TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
UYGULAMALI HİDROJEOLOJİ SEMİNERİ ODAMIZ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

UYGULAMALI HİDROJEOLOJİ SEMİNERİ” YAPILDI

Jeoloji Mühendisleri Odasının Ana Yönetmeliğinde belirtilen ilkeler doğrultusunda, meslektaşlarımızın üniversite eğitimi sonrası deneyimlerini arttırarak ürettikleri hizmetlerin kalitesini yükseltmek, meslek alanlarımızla ilgili yeni bilimsel-teknik gelişmelerden haberdar etmek amacıyla gerçekleştirmeye çalıştığı meslek içi eğitim kursları çerçevesinde düzenlediği “Uygulamalı Hidrojeoloji Semineri” 14-18 Kasım 2005 tarihleri arasında JMO Eğitim ve Kültür Salonu’nda (Ankara)  yapıldı.

Mesleğimizin en önemli uygulama alanlarından biri olan Hidrojeoloji Uygulamaları, ülkemizin yeraltısuyu kaynaklarının sürdürülebilir bir anlayışla işletilmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle, “Uygulamalı Hidrojeoloji Semineri”nin asıl hedefi, hidrojeoloji alanında çalışan veya uygulamalarında hidrojeolojik sorunlarla karşılaşan meslektaşlarımıza hidrojeolojinin bilimsel altyapı ile birlikte uygulama teknikleri ve ülkemizdeki yasal boyutunu aktarabilmek olmuştur. Bu hedef doğrultusunda, seminer aşağıda başlıkları verilen dokuz ana konuda düzenlenmiştir.

Sıra No    Seminer Konuları                                            Ders Saati

1-     Yüzey ve Yeraltısuyu Hidrolojisi                                          3

2-     Hidrojeolojik Bilançolar                                           2

3-     Hidrojeolojide Su Kimyası Verilerinin Değerlendirilmesi                   3

4-     Akiferlerin Verim Kavramları                                            1

5-     Pompaj Verilerinin Değerlendirilmesi                                       3

6-     Hidrojeolojik Haritaların Bilgisayar Ortamında Oluşturulması                      

7-     CorelDRAW ve Surfer Uygulamaları                                     

8-     Hidrojeolojik Uygulamalarda Kullanılan Grafiklerin Excel Ortamında Hazırlanması      2

9-     Türkiye’de Yeraltısuları İle İlgili Yasal Mevzuat ve Uygulamalar                  2

Programı ve konu başlıkları Odamız Bilimsel ve Teknik Kurulu Hidrojeoloji Grubu tarafından hazırlanan seminerde konuşmacı olarak Prof Dr. Hasan Yazıcıgil (ODTÜ), Behiç Çongar (SİAL), Müfit Şefik Doğdu (Hacettepe Üniv.), Uğur Süral, Hasan Kırmızıtaş, Sibel Demirci Aktaş ve Ahmet Apaydın (DSİ) görev almışlardır.

Seminer başlangıcında, katılımcılara seminer notları kitap halinde verilmiştir. Katılımcılara ayrıca, Odamız BTK Hidrojeoloji grubu tarafından ilgili üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarının görüşleri de alınarak, özel sektörde yeraltısuyu elde etmek amacıyla yapılan hidrojeolojik etütler sonucunda hazırlanacak hidrojeolojik etüt raporları için hazırlanan “Özel Hidrojeolojik Etüt Raporu Yazım Klavuzu”ndan birer adet verilmiştir. 

Seminere kamu ve özel sektör çalışanları ile işsiz olan 36 kişi katılmıştır.  Katılımcılara seminer sonunda Odamız tarafından “Katılma Belgesi” verilmiştir. Talep oldukça bu seminer belirli aralıklarla tekrarlanmaya çalışılacaktır.

 

 

Okunma Sayısı: 2970
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası