştirildi.  2 gün süren etkinliğin açılışında, Kıbrıs TMMOB başkanı, İçişleri bakanlık müsteşarı, Kıbrıs MMJ  Oda başkanı ve oda başkanımız birer açışlı konuşması yaptılar.Daha sonra Kıbrıs MMJ başkanı Mehmet Necdet kıbrısın jeolojik ve hidrojeolojik problemleri başlıklı bir konferans verdi. Kıbrıs çevre mühendisleri odası başkanının da bir sunum yaptığı 1. gün;  çarpık bir kentleşmenin başladığı Kıbrıs da  bilimsel ve teknik ilkelerin  ışığında gelişmeyen jeolojik hizmetlerden yoksun ve kamu denetiminin olmadığı bir yapılaşmanın yaratacağı tehlikeler Kıbrısın depremselliği oturumuyla devam etti. Bu oturumda Aral OKAY, Reşat ULUSAY, Esen ARPAT ülkemiz örnekleriyle birlikte sunumlar yaptılar.  2. gün yakın doğu üniversitesi rektör yardımıcısı meslektaşımız Hüseyin Gökçekuş, kırısın su sorununa ilşikin sunumunu gerçekleştirdi. Hidrojeoloji oturumu, Barbaros ERDURAN’nın verdiği konferansla devam etti. Ahmet KAYA nın YAS yasasının önemine değindiği konferansdan sonra Tahir ÖNGÜR, küresel madenciliğin talancı ve yıkıcı  etkilerini dünya örnekleri ışığında anlatarak, lefke madeninin çevre sorunu olmaktan çıkıp bir ekosistemi tehdit eden büyük bir sorun olduğunu  insan ve çevre sağlığı açısından yaratabileceği risklere dikkat çekti. Sempozyum, Kıbrısa su sağlayan Güzelyurt ve Mesarya akiferleri ve ovada başlayan tuzluluk ile.lefke madenine yapılan teknik gezi ile son buldu. 

Okunma Sayısı: 2974
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası