TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
PROGRAM

KAPADOKYA YÖRESİNİN JEOLOJİSİ

SEMPOZYUM PROGRAMI

17 Ekim 2007 Çarşamba

I. GÜN

9.00 - 10.30 Açılış

10.30 - 11.15 Welcome Address

Türkiye‘nin Bor Potansiyeli ve Ülke Ekonomisindeki Yeri

Cahit HELVACI

11.15 - 12.00 Ereğli(Konya)-Bor(Niğde) Neojen Havzasında Yeni Belirlenen

Petrol Bulgusu Üzerinde Ön Jeolojik Değerlendirmeler

Abdurrahman MURAT

12.00 - 13.00 Öğle Arası

YAPISAL JEOLOJİ-TEKTONİK OTURUMU

Oturum Başkanı : İbrahim ÇOPUROĞLU

Sekreter : Mustafa SÖNMEZ

13.00 - 13.45 Kapadokya ve Civarının (Orta Anadolu) Neotektonik Özellikleri ve Depremselliği

Kadir DİRİK

13.45 - 14.00 Orta Anadolu‘nun Genel Neotektonik ve Sismotektonik Özellikleri

Nafiz MADEN

14.00 - 14.15 Kapadokya Bölgesi Tektonik ve Kabuk Yapısının ile Jeotermal

Potansiyel İlişkisi

Nafiz MADEN

14.15 - 14.30 Aladağlar (Kayseri, Niğde, Adana) Karst Bölgesi Mağara Araştirmalari

Koray TÖRK, Lütfi NAZIK, Alexander KLIMCHOUK, Serdar BAYARI, Emrullah ÖZEL

14.30 - 14.45 ARA

MİNERALOJİ-PETROGRAFİ OTURUMU

Oturum Başkanı : Cahit HELVACI

Sekreter : Fikri Zafer ÖZTÜRK

14.45 - 15.30 Ardalanmalı (Tekrarlanmalı/Ritmitik) Yapılar ve Anlamları: Özdil-Trabzon ve Eğrikaya Antalya Örnekleri

Burhan SADIKLAR

15.30 - 15.45 Aksaray - Güzelyurt (Orta Anadolu Bölgesi) Killerinin Spektral Karakterizasyonu

Burhan DAVARCIOĞLU, Ali GÜREL, Refik KAYALI, Emin ÇİFTÇİ

15.45 - 16.00 Orta Anadolu volkanik bölgesinin (CAVP) güneydoğu bölümündeki Erken Miyosen yaşlı killi kayaçların sedimantolojisi ve mineralojisi

Ali GÜREL, Selahattin KADİR ve Erdal I. KEREY

16.00 - 16.15 ARA

16.15 - 16.30 Bozkır (Konya) Cıvarındakı Ofiyolitik Kayaçlardan Türeyen Plaserlerdeki Platin İçerikli Ağır Minerallerin İncelenmesi

Alican Öztürk, M. Muzaffer KARADAĞ, Ahmet AYHAN, İbrahim Çopuroğlu

16.30 - 16.45 Krom-Magnezit Ateş Tuğlasının Cevher Mikroskobisi İle Kalite Tayini

Özden ÖZTEN ve İbrahim ÇOPUROĞLU

16.45 - 17.00 Mazmılı (Adana) Ve Ulukışla (Niğde) Bölgesindeki Ultramafik Kayaçlar Üzerinde Gelişen Toprakların Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Abdurrahman LERMİ ve Ali GÜREL

 

 

 

 

SEMPOZYUM PROGRAMI

18 Ekim 2007 Perşembe

II. GÜN

MADEN YATAKLARI- JEOKİMYA OTURUMU

Oturum Başkanı : Taner ÜNLÜ

Sekreter : Ali TÜMÜKLÜ

9.00 - 9.15 Muğla (GB-Türkiye) Kromititlerindeki Ru-Fe-Os-Ir-oksit bileşikleri: PGM konsantresi üzerinde yapılan ilk oksijen analizleri ve sonuçları

İbrahim Uysal, Federica Zaccarını, M. Burhan Sadıklar, H. Jürgen Bernhardt, Sımona Bıgı ve Gıorgıo Garutı

9.15 - 9.30 Gümüşköy (Ulukişla-Niğde) Curuflarinin Asit Maden Drenaji Oluşturma Potansiyeli Ve Çevreye Etkisinin İncelenmesi

Abdurrahman LERMİ ve Gökhan KELEBEK

9.30 - 9.45 Karacaali Magmatik Kompleksi (Kırıkkale) Metal Zenginleşmelerinde Asidik-Bazik Magma Etkileşiminin Rolü

Okan DELİBAŞ ve Yurdal GENÇ

9.45 - 10.00 Sultan Sazlığı Havzası Toprak Alanlarına Etki Eden Kirleticiler Ve Gerekli Tedbirler

M. Gürhan YALÇIN

10.00 - 10.15 ARA

10.15 - 10.45 Kapodokya Yöresindeki Doğal Karbondioksit Çıkışları Ve Ekonomik Potansiyeli

Hazım YILMAZ

10.45 - 11.15 Dünya Doğa Harikaları (Slayt Gösterisi)

Saadettin KORKMAZ

11.15 -12.00 Kapadokya Yöresi Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı

Eşref ATABEY

12.00 - 13.00 ÖĞLE ARASI

UYGULAMALI JEOLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanı : Saadettin KORKMAZ

Sekreter : Şeref Keskin

13.00 - 13.45 Ürgüp Temenni Tepe‘deki blok Duraysızlıklarının Jeomekanik

İncelemesi ve İyileştirme Önerileri

K. Erçin KASAPOĞLU ve Adil BİNAL

13.45 - 14.00 Kapadokya Bölgesi‘nde Antik ve Güncel Kaya Yapılarının

Kaya Mekaniği Açısından Değerlendirilmesi

Ömer Aydan, Hisataka Tano, Hidehiko Watanabe, Reşat Ulusay, Ergün Tuncay

14.00 - 14.15 Kapadokya Bölgesi‘nde Bazı Yeraltı Açıklıklarındaki Tüflerin Kaya Mühendisliği Açısıdan Değerlendirilmesi

Reşat ULUSAY ve Ömer AYDAN

14.15 - 14.30 Derinkuyu Yeraltı Şehrinin Uzun Süreli Yapısal Duraylılığı ve

Çevre Koşullarının İncelenmesi Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Ömer AYDAN, Hisataka TANO, Reşat ULUSAY, Halil KUMSAR, Halis YENİPINAR

14.30 - 14.45 ARA

14.45 - 15.00 Ortahisar Kalesinin (Kapadokya) Kaya Düşme Tehlikesi

Açısından Değerlendirilmesi

M.Celal TUNUSLUOĞLU ve KIVANÇ ZORLU

 

 

15.00 - 15.15 Kapadokya Bölgesindeki Aşınım Birimlerinin Morfometrik Özellikleri

T. Görüm, C. GökçeoğlU, K. Zorlu, M.C. Tunusluoğlu, H.A. Nefeslioğlu

15.15 - 16.00 Jeoloji ve Mitoloji (Jeomitoloji)

Şükrü UYSAL

16.00 - 16.15 Ulukışla Evaporitlerinin Jeokimyasal İncelenmesi ve Kullanım Alanlarının Araştırılması

Ali TÜMÜKLÜ, Hande GÜMÜŞ, Ali Ercan CAN, Ali ERDOĞDU

16.15 - 16.30 Niğdenin Mikronize Kalsit Potansiyeli, Üretimi ve Endustrinin Problemleri

İsmail Erdağ, Emin Çiftçi

16.30 - 16.45 Niğde Civarı Otoyol Kenarı Topraklarında Trafik-kaynaklı Toksik Element Kirliliğinin Araştırılması - 805 - 07 no‘ lu Otoyol Boyunca Örnek bir Çalışma

Bilge MANZAK ve Emin ÇİFTÇİ

 

SEMPOZYUM PROGRAMI

19 Ekim 2007 Cuma

III. GÜN

KARMA OTURUM

Oturum Başkanı : Eşref ATABEY

Sekreter : Gülistan ÇAKAR

9.00 - 9.15 Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde Çay Tarımı Yapılan Topraklardaki Element Zenginleşmeleri ve Farklı Kayaçlar Üzerinde Yetiştirilen Çay Bitkilerinin Element İçerikleri

Gülten YAYLALI ABANUZ, Necati TÜYSÜZ ve Mehmet TÜFEKÇİ

9.15 - 9.30 KB Anadolu‘daki Bitümlü Şeyl Yataklarının Çevresel Element İçerikleri ve Organik Madde-Element İlişkisinin İstatistiksel Değerlendirmesi

Reyhan KARA GÜLBAY ve Sadettin KORKMAZ

9.30 - 9.45 Kuzey Anadolu Bölgesindeki Eosen Yaşlı Kömürlerin Çevresel Element Dağılımları, K-Türkiye

Fatma HOŞ ÇEBİ ve Sadettin KORKMAZ

9.45 - 10.00 Sülfat Mineralleri Uydu Görüntüleri ile Belirlenebilir mi?

Bora GÜRÇAY, Murat KORUYUCU , Engin Ö. SÜMER

10.00 - 10.15 ARA

10.15 - 11.00 Taş Ocaklarında Kayaç Kalitesinin Değişimi ve Ocak Yerlerinde Mühendislik Jeolojisi Araştırmalarının Önemi

Atiye TUĞRUL ve Murat YILMAZ

11.00 - 11.15 Niğde yöresinin agrega potansiyeli.

Mustafa KORKANÇ, Atiye TUĞRUL

11.15 - 12.00 Paleosols in Cappadocia - Archives of Global changes in Climate and Vegetation the Late Neogene

P. Lepetit , L. Viereck-Goette , A. Gurel

12.00 - 13.00 ÖĞLE ARASI

VOLKANİZMA OTURUMU

Oturum Başkanı : Atiye TUĞRUL

Sekreter : Sevil TOKGÖZ

13.00 - 13.45 Kapadokya yöresi volkanizması

Abidin TEMEL

13.45 - 14.30 Volcanic Stratigraphy of Cappodocia

L. Viereck-Goette

14.30 - 14.45 Aksaray-Niğde-Nevşehir Yöresi Tersiyer Volkanitleri

 

Ahmet TÜRKECAN, Mustafa DÖNMEZ, Ali E. AKÇAY

14.45 - 15.00 Orta Anadolu‘da Kapadokya Volkanik Provensi‘ndeki Melendiz ve

Keçiboyduran Volkanlarında (Niğde) Magmatik Proseslerin Petrojenetik Modellenmesi

Faruk AYDIN, Orhan KARSLI

15.00 - 15.15 ARA

15.15 - 15.30 Göllüdağ Yöresi Obsidiyenleri: Jeolojik ve Arkeolojik Özellikleri

Ahmet Türkecan, Damase Mouralis, Nur Balkan Atlı, Catherine Kuzucuoğlu, J-Françoise Pastre, Hervé Guillou

15.30 - 15.45 Ilısu-Ihlara Bölgesinin Jeotermal Olanaklarının İncelenmesi

Gökhan BULUŞ , Gülay YURTSEVER, Candan ÜÇKARDEŞLER

15.45 - 16.00 Bayramhacı ve Tekgöz (Kayseri) Jeotermal Sularının Hidrojeokimyasal, Tıbbi ve Biyoiklimsel Değerlendirmesi, Orta Anadolu, Türkiye

Mustafa Afşin, Yalçın Özel, Ali Gürel, Nergis Erdoğan, Hatice Gürdal, Özcan Oruç

16.00 - 16.15 Niğde‘deki jeotermal suların hidrojeokimyasal, tıbbi ve biyoiklimsel değerlendirmesi, Orta Anadolu, Türkiye

Mustafa Afşin, Duygu Temel, Ali Gürel, Nergis Erdoğan, Hatice Gürdal, Özcan Oruç

16.15 - 16.30 Kozaklı (Nevşehir) ve Terme (Kırşehir) Jeotermal Sularının Hidrojeokimyasal, Tıbbi ve Biyoiklimsel Değerlendirmesi, Orta Anadolu, Türkiye

Mustafa Afşin, Gülçin Ok, Ali Gürel, Nergis Erdoğan, Hatice Gürdal, Özcan Oruç

16.30 - 17.15 Kapanış Konuşması

The Copper-Lead-Zinc Ore Deposits Of The Viburnum Trend, Southeast Lead District Missouri: Theır Mineralogy, Ore Textures, Ore Controls, and Origin

Richard D. HAGNI

 

 

Okunma Sayısı: 3114
En Son Eklenenler
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası