TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB 48. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs-1 Haziran 2024, Seçimler ise 2 Haziran 2024 tarihlerinde Ankara`da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs-1 Haziran 2024, Seçimler ise 2 Haziran 2024 tarihlerinde Ankara`da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Genel Kurulu Kocatepe Kültür Merkezinde saat 10.00`da Divan Seçimi ile başladı. Mehmet Soğancı Divan Başkanlığına aday gösterildi ve delegelerce seçildi. Divan Soğancı Başkanlığında, Petek Ataman (GIDAMO), Eylem Gümüş Yılmaz (İMO), Erol Perçin (MMO), Selma Aslan (Mimarlar Odası), Zeynep Feriha Ünal Dinç (Meteoroloji MO), Mehtap Ercan Bilgen (ZMO)’den oluştu.

Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz`ın açılış konuşmasıyla devam etti.

Emin Koramaz`ın ardından salonda bulunan konuk siyasi parti ve emek örgütleri temsilcilerine söz verildi.  İlk olarak Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları söz aldı.Hemen ardından  CHP Genel Başkanı Özgür Özel TMMOB Genel Kurulu`nu selamladı. Sonrasında sırasıyla EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Sol Parti Yürütme Kurulu adına İsmail Hakkı Tombul, TKP Merkez Komite üyesi Ali Ufuk Arıkan, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün birer konuşma yaparak Genel Kurulumuzu selamladılar.

Verilen aranın ardından komisyonlar oluşturuldu ve 47. Dönem Çalışmaları sunulmaya başlandı. İlk Olarak 47. Dönem Çalışma Raporu sunumu TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül tarafından yapıldı. Ardından TMMOB 47. Dönem Denetleme Kurulu üyesi, Mimarlar Odasından Mehmet Zeki Barutçu Denetleme Kurulu Raporunu sundu. Son olarak TMMOB 47. Dönem Yüksek Onur Kurulu Raporu Yüksek Onur Kurulu üyesi, Şehir Plancıları Odasından Ayşe Işık Ezer tarafından Genel Kurula sunuldu.

Genel Kurulun ilk günü Sunumlar sonrası söz alan delegelerin 47. Dönem Çalışmaları üzerine konuşmalarıyla sona erdi.

Genel Kurulda Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan da bir konuşma yaparak görüşlerini dile getirdi. Alan konuşmasında ülkenin içinde sürüklendiği ekonomik krizin, toplumun tüm kesimlerinde yarattığı  umutsuzluk ile hukuk ve adalet alanında yaşanan sorunlara ilişkin düşüncelerini aktardıktan sonra 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin yarattığı yıkım, bunun nedenleri ile yapılması gerekenleri ifade etti. Yine madencilik alanında yaşanan sorunlar ile İliç maden işletmesinin neden olduğu çevresel kaygıları dile gitirerek, genel kurulunun başarılı geçeceğine  olan inancını belirterek konuşmasını tamamladı.

Genel Kurula Odamız adına katılan delegelerin yanı sıra Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyelerimiz de katılım sağladı.

TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu ikinci gününde 1 Haziran 2024 saat 10.00’da yine aynı salonda 47. Dönem Çalışma Raporu üzerine konuşmaların ardından önergelerin delegelere sunumu ve oylanması ile devam etti.

Sonrasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz cevap konuşmasını gerçekleştirdi ve TMMOB 47. Dönem Yönetim Kurulu oy birliğiyle aklandı.

Genel Kurul öğleden sonraki oturumunda önergelerin delegelere sunumu ve oylanmasıyla devam etti.

Yönetmelikler Komisyonu sunumu Makina Mühendisi Seyit Ali Korkmaz tarafından Genel Kurul delegelerine sunuldu ve oylandı.

Mali İşler ve Bütçe Komisyonu önergeleri Makina Mühendisi Bedri Tekin tarafından okundu ve TMMOB 48. Olağan Genel Kurulunda delegelerce oylandı.

Kararlar Komisyonu İnşaat Mühendisi Özer Akkuş tarafından Genel Kurul delegelerine sunuldu ve oylandı.Odamız tarafından verilen “TMMOB üyelerine yeşil pasaport verilmesi konusunda” çalışma yürütülmesi ile belediyelerle ortak mesleki protokollerinin yapılmasına ilişkin öngelerimiz TMMOB Genel Kurulunda kabul edildi.

TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu çalışmaları Ziraat Mühendisleri Odasından Murat Kapıkıran sunumuyla devam etti ve Sonuç Bildirgesi üzerine konuşmalar sonrası oylanarak kabul edildi.

Genel Kurul çalışmalarında son olarak dilek ve öneriler paylaşıldı.

2 Haziran 2024 günü TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisinde düzenlenen seçimler ile TMMOB 48. Dönem Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde toplanarak Başkan, II. Başkan, Sayman ve Yürütme Kurulu üyelerini seçecek.

TMMOB 48. Dönem kadrolarında görev alacak isimler şöyle:

Yönetim Kurulu:

1- Bilgisayar MO / Hülya Küçükaras

2- Çevre MO / Cevahir Efe Akçelik

3- Elektrik MO / Bahadır Acar

4- Fizik MO / Ekrem Poyraz

5- Gemi Mak ve İşl MO / Feramuz Aşkın

6- Gemi MO / Mustafa Zorlu

7- Gıda MO / Yusuf Songül

8- Harita ve Kadastro MO / Kubilay Yıldırım

9- İçmimarlar O / Hanze Gürkaş

10- İnşaat MO / Özgür Topçu

11- Jeofizik MO/ Şevket Demirbaş

12- Jeoloji MO / Ersin Gırbalar

13- Kimya MO / Halil Kavak

14- Maden MO / Hüsnü Meydan

15- Makina MO / Emin Koramaz

16- Metalurji ve Malzeme MO / Utkan Güneş

17- Meteoroloji MO / Deniz Özdemir

18- Mimarlar O / Arif Balkanay

19- Orman MO / Mustafa Özkaya

20- Petrol MO / Rüştü Öztürk

21- Peyzaj MO / Ayşegül Oruçkaptan

22- Şehir Pl O / Orhan Sarıaltun

23- Tekstil MO / Esen Leyla İmren

24- Ziraat MO / Sefa Apaydın

Yüksek Onur Kurulu:

1- Abdullah Bakır

2- Uğur Ayken

3- Sadık Kınalı

4- Ayşe Işık Ezer

5- Şihat Şengal

Denetleme Kurulu:

1- Mustafa Macit Mutaf

2- Ayhan Erdoğan

3- Selim Tulumtaş

4- Ali Haydar Karaçam

5- Mustafa Tevfik Kızgınkaya

 

Okunma Sayısı: 241
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası