TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB KAMU ÇALIŞANLARINA YAPILAN ÜCRET ZAMMI HAKKINDA BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.

KAMU ÇALIŞANLARINI YOKSULLUK SINIRI ALTINDA YAŞAMAYA MAHKUM EDEN, ÜLKENİN GELECEĞİNİ GÖZDEN ÇIKARAN AKP DÜZENİNE "ARTIK YETER" DİYORUZ

Yıllardır uygulanan neo-liberal ekonomik politikalar sonucunda ülkemiz ekonomisinin temel dengeleri yitirilmiş, üretimden uzaklaşılmış, şiddeti her defasında daha da artan ekonomik ve sosyal bunalım süreçleri birbirini izlemiştir. Bu süreçler çalışanların ücretlerinde her defasında çok büyük düşüşler yaratmıştır.

Hükümetin kamu çalışanları için açıkladığı yüzde 3,96‘lık zam oranı yaşanan bu gerçeğin en açık ifadesidir. Kamuda çalışan yüzbinden fazla mühendis, mimar ve şehir plancısı adına bu komik zamları kabul etmemiz mümkün değildir.

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları, üstlendikleri sorumlulumlara ve almış oldukları eğitime uymayan bir düzeye geriletilen, açlık ile yoksulluk sınırları arasına sıkışan ücretleriyle yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmaktadırlar.

Bu duruma rağmen AKP hükümeti, kamuda çalışan arkadaşlarımızın insanca yaşayacak bir ücret alması yerine, tahmin edilen enflasyon rakamları kadar zam yapma anlayışından vazgeçmiyor. Bu zammı da bir lütufmuş gibi kamuoyuna sunuyor ve pazarlık masası dışında Başbakanın tek yanlı insafına bırakıyor. Uluslararası güçlerin yönlendirdiği kamunun etkinliğinin azaltılması stratejisinin bir parçası olan bu politikaya derhal son verilmelidir.

Üyelerinin sorunlarının toplumun sorunlarından ayrılamayacağı bilinciyle, halktan ve emekten yana tavır alan, bu doğrultuda politikalar üreten ve mücadele veren, toplumsal sorumluluğu gereği toplumsal muhalefetin odağında yer alarak onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna devam eden TMMOB siyasi iktidara bir kez daha sesleniyor:

Kamuda çalışanlara uluslararası hukuka uygun sendikal haklarını kullanma güvencesi, toplu sözleşme ve grev hakkı tanıyan yasal düzenleme derhal yapılmalıdır.

"Toplu sözleşme" yerine uygulanan "toplu görüşme" oyununa derhal son verilmelidir.

Kamuda çalışan ve emekli olmuş mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri derhal insanca yaşanabilecek bir düzeye çıkarılmalıdır.


Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 2905
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası