TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN BİRARAYA GELDİĞİ VE ODAMIZ TARAFINDAN 101 NO'LU YAYIN NUMARASIYLA YAYIMLANAN KİTAP KÜTÜPHANEMİZ KULLANICINSININ HİZMETİNE SUNULMUŞTUR.

                            

                                     İÇİNDEKİLER

 

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli

 

Sular Kanunu

 

Jeotermal Kaynaklar ve

 Doğal Mineralli Sular Kanunu

 

Uygulama Yönetmeliği

 

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

 

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

 

Kaplıcalar Yönetmeliği

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi

 

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı ile Mera Kanununda

 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar

 

Tesisatı Hakkında Kanun

Okunma Sayısı: 3108
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası