TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ’NİN 48/1. SAYISI YAYIMLANDI
Jeoloji Mühendisliği Dergisi’nin 48/1. sayısı yayımlandı. Dergimizi https://jmd.jmo.org.tr/ adresinden okuyabilirsiniz.

Jeoloji Mühendisliği Dergisi’nin 48/1. sayısı yayımlandı. Dergimizi https://jmd.jmo.org.tr/ adresinden okuyabilirsiniz.
Bu sayımızda,

Özgür SATICI tarafından hazırlanan; “Limitations in Tunnel Portal Design: An Evaluation Using Numerical Models and Line Surveys / Tünel Portal Tasarımında Kısıtlar: Sayısal Model ve Hat Etütleri Kullanarak Bir Değerlendirme”,

Mehmet DOĞRULUK, Nurgül YEŞİLOĞLU-GÜLTEKİN tarafından hazırlanan “Bir Kaya Düşme Alanında LiDAR Sensörlü Akıllı Telefon Kullanarak Tekil Kaya Blok Hacimlerinin Belirlenmesi / The Determination of Individual Rock Block Volumes Using a Smartphone with LiDAR Sensor for a Rockfall Area”,

Kamil KAYABALI, Emre PINARCI, Farhad HABIBZADEH, Muhammet BEYHAN, Aylin FİDAN ÜZGÜN, Mehmet YAKUT tarafından hazırlanan; “Süreksizliklerde İkinci Derece Düzensizlik Açılarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi / A Comparative Assessment of the Second Degree Asperity Angles of Discontinuities”,

Mehmet YÜKSEL tarafından hazırlanan; “Deprem Araştırmalarında Optik Uyarmalı Lüminesans Tarihlendirme: Kuvars Minerallerinde SAR Protokolü Uygulamaları / Optically Stimulated Luminescence Dating in Earthquake Research:Applications of the SAR Protocol in Quartz Minerals”,

Candan GÖKÇEOĞLU tarafından hazırlanan; “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Türkiye Adresli Yayınların Dünya Heyelan Literatürüne Katkısı / Turkish Contributions to the World Landslide Literature on the 100th Anniversary of the Republic of Türkiye”

başlıklı makaleler yer alıyor.

Dergimizi okumak için lütfen tıklayınız.

 

Okunma Sayısı: 303
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası