TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKAN YARDIMCISI SAYIN REFİK TUZCUOĞLU`NU ZİYARET ETTİK
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Sayın Refik Tuzcuoğlu`nu Makamında 22.05.2024 Tarihinde Ziyaret Ettik

Ziyarete Genel Merkez Yönetim Kurulu 2. Başkanı Seçkin GÜLBUDAK, Yönetim Kurulu Mesleki Uygulamalar Üyesi Özgür DEĞİRMENCİ, Onur Kurulu Üyesi Buket YARARBAŞ ECEMİŞ ile JMO Konya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü ASLAN, 2. Başkanı Ahmet Fatih ÖZERDEM, Mesleki Uygulamalar Üyesi Şenol ÇAYLAK ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Salih KOYUNCU katıldı.

Ziyaret kapsamında tanışma ve sohbetin ardından, Sayın Bakan Yardımcısı Refik TUZCUOĞLU’na, yapı denetim yönetmeliğindeki aksaklık ve eksiklikler ile jeoloji mühendisliğinin yapı denetim sisteminde yer alması gereken en önemli meslek kolu olduğundan bahsedildi. Yapı denetim kuruluşları fenni mesuliyeti üstlendikleri yapıların ruhsat eki etüt ve projelerin denetimi ile yapı üretim süreçlerini denetlemekle görevli olmalarına rağmen, zemin ve temel etütleri yerinde denetimi esas alacak şekilde gerçekleştirmediği aktarıldı. Ne sondajlar, ne de sondajlar sırasında yapılan yerinde deneyler veya numuneler üzerinde gerçekleştirilen deneyler denetlenmemekte olduğu, zemin ve temel etütlerinde bu başıbozukluğun giderilmesi amacıyla yapı denetim kuruluşlarının bünyelerine bir jeoloji mühendisi almaları zorunlu hale getirilmeli, zemin ve temel etütleri, yerinde denetimi esas alacak şekilde denetlenmesi gerekliliği ifade edildikten sonra bu durumun önlenmesi amacıyla odamız tarafından yapılan çalışmaları içeren dosya Sayın Bakan Yardımcısına sunuldu. “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” ile “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” nin acilen revize edilerek fay zonlarının imar planlarına işlenmesi gerekliliği Sayın Bakan Yardımcısına aktarıldı. Kahramanmaraş depremleri sonrası deprem bölgelerindeki illerde uygulamaya konulan fay zonlarının dışına yerleşim yerlerinin yapımının ülkedeki fayların geçtiği tüm diğer yerleşim yerlerinde de uygulamasının elzem olduğu ve bu konuda yapısal tüm sorunların çözümünü de içeren acilen bir fay yasasına ihtiyaç olduğu aktarıldı.

Toplantının devamında Sayın Bakan Yardımcısı Refik TUZCUOĞLU’na, Yerel İdarelerin Norm Kadrolarını düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidilerek Büyükşehir Belediye Başkanlıkları bünyesinde “Afet İşleri Daire Başkanlığı”, İlçe belediyeleri içinde ise “Afet İşleri Müdürlükleri’nin” kurulmasının zorunlu hale getirilmesinden duyulan memnuniyet aktarılmış, ancak söz konusu bu olumlu düzenlemeye rağmen birçok belediye henüz Afet İşleri Daire Başkanlıkları veya Müdürlükleri kurmadıkları gibi bu Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluklarının ne şekilde belirleneceğine dair herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı aktarılmıştır. Bu sorunun giderilmesi amacıyla,  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tüm belediye başkanlıklarına, bünyelerinde Afet İşleri Başkanlıkları veya Müdürlüklerinin kurulması konusunda yazı yazılması, ayrıca Bakanlığınıza bağlı Yerel İdareler Genel Müdürlüğü’nce “Afet İşleri Daire Başkanlığı’nın Kurulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Adı Altında Bir Yönetmelik” düzenlemesi yapılarak bu Daire Başkanlığı’nın görev ve fonksiyonları tanımlı hale getirilmesi konusu önemle belirtilmiştir.

Sayın Bakan Yardımcısı Refik TUZCUOĞLU’na Yönetim Kurulu Üyelerimizin aktardığı bir diğer önemli başlık ise; gelişmiş dünya ülkelerinin jeoturizmi bir araç olarak kullanarak hem doğal varlıklarını korudukları, hem de bunların tanıtımı yoluyla jeoturizm faaliyetlerinin arttırıldığı bir kalkınma politikası izlediklerinden bahsedilmiştir. Fakat ülkemizde Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün ülkenin  jeolojik miras envanterinin çıkarılması, ve jeoparkların kurulmasının teşvik edilmesi gibi konularda herhangi bir çalışma yürütmediği belirtilmiştir. Bu kapsamda Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından,jeolojik miras envanterlerinin çıkarılarak uygun olan alanların belirlenip jeopark kurulması,kurulan ulusal jeoparkların UNESCO tarafından tescillenerek Global Jeopark Ağına dahil edilmesi gibi çalışmalara ilişkin ilke kararlarının UNESCO’nun ölçütleri de dikkate alınarak yayınlanması gerekliliği vurgulanmıştır.

Bakan Yardımcısı Sayın TUZCUOĞLU yaptığımız ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, bahsedilen konular ile ilgili gerekli notlar aldığını ayrıca gerekçeleri ve önerilerimizi de içeren Jeoloji Mühendisleri Odası olarak hazırlamış olduğumuz dosyayı da ilgili Genel Müdürlere iletilip çalışma yapılması için direktif vereceğini belirtti. 

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileri ile son bulurken, toplantının sonunda Konya Şubemiz tarafından Bakan Yardımcımıza Konya’yı temsil eden hediye taktim edilerek, hatıra fotoğrafı çekildi. 

Okunma Sayısı: 263
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası