TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
UYGULAMALI SONDAJ KURSU YAPILDI

UYGULAMALI SONDAJ KURSU YAPILDI

       09-11 Kasım 2005 tarihlerinde JMO Eğitim ve Kültür Merkezi Salonlarında, odamız tarafından ilk kez düzenlenen ve 3 gün süren “ Jeoloji Mühendisleri için Uygulamalı Sondaj Kursu ” başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Kurs, odamız Sondaj Komisyonu tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kurs, Oda Başkanımız İsmet CENGİZ’in açılış konuşması ile başlamıştır. İsmet CENGİZ, sondaj çalışmalarını jeolojinin 3.boyutu, jeoloji mühendisliğinin vazgeçilemez bir parçası, en kesin jeolojik veri elde etme yöntemi ve jeolojiyi diğer temel bilimlerden ayıran unsur olarak tanımlamıştır. Ayrıca, jeoloji mühendisliğinde sondaj eğitiminin artırılması gerektiğini ve oda olarak gerekli çalışmaların yapılacağını vurgulamıştır.

Odamız Sondaj Komisyonu Üyesi ve Kurs Sekreteri Adil ÖZDEMİR “ Sondaj Çalışmalarında Jeoloji Mühendisinin Önemi ” konulu bir sunum yapmıştır. Bu sunum ile sondaj çalışmalarının tamamına yakınının jeoloji mühendislerince yönetildiğini ve/veya yönlendirildiğini ve jeoloji mühendisinin meslek yaşamında başarılı olması için mutlaka uygulamalı sondaj bilgisine sahip olması gerektiğini belirtmiştir.  

Kurs su sondajları, jeotermal sondajları, jeoteknik sondajları ve maden sondajları olmak üzere 4 oturum şeklinde düzenlenmiştir. Su sondaj oturumunda; yeraltısuları yasası, su sondaj kuyusu açılması için gerekli belgeler, su sondaj yöntemleri ve kullanılan ekipmanlar, üç konili sondaj matkaplarının yapısı, seçilmesi ve kullanılması, su sondajcılığında formasyon kaynaklı bazı ilerleme güçlükleri ve çözümlerine yönelik yaklaşımlar, tahlisiye ve tecrit işlemleri, kuyu inşası, geliştirilmesi ve işletimi, Jeotermal sondaj oturumunda; jeotermal sondajların tanımı ve jeotermal kuyu tasarımı, jeotermal sondajlarda sondaj çamurunun önemi, bileşenleri ve özelliklerinin ölçümü, jeotermal sondajlarda kuyu fışkırması ve kontrolü, jeotermal kuyularda borulama ve çimentolama işlemleri, jeotermal sondajlarda yapılan testler ve rezervuara yönelik değerlendirme çalışmaları, Jeoteknik sondaj oturumunda; jeoteknik sondajların amacı, sondaj programlama ve planlama, jeoteknik sondajlarda kullanılan ekipmanlar ve standartları, jeoteknik sondajlarda örnek alımı, jeoteknik sondajlarda karot yüzdesi ve verimi, koni penetrasyon deneyi (CPT), presiyometre deneyi, standart penetrasyon deneyi (SPT), basınçlı su deneyi (BST), maden sondajları oturumunda ise yerüstü patlatma sondajlarında delme yöntemi ve delici makine seçimi, maden arama sondajları konuları işlenmiştir. Kursun üçüncü gününde, Türkiye’nin değişik bölgelerinde yapılmış olan sondaj çalışmalarının video görüntüleri sergilendi. Ayrıca İller Bankası Genel Müdürlüğü Makine ve Sondaj Dairesi ambarlarında bulunan sondaj ekipmanları kursiyerlere tanıtılmıştır.

Kursa kamu kurum temsilcileri, özel sektör kuruluş temsilcileri, işsiz ve öğrenci 56 meslektaşımız katıldı.

Kurs sonunda katılımcılara kurs kitabı ve katılım belgesi verildi. Katılımcılar, kursu çoğunlukla yerinde bulduklarını, tekrarlanması ve daha geniş içerikli anlatımların yapılmasını talep etmişlerdir.

Okunma Sayısı: 3014
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası