TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
30 DÖNEM I. ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ
Oda Yönetim, Denetim, Onur Kurulu ile Şube Başkanları dönemin ilk toplantısını 12.05.2024 tarihinde çevirim içi olarak gerçekleştirdi.

Toplantıda, 20-21 Nisan 2024 tarihinde Ankara`da gerçekleşen 29. Dönem Olağan Genel Kurul Kararları, il ve ilçe temsilcik atamaları, 30. Dönem çalışma programı hazırlıkları, TMMOB Genel Kurul Hazırlıkları çerçevesinde yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

 • İl/İlçe temsilciliklerinin belirlenmesi konusunda tüm şube ve temsilciliklerimizin en geniş katılımı sağlayacak, odanın yerellerde en iyi temsiliyetini sağlayacak üyeler arasından eğilim yoklaması yapılarak gerekli temsilci ve temsilci yardımcılarının belirlenmesi ve en geç 15 Haziran 2024 tarihine Genel Merkeze bildirilmesi,
 • Oda Genel Merkezinde üyelerin katılımına açılan komisyon veya çalışma gruplarının benzerlerinin, şubelerdeki insan kaynağı da dikkate alınarak oluşturulması konusunda çaba gösterilmesi, genel merkezde oluşturulan komisyonlara üye verilmesi,
 • İş yeri temsilcilik sistemin şube ve temsilciliklerde de aktif hale getirilmesi için çalışma yürütülmesi, bu kapsamda kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren firmaların ziyaret edilmesi,
 • 30. Dönem Çalışma Programında yer alacak idari, mali, mesleki, toplumsal ve sosyal alana ilişkin çalışmaları içeren şube önerilerinin Genel Merkeze bildirilmesi,
 • TMMOB Genel Kuruluna 29. Olağan Genel Kurulunda seçilen delegasyonun en geniş katılımı sağlayacak şekilde katılım gösterilmesi için çalışma yürütülmesi,
 • TMMOB Genel Kuruluna sunulması düşünülen önergelerin en geç 14 Mayıs 2024 tarihine kadar Genel Merkeze gönderilmesi,
 • Örgütsel ihtiyaçlarda dikkate alınarak şube başkanları ile oda yönetimim kurulunun peryodik toplantılar yapması,
 • Üye aidatları konusunda tüm örgüt birimlerinin ortak çalışma yaparak, borçlu üyelerin aranarak, 29. Olağan Genel Kurulunda alınan kararların kendilerine bildirilmesi,
 • 29. Olağan Genel Kurulunda alınan kararların yazılı olarak tüm örgüt birimlerine bildirilmesi gerektiği,
 • 2024 Bütçe Uygulama Esaslar taslağı değerlendirilmiş olup, toplantıda alınan kararlar çerçevesinde revize edilerek tüm örgüt birimlerine gönderilmesi,
 • Ülkenin içinde geçmekte olduğu ekonomik krizin oda ve örgütsel çalışmalara etkisinin azaltılması için hazırlanan “Tasarruf Tedbirleri Genelgesi” taslağının Şubelerimizin görüşlerinin de alındıktan sonra yayınlanması,

 konularında kararlar alınmıştır.

Toplantı; alınan kararların çerçevesinde daha iyi  bir çalışma işleyişinin yaratılması ve çalışmaları eşgüdüm içinde yürütülmesi konusunda değerlendirmelerden sonra son bulmuştur.

 

Okunma Sayısı: 3319
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası