TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
30. DÖNEM ONUR KURULUMUZ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Odamızın 30. Dönem Onur Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı ile ilk toplantısını 7 Mayıs 2024 Salı günü gerçekleştirdi.

Odamızın 30. Dönem Onur Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı ile ilk toplantısını 7 Mayıs 2024 Salı günü gerçekleştirdi.

Toplantıya; 30. Dönem Onur Kuruluna seçilen Buket Yararbaş Ecemiş, Dündar Çağlan, Ayhan Yılmaz, Burhan Gülek Özel, Hüseyin Tevhit Arıcan, İfakat Nejla Şaylan katıldı. Üyelerin kendini tanıtımından sonra, Onur kurulunun görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verilerek, çalışma işleyişi anlatıldı.

Onur Kurulu’nun ilk toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır:

Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi, “6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`nun   Disiplin Cezalarını düzenleyen 26. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmî Gazetede yayınlandığı tarihten dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiş ve karar 04/5/2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, TBMM tarafından kanunun ilgili maddesi ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığı dikkate alınarak; 30. Dönem Onur Kurulu’na iletilecek olan dosyalarla ilgili olarak, TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 25. maddesinin ç fıkrasında belirtilen “Kurul kendisine sevk edilen konuları ilgili ilk toplantıdan itibaren üç ay içinde karara bağlar” hükmünün  Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda uygulanmasının mümkün olmadığına ve ilgili kanun maddesi TBMM tarafından yeniden düzenleninceye kadar herhangi bir kovuşturma işlemi yapılmayarak dosyaların bekletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

​​​​​​​
Oda Onur Kuruluna çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Okunma Sayısı: 3207
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası